Produkter

K2

K2 - Användarhandbok - Kom igång

Denna guide innehåller allt du behöver för att komma igång med dina K2-hörlurar, inklusive parkoppling och laddning.

Vad som ingår i förpackningen

 • K2 hörlurar
 • USB-C kabel
 • Användarhandbok

Innan du börjar

Hörlurarna kommer sannolikt att ha en viss befintlig batteriladdning, men det rekommenderas att ladda dem fullt innan du använder dem för första gången.

Sätt på och stäng av K2

Tryck (håll) på knappen i 2 sekunder tills lampan lyser vit för att sätta på dina K2.

On du vill stänga av din K2 tryck (håll) knappen i fem sekunder tills det vita ljuset släcks och du hör "Off".

Parkoppling med en enhet

Hoppa till komplett guide

Tryck på knappen på dina K2 i 2 sekunder för att sätta på dem. Den vita ljuset betyder att dina hörlurar är på och redo att paras ihop med din enhet.

Öppna Bluetooth-inställningarna på din enhet och uppdatera listan vid behov. Välj Sudio K2 i listan när den syns för att para ihop enheterna. 

Laddning av batteriet

Hoppa till komplett guide

Det finns ett inbyggt batteri i hörlurarna.

K2 laddas med en USB-C kabel. Det rekommenderas att använda Sudio USB-C kabel som ingår i paketet, men hörlurarna kan också vara kompatibelt med tredjeparts USB-C kablar.

K2 - Användarhandbok - Parkoppling och anslutning

Parkoppla K2 med en enhet

 1. Tryck på knappen på dina K2 i 2 sekunder. Den vita ljuset betyder att dina hörlurar är på och redo att paras ihop med din enhet.
 2. Gå till Bluetooth-inställningarna på din enhet. 
  • För iOS (iPhone), gå till Inställningar-appen och välj Bluetooth.
  • För Android, gå till Inställningar-appen, sedan välj Anslutningar, följt av Bluetooth.
  • För Windows 10, klicka på Start-knappen, välj Inställningar, följt av Enheter, sedan välj Bluetooth och andra enheter.
  • För MacOS, gå till Systeminställningar-appen och välj Bluetooth.
 3. Välj Sudio K2 i Bluetooth-listan på din enhet.
 4. Dina K2 är nu kopplad till din enhet.
 5. Om du vill stänga av hörlurarna håller du knappen igen i 5 sekunder. Ljuset kommer att slockna, detta betyder att hörlurarna är nu avstängda.

Kompatibilitet

K2 använder Bluetooth version 5.3 som är kompatibel med ett brett utbud av Bluetooth-enheter. Den parkopplade enheten behöver inte vara av samma version, men liknande versioner har en bättre kompatibilitet som säkerställer en starkare anslutning.

Signalstyrka

Viss trådlös elektronik kan störa varandras signaler, så som WiFi-routers, smartklockor, andra Bluetooth-enheter osv. Om de använder samma frekvens kan du uppleva störningar som "hackande" eller tappat ljud. Det enklaste sättet att hitta orsaken till störningar är genom att upprätthålla enbart en anslutning mellan enheterna samtidigt, alternativt ta hörlurarna och den anslutna enheten till ett annat rum eller utomhus för att se om störningen försvinner.

K2 kan befinna sig högst 10 meter ifrån den parkoppade enheten, men anslutningen kan brytas om enheterna blockeras av väggar eller liknande objekt. 

K2 - Användarhandbok - Touch-kontroller

K2 har en touch panel du kan använda för att styra vissa funktioner på din parkopplade enhet.

Uppspelning av musik/video

 • Tryck på touch panelen en gång för att pausa/spela musik.
 • Tryck på touch panelen två gånger för att hoppa framåt
 • Tryck på touch panelen tre  gånger för att hoppa tillbaka

Volym

 • Tryck (håll) på touch panelen i 2 sekunder för att öka volymen.
 • Tryck (håll) på touch panelen i 3 sekunder för att sänka volymen.

Inkommande telefonsamtal

 • Tryck på touch panelen en gång för att besvara ett telefonsamtal
 • Tryck på touch panelen två gånger för att avsluta/avvisa ett inkommande telefonsamtal

På/Av

 • Tryck (håll) på knappen i 2 sekunder tills lampan lyser vit för att sätta på dina K2.
 • Tryck (håll) knappen igen i fem sekunder tills det vita ljuset släcks för att stänga av dina K2

Aktiv brusreducering (Active Noise Cancellation) 

 • Tryck (håll) på knappen i 2 sekunder efter att hörlurarna har sättas på för att aktivera ANC
 • Tryck (håll) på knappen i 2 sekunder igen på för att avaktivera ANC

K2 - Användarhandbok - Fabriksåterställning

Om K2 börjar uppträda oväntat eller om du helt enkelt vill ta bort anslutningen helt mellan K2 och dina enheter, utför en fabriksåterställning för att återställa Sudio K2 till sina ursprungliga inställningar.

Detta kommer att återställa anslutningen mellan dina anslutna enheter.

 1. Stäng av K2 genom att trycka (hålla) knappen i 4 sekunder tills du hör "Off".

 2. Tryck (håll) på knappen igen i 10 sekunder tills lampan blinkar vitt två gånger och du hör två clicks.

 3. Fabriksåterställningen är klar.

När du hör 🔈Ready to pair, find your Sudio product in the Bluetooth list of your device, kan du parkoppla dem med din Bluetooth-enhet igen.

K2 Användarhandbok - Batteri och laddning

K2 har ett inbyggt batteri i hörlurarna.

Laddnings- och speltid

Hörlurarna kan användas i cirka 60 timmar på en laddning (27 timmar med ANC på).

Batteriet tar ca. 90 minuter att ladda fullt. 

Laddningsmetoder

K2 kan  laddas med en USB-C kabel. Vi rekommenderar att du använder Sudio-kabeln som ingår i förpackningen, men USB-C kablar från tredje part kan också vara kompatibla.

Hur du läser av batterinivån på K2

Hörlurar (utan kabel insatt)

När batterinivån är extremt låg (0-10%) kommer LED-lampan på hörlurarna börja blinka orange.

Batterilivsstatus kommer att indikeras på din smartphone för iOS och de flesta Android-enheter. Eftersom telefontillverkare har olika Android-enheter som fungerar olika kan du även ladda ner batteriappar i Google Play Store.

Hörlurar (med kabeln insatt och laddar)

 • Vitt (fast): 100% battei laddat
 • Orange: 0-99% batteri laddar

K2 - Användarhandbok - Ladda ner PDF version

A1 Pro

A1 Pro - Användarhandbok - Kom igång

Denna guide innehåller allt du behöver för att komma igång med dina A1 Pro-hörlurar, inklusive parkoppling, laddning och återställning.

Vad som ingår i förpackningen

 • A1 Pro trådlösa hörlurar och laddningsfodral
 • Typ-C USB-kabel
 • Utbytbara silikon-toppar i storlek XS, S, M och L
 • Användarhandbok

Innan du börjar

⚠️  Sudio A1 pro levereras med en skyddsfilm som täcker laddningsanslutningarna mellan öronsnäckorna och laddningsfodralet. Filmen måste tas bort för att hörlurarna ska kunna ladda.

Hörlurarna kommer sannolikt att ha en viss befintlig batteriladdning, men det rekommenderas att ladda A1 Pro fullt innan du använder dem för första gången.

Sätt på och stäng av A1 Pro

A1 Pro sätts på när dem tas ur laddnings-fodralet, vilket indikeras av LED lamporna på hörlurarna.

På samma sätt stängs A1 Pro av när hörlurarna sätts tillbaka i fodralet.

Du kan också använda touch-kontrollerna för att sätta på eller stänga av öronsnäckorna. Gör detta genom att hålla touch-kontrollen intryckt i 6 sekunder på någon av öronsnäckorna. 

Parkoppling med en enhet

Hoppa till komplett guide

A1 Pro går in i parkopplingsläge direkt när dem tas ur laddnings-fodralet, vilket indikeras av LED lamporna på hörlurarna. Öppna Bluetooth-inställningarna på din enhet och uppdatera listan vid behov. Välj Sudio A1 Pro i listan när den syns för att para ihop enheterna. Du kommer då att höra 🔈 Pairing Successful vilket bekräftar att enheterna är parkopplade!

Laddning av batterierna

Hoppa till komplett guide

Det finns totalt tre batterier i A1 Pro; ett i laddnings-fodralet och ett i varje öronsnäcka.

A1 Pro-öronsnäckorna laddar sina batterier automatiskt när de placeras inuti laddnings-fodralet. Se till att först ta bort skyddsfilmen som täcker laddningsanslutningarna.

A1 Pro-fodralet laddas med en Typ-C USB-kabel. När fodralet laddas ser du en lampa på framsidan av fodralet. Det rekommenderas att använda Sudio Typ-C USB-kabel som ingår i paketet, men laddnings-fodralet kan också vara kompatibelt med tredjeparts Typ-C USB-kablar.

Återställa A1 Pro till fabriksinställningar

Hoppa till komplett guide

Återställ A1 Pro genom att placera öronsnäckorna inuti fodralet och lämna locket öppet, sedan håll in knappen på undersidan av fodralet i 5 sekunder. Återställningen är klar när LED-lampan på fodralet blinkar vitt två gånger.

Du kan sedan parkoppla A1 Pro igen.

A1 Pro - Användarhandbok - Parkoppling och anslutning

Sudio A1 Pro går in i parkopplings-läge direkt när locket på laddnings-fodralet öppnas. När du kopplar A1 Pro för första gången hör du 🔈 On följt av 🔈 Ready to pair, find your Sudio product in the Bluetooth list of your device.

⚠️  Sudio A1 Pro levereras med en skyddsfilm som täcker laddningsanslutningarna mellan öronsnäckorna och laddningsfodralet. Denna film måste tas bort för att hörlurarna ska gå att parkoppla.

Parkoppla A1 Pro med en enhet

 1. Ta utt A1 Pro-öronsnäckorna från laddnings-fodralet och placera dem i dina öron.
 2. Gå till Bluetooth-inställningarna på din enhet. När du söker efter tillgängliga enheter blinkar öronsnäckornas LED-lampor vita och orange. 
  • För iOS (iPhone), gå till Inställningar-appen och välj Bluetooth.
  • För Android, gå till Inställningar-appen, sedan välj Anslutningar, följt av Bluetooth.
  • För Windows 10, klicka på Start-knappen, välj Inställningar, följt av Enheter, sedan välj Bluetooth och andra enheter.
  • För MacOS, gå till Systeminställningar-appen och välj Bluetooth.
 3. Välj Sudio A1 Pro i Bluetooth-listan på din enhet.
 4. När parkopplingen är klar hör du 🔈 Connected.

Om A1 Pro har tidigare kopplats ihop med din föredragna enhet tar du bara ut hörlurarna från laddnings-fodralet så ansluts de automatiskt, förutsatt att Bluetooth är aktiverat på enheten och A1 Pro inte har kopplats ihop med en annan enhet nyligen.

Kompatibilitet

A1 Pro använder Bluetooth version 5.2 som är kompatibel med ett brett utbud av Bluetooth-enheter. Den parkopplade enheten behöver inte vara av samma version, men liknande versioner har en bättre kompatibilitet som säkerställer en starkare anslutning.

Signalstyrka

Viss trådlös elektronik kan störa varandras signaler, så som WiFi-routers, smartklockor, andra Bluetooth-enheter osv. Om de använder samma frekvens kan du uppleva störningar som "hackande" eller tappat ljud. Det enklaste sättet att hitta orsaken till störningar är genom att upprätthålla enbart en anslutning mellan enheterna samtidigt, alternativt ta hörlurarna och den anslutna enheten till ett annat rum eller utomhus för att se om störningen försvinner.

A1 Pro kan befinna sig högst 10 meter ifrån den parkoppade enheten, men anslutningen kan brytas om enheterna blockeras av väggar eller liknande objekt. 

Parkoppling med flera enheter

A1 Pro kan komma ihåg upp till 10 enheter och paras automatiskt med den senast använda enheten.

Det är möjligt att hålla A1 Pro ansluten till flera enheter samtidigt, som en bärbar dator och smartphone samtidigt, A1 Pro stöder Multipoint-anslutning.
Du kan snabbt och enkelt växla mellan ljudkällor med din A1 Pro utan att manuellt behöva koppla bort och para dem till en enhet i taget. Multipoint hjälper till att förenkla processen att ansluta, koppla från och återansluta din A1 Pro varje gång du vill använda dem med en annan enhet.

A1 Pro - Användarhandbok - Touch-kontroller

A1 Pro har en touch-kontroll på varje öronsnäcka som du kan använda för att styra vissa funktioner på din parkopplade enhet.

Music/video playback

 • Nudda en gång på den ena öronsnäckan (vänster eller höger) för att spela eller pausa
 • Nudda två gånger på den vänstra för att hoppa tillbaka
 • Nudda två gånger på den högra för att hoppa framåt
 • Nudda tre gånger på den vänstra för att sänka volymen
 • Nudda tre gånger på den högra för att öka volymen

Inkommande telefonsamtal

 • Nudda en gång på den ena öronsnäckan (vänster eller höger) för att besvara ett telefonsamtal
 • Nudda (håll) i tre sekunder på den ena öronsnäckan (vänster eller höger) för att avvisa eller avsluta ett samtal*

*Det är inte möjligt att avsluta ett samtal med touch-kontrollerna medan du använder tredje parts konferensprogram på grund av olika programvaruprotokoll.

Aktiv brusreducering (Active Noise Cancellation)

 • Nudda (håll) i två sekunder på den högra öronsnäckan för att växla mellan normalt läge (av) och aktiv brusreducering-läge

Röstassistenten

 • Nudda (håll) i två sekunder på den vänstra öronsnäckan för att prata med röstassistenten

Röstassistenten stöder endast IOS-system, för Android-system är det bara ett partiellt stöd

På/Av

A1 Pro sätts på och stängs av automatiskt när öronsnäckorna tas ur eller läggs tillbaka i laddningsfodralet. Dock är det även möjligt att använda touch-kontrollerna för detta utan behov av laddningsfodralet.   

 • Nudda (håll) i fem sekunder på den ena öronsnäckan (vänster eller höger) för att stänga av båda hörlurarna. Efter 2 sekunder ändras ljudläge, följt av 🔈 Off.

A1 Pro - Användarhandbok - Fabriksåterställning

Om A1 Pro börjar uppträda oväntat eller om du helt enkelt vill ta bort anslutningen helt mellan A1 Pro och dina enheter, utför en fabriksåterställning för att återställa Sudio A1 Pro till sina ursprungliga inställningar.

Detta kommer att återställa anslutningen mellan dina anslutna enheter och även anslutningen mellan de två öronsnäckorna.

 1. Lägg öronsnäckorna i laddnings-fodralet och låt locket vara öppet.

 2. Håll in återställningsknappen som sitter på undersidan av fodralet i 5 sekunder.

 3. Fabriksåterställningen är klar när LED-lampan på framsidan av fodralet blinkar vitt två gånger.

 4. Stäng locket och vänta 1-2 minuter innan du använder A1 Pro igen.

När du hör 🔈 Ready to pair, find your Sudio product in the Bluetooth list of your device, kan du parkoppla dem med din Bluetooth-enhet igen.

A1 Pro - Användarhandbok - Batteri och laddning

A1 Pro har tre inbyggda batterier; ett inuti laddnings-fodralet och ett i vardera öronsnäcka. Batteriet inuti fodralet används för att ladda öronsnäckorna, medan den medföljande Typ-C USB-kabeln används för att ladda fodralet.

⚠️ Sudio A1 Pro levereras med en skyddsfilm som täcker laddningsanslutningarna mellan öronsnäckorna och fodralet. Filmen måste tas bort för att öronsnäckorna ska ladda.

Laddnings- och speltid

Öronsnäckorna kan användas i ca 5 timmar på en laddning (3 timmar med brusreducering) och upp till 30 timmar totalt innan fodralet behöver laddas.

Varje batteri tar ca 90 minuter att ladda fullt.

Laddningsmetoder

A1 Pro-fodralet kan laddas med en Typ-C USB-kabel, trådlös laddning stöds inte. Vi rekommenderar att du använder Sudio-kabeln som ingår i förpackningen eller Sudio Ladd+ (säljs separat), men Typ-C USB-kablar eller trådlösa laddare med QI-teknologi från tredje part kan också vara kompatibla.

Hur du läser av batterinivån på A1 Pro

Det finns en LED-lampa som indikerar laddningsfodralets återstående nivå på framsidan av fodralet.

Lampan tänds när öronsnäckorna tas ut och läggs tillbaka i fodralet, samt när det är mindre än 25% batteri kvar.

När du sätter i laddningskabeln i fodralet visas den aktuella batterinivån i 5 sekunder följt av en blinkande lampa som indikerar att fodralet för närvarande laddas.

I vissa fall kan du även läsa av batterinivån på din telefon, t.ex på iPhone och Android-telefoner. Nivån som visas är för öronsnäckorna, inte fodralet.

Laddningsfodral (utan kabel insatt)

 • Vitt: 26-100% återstående batteri
 • Orange: 0-25% återstående batteri

Laddningsfodral (med kabel insatt och laddar)

 • Vitt (fast): 100% battei laddat
 • Orange/Vitt (blinkande): 0-99% batteri laddar

A1 Pro - Användarhandbok - Skötsel och rengöring

Med regelbunden rengöring säkerställer du bästa möjliga ljudprestanda och förhindrar att hörlurarna slits ut tidigare än förväntat.

Utöver att Sudio A1 Pro sitter bekvämt i öronen har dess silikon-toppar även att inbyggt nätfilter som skyddar öronsnäckorna mot smuts och det ökända öronvaxet. Dessa silikon-toppar kan tas av och sköljas med vatten eller rengöras med en bomullspinne. Undvik dock hett vatten eftersom detta kan förvrida storleken och formen på silikon-topparna.

mceclip0.png

Använd endast en lätt fuktad trasa när du rengör öronsnäckorna och/eller fodralet. Du kan också använda en fin borste eller bomullspinne och försiktigt rengöra insidan av fodralet, se då till att laddningskontakten (koppar-stiften) inte skadas. Även om A1 Pro är svett- och stänkskyddad kan den få permanenta vattenskador om den utsätts för höga fuktnivåer.

Psst, Sudio Care Kit är perfekt för regelbundet underhåll och innehåller alla verktyg du behöver för att hålla dina Sudio-hörlurar i toppform!

Tänk på att vissa missfärgningar kan uppstå med tiden. Detta är vanligast om hörlurarna eller laddnings-fodralet är i kontakt med smutsiga ytor under längre perioder.

A1

A1 - Användarhandbok - Kom igång

Denna guide innehåller allt du behöver för att komma igång med dina A1-hörlurar, inklusive parkoppling, laddning och återställning.

Vad som ingår i förpackningen

 • A1-trådlösa hörlurar och laddningsfodral
 • Typ-C USB-kabel
 • Användarhandbok

Innan du börjar

⚠️ Sudio A1 levereras med en skyddsfilm som täcker laddningsanslutningarna mellan öronsnäckorna och laddningsfodralet. Filmen måste tas bort för att hörlurarna ska vara brukbara.

Hörlurarna kommer sannolikt att ha en viss befintlig batteriladdning, men det rekommenderas att ladda A1 fullt innan du använder dem för första gången.

Sätt på och stäng av A1

A1 sätts på när dem tas ur laddnings-fodralet, vilket indikeras av LED lamporna på hörlurarna.

På samma sätt stängs A1 av när hörlurarna sätts tillbaka i fodralet.

Du kan också använda touch-kontrollerna för att sätta på eller stänga av öronsnäckorna. Gör detta genom att hålla touch-kontrollen intryckt i 7 sekunder på någon av öronsnäckorna. 

Parkoppling med en enhet

Hoppa till komplett guide

A1 går in i parkopplingsläge direkt när dem tas ur laddnings-fodralet, vilket indikeras av LED lamporna på hörlurarna. Öppna Bluetooth-inställningarna på din enhet och uppdatera listan vid behov. Välj Sudio A1 i listan när den syns för att para ihop enheterna. Du kommer då att höra 🔈 Pairing Successful vilket bekräftar att enheterna är parkopplade!

Laddning av batterierna

Hoppa till komplett guide

Det finns totalt tre batterier i A1; ett i laddnings-fodralet och ett i varje öronsnäcka.

A1-öronsnäckorna laddar sina batterier automatiskt när de placeras inuti laddnings-fodralet, detta indikeras av LED-lamporna på öronsnäckorna. Se till att först ta bort skyddsfilmen som täcker laddningsanslutningarna.

A1-fodralet laddas med en Typ-C USB-kabel. När fodralet laddas ser du en lampa på undersidan av laddnings-fodralet. Det rekommenderas att använda Sudio Typ-C USB-kabel som ingår i paketet, men laddnings-fodralet kan också vara kompatibelt med tredjeparts Typ-C USB-kablar.

Återställa A1 till fabriksinställningar

Hoppa till komplett guide

Återställ A1 genom att placera öronsnäckorna inuti fodralet, sedan håll in knappen på undersidan av fodralet i 5 sekunder. Återställningen är klar när LED-lamporna på framsidan blinkar vitt två gånger.

Du kan sedan parkoppla A1 igen.

A1 - Användarhandbok - Parkoppling och anslutning

A1 slås på så snart öronsnäckorna tas ut från laddningsfodralet, vilket indikeras av LED-lamporna på öronsnäckorna och ljud feedbacken 🔈 Power On. När du parar A1 för första gången hör du 🔈 On följt av 🔈 Ready to pair, find your Sudio product in the Bluetooth list of your device.

⚠️ Sudio A1 levereras med en skyddsfilm som täcker laddningsanslutningarna mellan öronsnäckorna och laddningsfodralet. Filmen måste tas bort för att hörlurarna ska kunna ladda.

Parkoppla A1 med en enhet

 1. Ta ur A1-öronsnäckorna från laddnings-fodralet och placera dem i dina öron.
 2. Gå till Bluetooth-inställningarna på din enhet. När du söker efter tillgängliga enheter blinkar öronsnäckornas LED-lampor vitt och orange. 
  • För iOS (iPhone), gå till Inställningar-appen och välj Bluetooth.
  • För Android, gå till Inställningar-appen, sedan välj Anslutningar, följt av Bluetooth.
  • För Windows 10, klicka på Start-knappen, välj Inställningar, följt av Enheter, sedan välj Bluetooth och andra enheter.
  • För MacOS, gå till Systeminställningar-appen och välj Bluetooth.
 3. Välj Sudio A1 i Bluetooth-listan på din enhet.
 4. När parkopplingen är klar hör du 🔈 Pairing Successful.

Om du bara vill använda en av öronsnäckorna kan du göra det genom att bara ta ut den du vill använda från laddnings-fodralet.

Om A1 har tidigare kopplats ihop med din föredragna enhet tar du bara ut hörlurarna från laddnings-fodralet så ansluts de automatiskt, förutsatt att Bluetooth är aktiverat på enheten och A1 inte har kopplats ihop med en annan enhet nyligen.

Sudio A1 slås på automatiskt när du tar ut öronsnäckorna från laddnings-fodralet, och dem stängs av när du sätter tillbaka dem i fodralet. Du kan också stänga av dem genom att trycka på touchknappen i 7 sekunder tills du hör 🔈 Power off.
För att slå på dem, sätt dem tillbaka i laddningsfodralet och ta ut dem ur laddnings-fodralet.

Kompatibilitet

A1 använder Bluetooth version 5.3 som är kompatibel med ett brett utbud av Bluetooth-enheter. Den parkopplade enheten behöver inte vara av samma version, men liknande versioner har en bättre kompatibilitet som säkerställer en starkare anslutning.

Signalstyrka

Viss trådlös elektronik kan störa varandras signaler, så som WiFi-routers, smartklockor, andra Bluetooth-enheter osv. Om de använder samma frekvens kan du uppleva störningar som "hackande" eller tappat ljud. Det enklaste sättet att hitta orsaken till störningar är genom att upprätthålla enbart en anslutning mellan enheterna samtidigt, alternativt ta hörlurarna och den anslutna enheten till ett annat rum eller utomhus för att se om störningen försvinner.

A1 kan befinna sig högst 10 meter ifrån den parkoppade enheten, men anslutningen kan brytas om enheterna blockeras av väggar eller liknande objekt. 

Parkoppling med flera enheter

A1 kan komma ihåg upp till 10 enheter och paras automatiskt med den senast använda enheten. 

Om du vill återansluta till en av dina tidigare ihopparade enheter, vänligen koppla först bort Sudio A1 från den enhet du för närvarande använder och klicka på "Sudio A1" i listan över nästa enhet du vill ansluta.

Sudio A1 stöder multi-pairing, men du kan bara spela upp ljud från en enhet åt gången. 

A1 - Användarhandbok - Touch-kontroller

A1 har en touch-kontroll på varje öronsnäcka som du kan använda för att styra vissa funktioner på din parkopplade enhet.

Uppspelning av musik/video

 • Nudda en gång på den ena öronsnäckan (vänster eller höger) för att spela eller pausa.
 • Nudda två gånger på den vänstra för att hoppa tillbaka.
 • Nudda två gånger på den högra för att hoppa framåt.
 • Nudda tre gånger på den vänstra för att sänka volymen.
 • Nudda tre gånger på den högra för att öka volymen.

Inkommande telefonsamtal

 • Nudda en gång på den ena öronsnäckan (vänster eller höger) för att besvara ett telefonsamtal.
 • Nudda (håll) i två sekunder på den ena öronsnäckan (vänster eller höger) för att avvisa eller avsluta ett samtal.

På/Av

A1 sätts på och stängs av automatiskt när öronsnäckorna tas ur eller läggs tillbaka i laddningsfodralet. Dock är det även möjligt att använda touch-kontrollerna för detta utan behov av laddningsfodralet.  

 • Nudda (håll) i sex sekunder på båda öronsnäckorna (en i taget) för att sätta på hörlurarna. (🔈 Power On).
 • Nudda (håll) i sex sekunder på den ena öronsnäckan (vänster eller höger) för att stänga av båda hörlurarna. (🔈 Power Off).

A1 - Användarhandbok - Fabriksåterställning

Om A1 beter sig oväntat eller inte längre parkopplar, följ nedan steg för att fabriksåterställa den.

1. Lägg i båda öronsnäckorna i laddningsfodralet.

2. Med locket öppet, tryck och håll in återställningsknappen på undersidan av fodralet i 5 sekunder.
3. Fabriksåterställningen är klar när LED-lamporna på undersidan av fodralet blinkar vitt två gånger.
4. Stäng locket och vänta 1-2 minuter innan du använder hörlurarna igen.

När du hör 🔈 Ready to pair, find your Sudio product in the Bluetooth list of your device, fortsätt att para ihop dem med din Bluetooth-enhet.

A1 - Användarhandbok - Batteri och laddning

A1 har tre inbyggda batterier; ett inuti laddnings-fodralet och ett i vardera öronsnäcka. Batteriet inuti fodralet används för att ladda öronsnäckorna, medan den medföljande Typ-C USB-kabeln används för att ladda fodralet.

⚠️ Sudio A1 levereras med en skyddsfilm som täcker laddningsanslutningarna mellan öronsnäckorna och fodralet. Filmen måste tas bort för att öronsnäckorna ska ladda.

Laddnings- och speltid

Öronsnäckorna kan användas i cirka 6-7 timmar på en laddning, med upp till 30 timmar totalt innan fodralet behöver laddas.

Varje batteri tar ca. 90 minuter att ladda fullt. 

Laddningsmetoder

A1-fodralet kan enbart laddas med en Typ-C USB-kabel, trådlös laddning stöds inte. Vi rekommenderar att du använder Sudio-kabeln som ingår i förpackningen, men Typ-C USB-kablar från tredje part kan också vara kompatibla.

Hur du läser av batterinivån på A1

Det finns fyra LED-lampor på framsidan av fodralet som anger fodralets batteri nivå.

LED-lamporna tänds när öronsnäckornorna ansluter och kopplas från fodralet och när det är mindre än 25 % batteri kvar.

När du sätter i laddningskabeln i fodralet visas den aktuella batterinivån i 5 sekunder följt av en blinkande lampa, vilket indikerar att fodralet laddas.

I vissa fall kan du även se batterinivån på din telefon, till exempel iPhone eller Android-enheter. Nivån som visas är för A1-öronsnäckorna, inte laddningsfodralet.

Laddningsfodral (utan kabel insatt)

 • En lampa: 0-25% batteri kvar
 • Två lampor: 26-50% batteri kvar
 • Tre lampor: 51-75% batteri kvar
 • Fyra lampor: 79-100% batteri kvar

Laddningsfodral (med kabel insatt och laddar)

 • Första lampan blinkar: 0-25% batteri laddat
 • Anra lampan blinkar: 26-50% batteri laddat
 • Tredje lampan blinkar: 51-75% batteri laddat
 • Fjärde lampan blinkar: 76-99% batteri laddat
 • Alla fyra lampor lyser: 100% batteri laddat

A1 - Användarhandbok - Skötsel och rengöring

Med regelbunden rengöring säkerställer du bästa möjliga ljudprestanda och förhindrar att hörlurarna slits ut tidigare än förväntat.

Använd endast en lätt fuktad trasa när du rengör öronsnäckorna och/eller fodralet. Du kan också använda en fin borste eller bomullspinne och försiktigt rengöra insidan av fodralet, se då till att laddningskontakten (koppar-stiften) inte skadas. 

Psst, Sudio Care Kit är perfekt för regelbundet underhåll och innehåller alla verktyg du behöver för att hålla dina Sudio-hörlurar i toppform!

Tänk på att vissa missfärgningar kan uppstå med tiden. Detta är vanligast om hörlurarna eller laddnings-fodralet är i kontakt med smutsiga ytor under längre perioder.

Använd ej alkohol, slipmedel eller några kemikalier. Om du t.ex använder rengöringsdukar kan dessa permanent lämna fläckar på öronsnäckorna eller fodralet.

S2/S3

S2/S3 - Användarhandbok - Kom igång

Denna guide innehåller allt du behöver för att komma igång med din S2/S3-högtalare, inklusive parkoppling, laddning och återställning.

Vad som ingår i förpackningen

 • S2/S3 högtalare
 • Typ-C USB-kabel
 • Användarhandbok

Innan du börjar

Högtalaren kommer sannolikt att ha en viss befintlig batteriladdning, men det rekommenderas att ladda S2/S3 fullt innan du använder dem för första gången.

Sätt på och stäng av S2/S3

Tryck (håll) på spela-knappen i två sekunder för att slå på/stänga av din S2/S3.

Parkoppling med en enhet

Hoppa till komplett guide

Tryck (håll) på spela-knappen i två sekunder för att slå på din S2/S3. Tryck sedan (håll) länknings-knappen för att S2/S3 ska gå in i parningsläge, LED-lampan ska blinka orange två gånger.

Öppna Bluetooth-inställningarna på din enhet och uppdatera listan vid behov. Välj Sudio S2/S3 i listan när den syns för att para ihop enheterna.

För att koppla bort S2/S3 och återställa den till ihopparningsläge kan du trycka på (håll ner) länknings-knappen i 2 sekunder, LED-lampan ska blinka vitt två gånger.

Laddning av batteriet

Hoppa till komplett guide

Det finns ett inbyggt batteri i S2/S3.

S2/S3 laddas med en Typ-C USB-kabel. Det rekommenderas att använda Sudio Typ-C USB-kabel som ingår i paketet, men S2/S3 kan också vara kompatibelt med tredjeparts Typ-C USB-kablar.

Det finns en LED-lampa på ovansidan av S2/S3 som indikerar högtalarens återstående batterinivå.

Återställa S2/S3 till fabriksinställningar

Hoppa till komplett guide

Om S2/S3 beter sig oväntat eller om du helt enkelt vill återställa den till sina ursprungliga inställningar, kan du återställa den. Du kan sedan fortsätta med att para S2/S3 igen.

S2/S3 - Användarhandbok - Parkoppling och anslutning

Koppla S2/S3 med en enhet

 1. Starta din Sudio S2/S3 genom att trycka på och hålla in spela-nappen i 2-3 sekunder.
 2. Tryck (håll) länknings-knappen i 2 sekunder, LED-lampan ska blinka orange två gånger. Gå till Bluetooth-inställningarna på din enhet.
  • För iOS (iPhone), gå till Inställningar-appen och välj Bluetooth.
  • För Android, gå till Inställningar-appen, sedan välj Anslutningar, följt av Bluetooth.
  • För Windows 10, klicka på Start-knappen, välj Inställningar, följt av Enheter, sedan välj Bluetooth och andra enheter.
  • För MacOS, gå till Systeminställningar-appen och välj Bluetooth.
 3. Välj Sudio S2/S3 i Bluetooth-listan på din enhet.
 4. Din S2/S3 är nu ansluten.

Kompatibilitet

S2/S3 använder Bluetooth version 5.3 som är kompatibel med ett brett utbud av Bluetooth-enheter. Den parkopplade enheten behöver inte vara av samma version, men liknande versioner har en bättre kompatibilitet som säkerställer en starkare anslutning.

Signalstyrka

Viss trådlös elektronik kan störa varandras signaler, så som WiFi-routers, smartklockor, andra Bluetooth-enheter osv. Om de använder samma frekvens kan du uppleva störningar som "hackande" eller tappat ljud. Det enklaste sättet att hitta orsaken till störningar är genom att upprätthålla enbart en anslutning mellan enheterna samtidigt, alternativt ta hörlurarna och den anslutna enheten till ett annat rum eller utomhus för att se om störningen försvinner.

S2/S3 kan befinna sig högst 10 meter ifrån den parkoppade enheten, men anslutningen kan brytas om enheterna blockeras av väggar eller liknande objekt. 

Att para ihop med flera enheter

S2/S3 stöder inte multipoint men den har en broadcast-funktion och kan para ihop till upp till en S2/S3-högtalare.

S2/S3 - Användarhandbok - Knapp-kontroller

Uppspelning av musik/video

 • Tryck på spela-knappen en gång för att spela/pausa musiken
 • Tryck (håll) knappen märkt (+) i två sekunder för att för att hoppa framåt
 • Tryck (håll) knappen märkt (-) i två sekunder för att för att hoppa tillbaka

Volym

 • Tryck på knappen märkt (+) för att öka volymen och upprepa tills du når önskad volym.
 • Tryck på knappen märkt (-) för att minska volymen och upprepa tills du når önskad volym.

Inkommande telefonsamtal

Du kan svara på samtal med antingen din mobil eller S2/S3.

 • Tryck på paus/spela-knappen en gång för att svara ett telefonsamtal från S2/S3
 • Tryck (håll) på paus/spela-knappen i 2 sekunder för att avsluta/avvisa ett telefonsamtal

På/Av

 • Tryck (håll) på spela-knappen i tre sekunder för att slå på din S2/S3
 • Tryck (håll) på spela-knappen i sju sekunder för att slå stänga av din S2/S3

S2/S3 - Användarhandbok - Fabriksåterställning

Om din högtalare beter sig konstigt eller om du har svårt att parkoppla din enhet rekommenderar vi att du gör en fabriksåterställning.
Följ dessa instruktioner för att återställa din högtalare till fabriksinställningar:

mceclip0.png

1. Gå in i trådlösa anslutningar på din enhet och "glöm" Sudio S2/S3. Högtalaren kommer inte längre att synkroniseras till din enhet.

2. Håll ned spela-knappen på din S2/S3 för att slå på högtalaren.

3. Håll ned spela-knappen i 5 sekunder, LED-lampan blinkar vitt 3 gånger.

4. Sudio S2/S3 har nu återställts. Starta den för att parkoppla enheten genom att följa steget “Hur du parkopplar S2/S3 med en enhet”.

S2/S3 - Användarhandbok - Batteri och laddning

S2/S3 har ett inbyggt batteri i högtalaren.

Laddnings- och speltid

S2/S3 kan användas i cirka 6.5 timmar på en laddning.

Batteriet tar ca. 2.5 timmar att ladda fullt. S2/S3 stöder inte snabbladdning.

Laddningsmetoder

S2/S3 kan laddas med en Typ-C USB-kabel.

Vi rekommenderar att du använder Sudio-kabeln som ingår i förpackningen, men Typ-C USB-kablar från tredje part kan också vara kompatibla.

Hur du läser av batterinivån på S2/S3(utan kabel insatt)

 • Vitt: 10-100% återstående batteri
 • Röd: 0-10% återstående batteri

Hur du läser av batterinivån på S2/S3(med kabel insatt och laddar)

 • Inget ljus: 100 % batteri laddat
 • Röd (fast): 0-99% batteri laddat

S2/S3 - Användarhandbok - Skötsel och rengöring

Rengör Sudio S2/S3 med en lätt fuktad trasa. Använd vatten när du gör detta. Använd inte alkohol eller andra kemiska produkter för att rengöra Sudio S2/S3.

F2

F2 - Användarhandbok - Kom igång

uLNlI-sg.png

Denna guide innehåller allt du behöver för att komma igång med din F2-högtalare, inklusive parkoppling, laddning och återställning.

Vad som ingår i förpackningen

Capture.JPG

 • F2 högtalare
 • Typ-C USB-kabel
 • Användarhandbok

Innan du börjar

Högtalaren kommer sannolikt att ha en viss befintlig batteriladdning, men det rekommenderas att ladda F2 fullt innan du använder dem för första gången.

Sätt på och stäng av F2

Tryck (håll) på strömknappen i två sekunder för att slå på/stänga av din F2.

Parkoppling med en enhet

mceclip0.png

Hoppa till komplett guide

F2 går in i parkopplingsläge efter att ha tryckt (hållit) på strömknappen i två sekunder. Lampan längst till vänster ska börja blinka vitt/orange.

Öppna Bluetooth-inställningarna på din enhet och uppdatera listan vid behov. Välj Sudio F2 i listan när den syns för att para ihop enheterna.

För att koppla bort F2 och återställa den till ihopparningsläge kan du trycka på (håll ner) spela-knappen i 2 sekunder.

Laddning av batteriet

Hoppa till komplett guide

Det finns ett inbyggt batteri i F2.

F2 laddas med en Typ-C USB-kabel. Det rekommenderas att använda Sudio Typ-C USB-kabel som ingår i paketet, men F2 kan också vara kompatibelt med tredjeparts Typ-C USB-kablar.

Det finns en LED-lampa på vänster sida av knapparna som indikerar högtalarens återstående batterinivå.

Återställa F2 till fabriksinställningar

Hoppa till komplett guide

Om F2 beter sig oväntat då kan du återställa den till sin ursprungliga inställningar genom att följa instruktionerna i länken ovanpå. Du kan sedan fortsätta med att parkoppla F2 igen.

F2 - Användarhandbok - Parkoppling och anslutning

Koppla F2 med en enhet

mceclip0.png

 1. Starta din Sudio F2 genom att trycka på och hålla in startknappen i två sekunder. Sudio F2 kommer automatiskt att vara i parkopplings-läge och lampan längst till höger kommer börja blinka snabbt.
 2. Gå till Bluetooth-inställningarna på din enhet. F2 kommer automatiskt att vara i parningsläge och lampan längst till vänster börjar blinka vitt/orange.
  • För iOS (iPhone), gå till Inställningar-appen och välj Bluetooth.
  • För Android, gå till Inställningar-appen, sedan välj Anslutningar, följt av Bluetooth.
  • För Windows 10, klicka på Start-knappen, välj Inställningar, följt av Enheter, sedan välj Bluetooth och andra enheter.
  • För MacOS, gå till Systeminställningar-appen och välj Bluetooth.
 3. Välj Sudio F2 i Bluetooth-listan på din enhet.
 4. Din F2 är nu ansluten.

Kompatibilitet

F2 använder Bluetooth version 5.3 som är kompatibel med ett brett utbud av Bluetooth-enheter. Den parkopplade enheten behöver inte vara av samma version, men liknande versioner har en bättre kompatibilitet som säkerställer en starkare anslutning.

Signalstyrka

Viss trådlös elektronik kan störa varandras signaler, så som WiFi-routers, smartklockor, andra Bluetooth-enheter osv. Om de använder samma frekvens kan du uppleva störningar som "hackande" eller tappat ljud. Det enklaste sättet att hitta orsaken till störningar är genom att upprätthålla enbart en anslutning mellan enheterna samtidigt, alternativt ta hörlurarna och den anslutna enheten till ett annat rum eller utomhus för att se om störningen försvinner.

F2 kan befinna sig högst 10 meter ifrån den parkoppade enheten, men anslutningen kan brytas om enheterna blockeras av väggar eller liknande objekt. 

Att para ihop med flera enheter

F2 stöder inte multipoint men den har en broadcasting-funktion och kan casta till upp till 100 F2-högtalare.

F2 - Användarhandbok - Knapp-kontroller

Uppspelning av musik/video

mceclip0.png

 • Tryck på spela-knappen en gång för att spela/pausa musiken
 • Tryck knappen märkt (+) två gånger för att för att hoppa framåt
 • Tryck knappen märkt (-) två gånger för att hoppa tillbaka

Volym

 • Tryck på knappen märkt (+) för att öka volymen och upprepa tills du når önskad volym.
 • Tryck på knappen märkt (-) för att minska volymen och upprepa tills du når önskad volym.

Inkommande telefonsamtal

Du kan svara på samtal med antingen din mobil eller F2.

mceclip1.png

 • Tryck på paus/spela-knappen en gång för att svara ett telefonsamtal från F2
 • Tryck (håll) på paus/spela-knappen i 2 sekunder för att avsluta/avvisa ett telefonsamtal

På/Av

 • Tryck (håll) på strömknappen i två sekunder för att slå på/stänga av din F2.

F2 - Användarhandbok - Fabriksåterställning

Om din högtalare beter sig konstigt eller om du har svårt att parkoppla din enhet rekommenderar vi att du gör en fabriksåterställning.
Följ dessa instruktioner för att återställa din högtalare till fabriksinställningar:

mceclip0.png

1. Gå in i trådlösa anslutningar på din enhet och "glöm" Sudio F2. Högtalaren kommer inte längre att synkroniseras till din enhet.

2. Håll ned strömknappen på din F2 för att slå på högtalaren.

3. Håll ned länkknappen i 10 sekunder, LED-lampan släcks.

4. Sudio F2 har nu återställts. Starta den för att parkoppla enheten genom att följa steget “Hur du parkopplar F2 med en enhet”.

F2 - Användarhandbok - Batteri och laddning

F2 har ett inbyggt batteri i högtalaren.

Laddnings- och speltid

F2 kan användas i cirka 15 timmar på en laddning.

Batteriet tar ca. 4 timmar att ladda fullt. F2 stöder inte snabbladdning.

Laddningsmetoder

F2 kan laddas med en Typ-C USB-kabel.

Vi rekommenderar att du använder Sudio-kabeln som ingår i förpackningen, men Typ-C USB-kablar från tredje part kan också vara kompatibla.

Hur du läser av batterinivån på F2 (utan kabel insatt)

mceclip0.png

 • Vitt: 26-100% återstående batteri
 • Orange: 0-25% återstående batteri

Hur du läser av batterinivån på F2 (med kabel insatt och laddar)

mceclip1.png

 • Vitt (fast): 100% battei laddat
 • Orange/Vitt (blinkande): 0-99% batteri laddat

F2 - Användarhandbok - Skötsel och rengöring

Rengör Sudio F2 med en lätt fuktad trasa. Använd vatten när du gör detta. Använd inte alkohol eller andra kemiska produkter för att rengöra Sudio F2.

B2

B2 - Användarhandbok - Kom igång

Denna guide innehåller allt du behöver för att komma igång med din B2 headset, inklusive parkoppling, laddning och återställning.

Vad som ingår i förpackningen

 • B2 headset
 • USB-C kabel
 • Användarhandbok

Sätt på och stäng av B2

Du kan använda plus (+) knappen för att sätta på eller stänga av headsetet. Gör detta genom att hålla knappkontrollen intryckt i 2 sekunder tills du hör ljudet 🔈On.
 
På samma sätt håller du knappkontrollen i 2 sekunder tills du hör ljudet 🔈Off.

Parkoppling med en enhet

Hoppa till komplett guide

Håll plus (+) knappkontrollen intryckt i 2 sekunder tills du hör ljudet 🔈On. Öppna Bluetooth-inställningarna på din enhet och vänta på att B2 och enheten ska hitta varandra, välj sedan Sudio B2 när den visas i listan. Du kommer att höra 🔈Connected, vilket bekräftar att enheterna är parade med varandra!

Laddning av batteriet

Hoppa till komplett guide

Det finns ett batteri totalt på B2.

B2-headsetet laddas med en USB-C kabel. När headsetet laddas ser du en lampa på sidan av headsetet.

Återställa B2 till fabriksinställningar

Hoppa till komplett guide

Om B2 beter sig oväntat eller om du helt enkelt vill återställa den till sina ursprungliga inställningar, återställ den genom att stäng av B2 och trycka på plus (+) knappen på headsetet i 5 sekunder. Du kommer att höra 2 klicks, det betyder att B2 är nu återställt. 
 
Du kan sedan fortsätta med att para B2 igen.

B2 - Användarhandbok - Parkoppling och anslutning

B2 går in i parningsläge efter att ha slagit på headsetet, för att göra det trycker du på plus (+) knappen på headsetet i 2 sekunder. När du parar B2 för första gången hör du 🔈On följt av 🔈Ready to pair, find your Sudio product in the Bluetooth list of your device.

Parkoppla B2 med en enhet

 1. Sätt på headsetet genom att trycka på plus (+) knappen i 2 sekunder.
 2. Gå till Bluetooth-inställningarna på din enhet. 
  • För iOS (iPhone), gå till Inställningar-appen och välj Bluetooth.
  • För Android, gå till Inställningar-appen, sedan välj Anslutningar, följt av Bluetooth.
  • För Windows 10, klicka på Start-knappen, välj Inställningar, följt av Enheter, sedan välj Bluetooth och andra enheter.
  • För MacOS, gå till Systeminställningar-appen och välj Bluetooth.
 3. Välj Sudio B2 i Bluetooth-listan på din enhet.
 4. När parkopplingen är klar hör du 🔈Connected.

Om B2 tidigare har parats med din föredragna enhet sätter du helt enkelt på headsetet så ansluts det automatiskt, så länge Bluetooth är aktiverat på enheten och B2 inte har kopplats ihop med en annan enhet tidigare. 

Kompatibilitet

B2 använder Bluetooth version 5.3 som är kompatibel med ett brett utbud av Bluetooth-enheter. Den parkopplade enheten behöver inte vara av samma version, men liknande versioner har en bättre kompatibilitet som säkerställer en starkare anslutning.

Signalstyrka

Viss trådlös elektronik kan störa varandras signaler, så som WiFi-routers, smartklockor, andra Bluetooth-enheter osv. Om de använder samma frekvens kan du uppleva störningar som "hackande" eller tappat ljud. Det enklaste sättet att hitta orsaken till störningar är genom att upprätthålla enbart en anslutning mellan enheterna samtidigt, alternativt ta hörlurarna och den anslutna enheten till ett annat rum eller utomhus för att se om störningen försvinner.

B2 kan befinna sig högst 10 meter ifrån den parkoppade enheten, men anslutningen kan brytas om enheterna blockeras av väggar eller liknande objekt. 

Parkoppling med flera enheter

B2 kan komma ihåg upp till 10 enheter och paras automatiskt med den senast använda enheten. I de flesta fall kan du växla mellan enheter genom att välja Sudio B2 i Bluetooth-listan som parar den med den enheten istället. Vissa enheter kräver dock att B2 kopplas bort från den tidigare enheten helt innan de kan kopplas ihop. Det går ej att hålla B2 ansluten till flera enheter (så som en laptop och telefon) samtidigt.

B2 - Användarhandbok - Knapp-kontroller

B2 har tre kontrollknappar som låter dig styra vissa funktioner på din ihopparade enhet.

Musik/video playback

 • Tryck en gång på den högra rund öronsnäckan för att spela eller pausa
 • Tryck två gånger på den minus (-) knappen för att hoppa tillbaka
 • Tryck två gånger på den plus (+) knappen för att hoppa framåt
 • Tryck en gång på den minus (-) knappen för att sänka volymen
 • Tryck en gång på den plus (+) knappen för att öka volymen

Inkommande telefonsamtal

 • Tryck en gång på den högra runda knappen för att besvara ett telefonsamtal
 • Tryck (håll) i två sekunder på den högra runda knappen för att avvisa eller avsluta ett samtal*

*Det är inte möjligt att avsluta ett samtal med touch-kontrollerna medan du använder tredje parts konferensprogram på grund av olika programvaruprotokoll.

På/Av

 • Tryck (håll) i två sekunder på den plus (+) knappen för att sätta på headsetet.
 • Tryck (håll) i två sekunder på den plus (+) knappen för att stänga av headsetet. Efter 2 sekunder ändras ljudläge, följt av 🔈Off.

B2 - Användarhandbok - Fabriksåterställning

Om B2 börjar uppträda oväntat eller om du helt enkelt vill ta bort anslutningen helt mellan B2 och dina enheter, utför en fabriksåterställning för att återställa Sudio B2 till sina ursprungliga inställningar.

Detta kommer att återställa anslutningen mellan dina anslutna enheter.

 1. Stäng av B2 genom att trycka (hålla) den plus (+) knappen på headsetet i 2 sekunder tills du hör "Off".
 2. Tryck (håll) den plus (+) knappen på headsetet i 5 sekunder igen till du hör 2 klicks. 
 3. Fabriksåterställningen är nu klar.

B2 - Användarhandbok - Batteri och laddning

B2 har ett inbyggt batteri i headsetet.

Laddnings- och speltid

Headsetet kan användas i cirka 12 timmar på en laddning.
Batteriet tar cirka 90 minuter att ladda helt.

Laddningsmetoder

B2-headsetet kan laddas med en USB-C kabel.

Hur du läser av batterinivån på B2

Det finns en LED-lampa som indikerar headsetets återstående nivå på sidan av headsetet bredvid magnetladdningsporten.
När du ansluter USB-C kabeln till headsetet kommer en lampa att tända på headsetet, vilket indikerar att headsetet laddas.

Headset (med magnetkabel insatt och laddar)

 • Vitt (fast): 100% battei laddat
 • Orange/Vitt (blinkande): 0-99% batteri laddar

B2 - Användarhandbok - Skötsel och rengöring

Att rengöra ditt headset regelbundet kommer att säkerställa bästa möjliga ljudprestanda och förhindra att det slits ut tidigare än förväntat. Använd endast en lätt fuktad trasa när du rengör headsetet.
 
Tänk på att med tiden kan viss missfärgning så småningom uppstå. Detta är vanligast om headsetet fortsätter att komma i kontakt med smutsiga ytor eller material under längre tidsperioder.

B1

B1 - Användarhandbok - Kom igång

Denna guide innehåller allt du behöver för att komma igång med din B1 headset, inklusive parkoppling, laddning och återställning.

Vad som ingår i förpackningen

mceclip0.png

 • B1 headset
 • Magnetisk laddare
 • Mikrofiberduk
 • Användarhandbok

Sätt på och stäng av B1

mceclip1.png

Du kan använda den högra knappen för att sätta på eller stänga av headsetet. Gör detta genom att hålla den högra knappkontrollen intryckt i 3 sekunder tills du hör ljudet 🔈 On.
 
På samma sätt håller du den högra knappkontrollen i 6 sekunder tills du hör ljudet 🔈 Off.

Parkoppling med en enhet

mceclip2.png

Hoppa till komplett guide

Håll den högra knappkontrollen intryckt i 3 sekunder tills du hör ljudet 🔈 On. Öppna Bluetooth-inställningarna på din enhet och vänta på att B1 och enheten ska hitta varandra, välj sedan Sudio B1 när den visas i listan. Du kommer att höra 🔈 Connected, vilket bekräftar att enheterna är parade med varandra!

Laddning av batteriet

Hoppa till komplett guide

Det finns ett batteri totalt på B1.

B1-headsetet laddas med en magnetladdare. När headsetet laddas ser du en lampa på sidan av headsetet.

Återställa B1 till fabriksinställningar

Hoppa till komplett guide

mceclip3.png

Om B1 beter sig oväntat eller om du helt enkelt vill återställa den till sina ursprungliga inställningar, återställ den genom att trycka på båda knapparna på headsetet i 5 sekunder.
 
Du kan sedan fortsätta med att para B1 igen.

B1 - Användarhandbok - Parkoppling och anslutning

B1 går in i parningsläge efter att ha slagit på headsetet, för att göra det trycker du på höger knapp på headsetet i 3 sekunder. När du parar B1 för första gången hör du 🔈 On följt av 🔈 Ready to pair, find your Sudio product in the Bluetooth list of your device.

Parkoppla B1 med en enhet

 1. Sätt på headsetet genom att trycka på höger knapp i 3 sekunder.
 2. Gå till Bluetooth-inställningarna på din enhet. 
  • För iOS (iPhone), gå till Inställningar-appen och välj Bluetooth.
  • För Android, gå till Inställningar-appen, sedan välj Anslutningar, följt av Bluetooth.
  • För Windows 10, klicka på Start-knappen, välj Inställningar, följt av Enheter, sedan välj Bluetooth och andra enheter.
  • För MacOS, gå till Systeminställningar-appen och välj Bluetooth.
 3. Välj Sudio B1 i Bluetooth-listan på din enhet.
 4. När parkopplingen är klar hör du 🔈 Connected.

Om B1 tidigare har parats med din föredragna enhet sätter du helt enkelt på headsetet så ansluts det automatiskt, så länge Bluetooth är aktiverat på enheten och B1 inte har kopplats ihop med en annan enhet tidigare. 

Kompatibilitet

B1 använder Bluetooth version 5.2 som är kompatibel med ett brett utbud av Bluetooth-enheter. Den parkopplade enheten behöver inte vara av samma version, men liknande versioner har en bättre kompatibilitet som säkerställer en starkare anslutning.

Signalstyrka

Viss trådlös elektronik kan störa varandras signaler, så som WiFi-routers, smartklockor, andra Bluetooth-enheter osv. Om de använder samma frekvens kan du uppleva störningar som "hackande" eller tappat ljud. Det enklaste sättet att hitta orsaken till störningar är genom att upprätthålla enbart en anslutning mellan enheterna samtidigt, alternativt ta hörlurarna och den anslutna enheten till ett annat rum eller utomhus för att se om störningen försvinner.

B1 kan befinna sig högst 10 meter ifrån den parkoppade enheten, men anslutningen kan brytas om enheterna blockeras av väggar eller liknande objekt. 

Parkoppling med flera enheter

B1 kan komma ihåg upp till 10 enheter och paras automatiskt med den senast använda enheten. I de flesta fall kan du växla mellan enheter genom att välja Sudio B1 i Bluetooth-listan som parar den med den enheten istället. Vissa enheter kräver dock att B1 kopplas bort från den tidigare enheten helt innan de kan kopplas ihop. Det går ej att hålla B1 ansluten till flera enheter (så som en laptop och telefon) samtidigt.

B1 - Användarhandbok - Knapp-kontroller

B1 har en kontrollknapp på varje sida som låter dig styra vissa funktioner på din ihopparade enhet.

Musik/video playback

mceclip0.pngmceclip1.png

 • Tryck en gång på den ena knappen (vänster eller höger) för att spela eller pausa
 • Tryck två gånger på den vänstra för att hoppa tillbaka
 • Tryck två gånger på den högra för att hoppa framåt
 • Tryck tre gånger på den vänstra för att sänka volymen
 • Tryck tre gånger på den högra för att öka volymen
 • Tryck (håll) i två sekunder på den vänstra knappen för att prata med röstassistenten
 • Tryck (håll) i två sekunder på den vänstra knappen för att stänga av röstassistenten.

Inkommande telefonsamtal

mceclip3.png

 • Tryck en gång på den ena knappen (vänster eller höger) för att besvara ett telefonsamtal
 • Tryck (håll) i tre sekunder på den ena knappen (vänster eller höger) för att avvisa eller avsluta ett samtal*

*Det är inte möjligt att avsluta ett samtal med touch-kontrollerna medan du använder tredje parts konferensprogram på grund av olika programvaruprotokoll.

På/Av

mceclip4.png

 • Tryck (håll) i tre sekunder på den högra knappen för att sätta på headsetet.
 • Tryck (håll) i sex sekunder på den högra knappen för att stänga av headsetet. Efter 6 sekunder ändras ljudläge, följt av 🔈 Off.

B1 - Användarhandbok - Fabriksåterställning

mceclip0.png

Om B1 börjar uppträda oväntat eller om du helt enkelt vill ta bort anslutningen helt mellan B1 och dina enheter, utför en fabriksåterställning för att återställa Sudio B1 till sina ursprungliga inställningar.

Detta kommer att återställa anslutningen mellan dina anslutna enheter.

 1. Tryck (håll) de två knapparna (vänster och höger) på headsetet i 5 sekunder.
 2. Fabriksåterställningen är nu klar.
När du hör 🔈 Disconnected, kan du para ihop headsetet med din Bluetooth-enhet igen. 

B1 - Användarhandbok - Batteri och laddning

B1 har ett inbyggt batteri i headsetet.

Laddnings- och speltid

Headsetet kan användas i cirka 6 timmar på en laddning.
Batteriet tar cirka 120 minuter att ladda helt.

Laddningsmetoder

B1-headsetet kan laddas med den medföljande magnetkabeln.

Hur du läser av batterinivån på B1

Det finns en LED-lampa som indikerar headsetets återstående nivå på sidan av headsetet bredvid magnetladdningsporten.
När du ansluter den magnetiska kabeln till headsetet kommer en lampa att tända på headsetet, vilket indikerar att headsetet laddas.

Headset (med magnetkabel insatt och laddar)

mceclip0.png

 • Vitt (fast): 100% battei laddat
 • Orange/Vitt (blinkande): 0-99% batteri laddar

B1 - Användarhandbok - Skötsel och rengöring

Att rengöra ditt headset regelbundet kommer att säkerställa bästa möjliga ljudprestanda och förhindra att det slits ut tidigare än förväntat. Använd endast en lätt fuktad trasa när du rengör headsetet.
 
Tänk på att med tiden kan viss missfärgning så småningom uppstå. Detta är vanligast om headsetet fortsätter att komma i kontakt med smutsiga ytor eller material under längre tidsperioder.

N2 Pro

N2 Pro - Användarhandbok - Kom igång

Denna guide innehåller allt du behöver för att komma igång med dina N2 Pro-hörlurar, inklusive parkoppling, laddning och återställning.

Vad som ingår i förpackningen

mceclip1.png

 • E2 trådlösa hörlurar och laddningsfodral
 • Typ-C USB-kabel
 • Utbytbara silikon-toppar i storlek XS, S, M, L och XL
 • Användarhandbok

Innan du börjar

Hörlurarna kommer sannolikt att ha en viss befintlig batteriladdning, men det rekommenderas att ladda N2 Pro fullt innan du använder dem för första gången.

Sätt på och stäng av N2

mceclip2.png

N2 Pro sätts på när locket på laddningsfodralet öppnas, vilket indikeras av ljud-återkopplingen 🔈 On.

På samma sätt stängs N2 Pro av när hörlurarna sätts tillbaka i fodralet.

Du kan också använda touch-kontrollerna för att sätta på eller stänga av öronsnäckorna. Gör detta genom att hålla touch-kontrollen intryckt i 5 sekunder på någon av öronsnäckorna. 

Parkoppling med en enhet

Hoppa till komplett guide

mceclip3.png

N2 Pro går in i parkopplingsläge direkt när locket på fodralet öppnas, vilket indikeras av ljud-återkopplingen 🔈 On. Öppna Bluetooth-inställningarna på din enhet och uppdatera listan vid behov. Välj Sudio N2 Pro i listan när den syns för att para ihop enheterna. Du kommer då att höra 🔈 Connected vilket bekräftar att enheterna är parkopplade!

Laddning av batterierna

Hoppa till komplett guide

Det finns totalt tre batterier i N2 Pro; ett i laddnings-fodralet och ett i varje öronsnäcka.

N2 Pro-öronsnäckorna laddar sina batterier automatiskt när de placeras inuti laddnings-fodralet. Se till att först ta bort skyddsfilmen som täcker laddningsanslutningarna.

N2 Pro-fodralet laddas med en Typ-C USB-kabel. När fodralet laddas ser du en lampa på framsidan av fodralet. Det rekommenderas att använda Sudio Typ-C USB-kabel som ingår i paketet, men laddnings-fodralet kan också vara kompatibelt med tredjeparts Typ-C USB-kablar.

Återställa N2 Pro till fabriksinställningar

Hoppa till komplett guide

mceclip4.png

Återställ N2 Pro genom att placera öronsnäckorna inuti fodralet och lämna locket öppet, sedan håll in knappen på undersidan av fodralet i 5 sekunder. Återställningen är klar när LED-lampan på fodralet blinkar vitt två gånger.

Du kan sedan parkoppla N2 Pro igen.

N2 Pro - Användarhandbok - Parkoppling och anslutning

Sudio N2 Pro går in i parkopplings-läge direkt när locket på laddnings-fodralet öppnas. När du kopplar N2 Pro för första gången hör du 🔈 On följt av 🔈 Ready to pair, find your Sudio product in the Bluetooth list of your device.

⚠️  Sudio N2 Pro levereras med en skyddsfilm som täcker laddningsanslutningarna mellan öronsnäckorna och laddningsfodralet. Denna film måste tas bort för att hörlurarna ska gå att parkoppla.

Parkoppla N2 Pro med en enhet

  1. Ta utt N2 Pro-öronsnäckorna från laddnings-fodralet och placera dem i dina öron.
  2. Gå till Bluetooth-inställningarna på din enhet. När du söker efter tillgängliga enheter blinkar öronsnäckornas LED-lampor vita och orange. 
   • För iOS (iPhone), gå till Inställningar-appen och välj Bluetooth.
   • För Android, gå till Inställningar-appen, sedan välj Anslutningar, följt av Bluetooth.
   • För Windows 10, klicka på Start-knappen, välj Inställningar, följt av Enheter, sedan välj Bluetooth och andra enheter.
   • För MacOS, gå till Systeminställningar-appen och välj Bluetooth.
  3. Välj Sudio N2 Pro i Bluetooth-listan på din enhet.
  4. När parkopplingen är klar hör du 🔈 Connected.

Om N2 Pro har tidigare kopplats ihop med din föredragna enhet tar du bara ut hörlurarna från laddnings-fodralet så ansluts de automatiskt, förutsatt att Bluetooth är aktiverat på enheten och N2 Pro inte har kopplats ihop med en annan enhet nyligen.

Kompatibilitet

N2 Pro använder Bluetooth version 5.3 som är kompatibel med ett brett utbud av Bluetooth-enheter. Den parkopplade enheten behöver inte vara av samma version, men liknande versioner har en bättre kompatibilitet som säkerställer en starkare anslutning.

Signalstyrka

Viss trådlös elektronik kan störa varandras signaler, så som WiFi-routers, smartklockor, andra Bluetooth-enheter osv. Om de använder samma frekvens kan du uppleva störningar som "hackande" eller tappat ljud. Det enklaste sättet att hitta orsaken till störningar är genom att upprätthålla enbart en anslutning mellan enheterna samtidigt, alternativt ta hörlurarna och den anslutna enheten till ett annat rum eller utomhus för att se om störningen försvinner.

N2 Pro kan befinna sig högst 10 meter ifrån den parkoppade enheten, men anslutningen kan brytas om enheterna blockeras av väggar eller liknande objekt. 

Parkoppling med flera enheter

N2 Pro kan komma ihåg upp till 10 enheter och paras automatiskt med den senast använda enheten.

Det är möjligt att hålla N2 Pro ansluten till flera enheter samtidigt, som en bärbar dator och smartphone samtidigt, N2 Pro stöder Multipoint-anslutning.
Du kan snabbt och enkelt växla mellan ljudkällor med din N2 Pro utan att manuellt behöva koppla bort och para dem till en enhet i taget. Multipoint hjälper till att förenkla processen att ansluta, koppla från och återansluta din N2 Pro varje gång du vill använda dem med en annan enhet.

N2 Pro - Användarhandbok - Touch-kontroller

N2 Pro har en touch-kontroll på varje öronsnäcka som du kan använda för att styra vissa funktioner på din parkopplade enhet.

Music/video playback

mceclip0.png

 • Nudda en gång på den ena öronsnäckan (vänster eller höger) för att spela eller pausa
 • Nudda två gånger på den vänstra för att hoppa tillbaka
 • Nudda två gånger på den högra för att hoppa framåt
 • Nudda tre gånger på den vänstra för att sänka volymen
 • Nudda tre gånger på den högra för att öka volymen

Inkommande telefonsamtal

mceclip2.png

 • Nudda en gång på den ena öronsnäckan (vänster eller höger) för att besvara ett telefonsamtal
 • Nudda (håll) i tre sekunder på den ena öronsnäckan (vänster eller höger) för att avvisa eller avsluta ett samtal*

*Det är inte möjligt att avsluta ett samtal med touch-kontrollerna medan du använder tredje parts konferensprogram på grund av olika programvaruprotokoll.

Aktiv brusreducering (Active Noise Cancellation) och Röstassistenten

mceclip1.png

 • Nudda (håll) i två sekunder på den högra öronsnäckan för att växla mellan normalt läge (av) och aktiv brusreducering-läge
 • Nudda (håll) i två sekunder på den vänstra öronsnäckan för att prata med röstassistenten.
 • Nudda (håll) i två sekunder på den vänstra öronsnäckan för att stänga av röstassistenten.

På/Av

N2 Pro sätts på och stängs av automatiskt när öronsnäckorna tas ur eller läggs tillbaka i laddningsfodralet. Dock är det även möjligt att använda touch-kontrollerna för detta utan behov av laddningsfodralet.   

 • Nudda (håll) i fem sekunder på båda öronsnäckorna (en i taget) för att sätta på hörlurarna.
 • Nudda (håll) i fem sekunder på den ena öronsnäckan (vänster eller höger) för att stänga av båda hörlurarna. Efter 2 sekunder ändras ljudläge, följt av 🔈 Off.

 

N2 Pro - Användarhandbok - Fabriksåterställning

mceclip0.png

Om N2 Pro börjar uppträda oväntat eller om du helt enkelt vill ta bort anslutningen helt mellan N2 Pro och dina enheter, utför en fabriksåterställning för att återställa Sudio N2 Pro till sina ursprungliga inställningar.

Detta kommer att återställa anslutningen mellan dina anslutna enheter och även anslutningen mellan de två öronsnäckorna.

 1. Lägg öronsnäckorna i laddnings-fodralet och låt locket vara öppet.

 2. Håll in återställningsknappen som sitter på undersidan av fodralet i 5 sekunder.

 3. Fabriksåterställningen är klar när LED-lampan på framsidan av fodralet blinkar vitt två gånger.

 4. Stäng locket och vänta 1-2 minuter innan du använder N2 Pro igen.

När du hör 🔈 Ready to pair, find your Sudio product in the Bluetooth list of your device, kan du parkoppla dem med din Bluetooth-enhet igen.

N2 Pro - Användarhandbok - Batteri och laddning

N2 Pro har tre inbyggda batterier; ett inuti laddnings-fodralet och ett i vardera öronsnäcka. Batteriet inuti fodralet används för att ladda öronsnäckorna, medan den medföljande Typ-C USB-kabeln används för att ladda fodralet.

Laddnings- och speltid

Öronsnäckorna kan användas i ca 6 timmar på en laddning (4,5 timmar med brusreducering) och upp till 30 timmar totalt innan fodralet behöver laddas.

Varje batteri tar ca 60 minuter att ladda fullt.

Laddningsmetoder

N2 Pro-fodralet kan laddas med en Typ-C USB-kabel men trådlös laddning stöds också. Vi rekommenderar att du använder Sudio-kabeln som ingår i förpackningen eller Sudio Ladd+ (säljs separat), men Typ-C USB-kablar eller trådlösa laddare med QI-teknologi från tredje part kan också vara kompatibla.

Hur du läser av batterinivån på N2 Pro

Det finns en LED-lampa som indikerar laddningsfodralets återstående nivå på framsidan av fodralet.

Lampan tänds när öronsnäckorna tas ut och läggs tillbaka i fodralet, samt när det är mindre än 25% batteri kvar.

När du sätter i laddningskabeln i fodralet visas den aktuella batterinivån i 5 sekunder följt av en blinkande lampa som indikerar att fodralet för närvarande laddas.

I vissa fall kan du även läsa av batterinivån på din telefon, t.ex på iPhone och Android-telefoner. Nivån som visas är för öronsnäckorna, inte fodralet.

Laddningsfodral (utan kabel insatt)

mceclip0.png

 • Vitt: 26-100% återstående batteri
 • Orange: 0-25% återstående batteri

Laddningsfodral (med kabel insatt och laddar)

mceclip1.png

 • Vitt (fast): 100% battei laddat
 • Orange/Vitt (blinkande): 0-99% batteri laddar

N2 Pro - Användarhandbok - Skötsel och rengöring

Med regelbunden rengöring säkerställer du bästa möjliga ljudprestanda och förhindrar att hörlurarna slits ut tidigare än förväntat.

Utöver att Sudio N2 Pro sitter bekvämt i öronen har dess silikon-toppar även att inbyggt nätfilter som skyddar öronsnäckorna mot smuts och det ökända öronvaxet. Dessa silikon-toppar kan tas av och sköljas med vatten eller rengöras med en bomullspinne. Undvik dock hett vatten eftersom detta kan förvrida storleken och formen på silikon-topparna.

mceclip0.png

Använd endast en lätt fuktad trasa när du rengör öronsnäckorna och/eller fodralet. Du kan också använda en fin borste eller bomullspinne och försiktigt rengöra insidan av fodralet, se då till att laddningskontakten (koppar-stiften) inte skadas. Även om N2 Pro är svett- och stänkskyddad kan den få permanenta vattenskador om den utsätts för höga fuktnivåer.

Psst, Sudio Care Kit är perfekt för regelbundet underhåll och innehåller alla verktyg du behöver för att hålla dina Sudio-hörlurar i toppform!

Tänk på att vissa missfärgningar kan uppstå med tiden. Detta är vanligast om hörlurarna eller laddnings-fodralet är i kontakt med smutsiga ytor under längre perioder.

N2

N2 - Användarhandbok - Kom igång

Denna guide innehåller allt du behöver för att komma igång med dina N2-hörlurar, inklusive parkoppling, laddning och återställning.

Vad som ingår i förpackningen

mceclip0.png

 • N2 trådlösa hörlurar och laddningsfodral
 • Typ-C USB-kabel
 • Användarhandbok

Innan du börjar

Hörlurarna kommer sannolikt att ha en viss befintlig batteriladdning, men det rekommenderas att ladda N2 fullt innan du använder dem för första gången.

Sätt på och stäng av N2

mceclip1.png

N2 sätts på när locket på laddningsfodralet öppnas, vilket indikeras av ljud-återkopplingen 🔈 On.

På samma sätt stängs N2 av när hörlurarna sätts tillbaka i fodralet.

Du kan också använda touch-kontrollerna för att sätta på eller stänga av öronsnäckorna. Gör detta genom att hålla touch-kontrollen intryckt i 5 sekunder på någon av öronsnäckorna. 

Parkoppling med en enhet

Hoppa till komplett guide

mceclip3.png

N2 går in i parkopplingsläge direkt när locket på fodralet öppnas, vilket indikeras av ljud-återkopplingen 🔈 On. Öppna Bluetooth-inställningarna på din enhet och uppdatera listan vid behov. Välj Sudio N2 i listan när den syns för att para ihop enheterna. Du kommer då att höra 🔈 Connected vilket bekräftar att enheterna är parkopplade!

Laddning av batterierna

Hoppa till komplett guide

Det finns totalt tre batterier i N2; ett i laddnings-fodralet och ett i varje öronsnäcka.

N2-öronsnäckorna laddar sina batterier automatiskt när de placeras inuti laddnings-fodralet. Se till att först ta bort skyddsfilmen som täcker laddningsanslutningarna.

N2-fodralet laddas med en Typ-C USB-kabel. När fodralet laddas ser du en lampa under uttaget (där kabeln är isatt). Det rekommenderas att använda Sudio Typ-C USB-kabel som ingår i paketet, men laddnings-fodralet kan också vara kompatibelt med tredjeparts Typ-C USB-kablar.

Återställa N2 till fabriksinställningar

Hoppa till komplett guide

mceclip2.png

Återställ N2 genom att placera öronsnäckorna inuti fodralet och lämna locket öppet, sedan håll in knappen på undersidan av fodralet i 5 sekunder. Återställningen är klar när LED-lampan på fodralet blinkar vitt två gånger.

Du kan sedan parkoppla N2 igen.

N2 - Användarhandbok - Parkoppling och anslutning

Sudio N2 går in i parkopplings-läge direkt när locket på laddnings-fodralet öppnas. När du kopplar N2 för första gången hör du 🔈 On följt av 🔈 Ready to pair, find your Sudio product in the Bluetooth list of your device.

Parkoppla N2 med en enhet

  1. Ta ur N2-öronsnäckorna från laddnings-fodralet och placera dem i dina öron.
  2. Gå till Bluetooth-inställningarna på din enhet. 
   • För iOS (iPhone), gå till Inställningar-appen och välj Bluetooth.
   • För Android, gå till Inställningar-appen, sedan välj Anslutningar, följt av Bluetooth.
   • För Windows 10, klicka på Start-knappen, välj Inställningar, följt av Enheter, sedan välj Bluetooth och andra enheter.
   • För MacOS, gå till Systeminställningar-appen och välj Bluetooth.
  3. Välj Sudio N2 i Bluetooth-listan på din enhet.
  4. När parkopplingen är klar hör du 🔈 Connected.

Om N2 har tidigare kopplats ihop med din föredragna enhet tar du bara ut hörlurarna från laddnings-fodralet så ansluts de automatiskt, förutsatt att Bluetooth är aktiverat på enheten och N2 inte har kopplats ihop med en annan enhet nyligen.

Kompatibilitet

N2 använder Bluetooth version 5.3 som är kompatibel med ett brett utbud av Bluetooth-enheter. Den parkopplade enheten behöver inte vara av samma version, men liknande versioner har en bättre kompatibilitet som säkerställer en starkare anslutning.

Signalstyrka

Viss trådlös elektronik kan störa varandras signaler, så som WiFi-routers, smartklockor, andra Bluetooth-enheter osv. Om de använder samma frekvens kan du uppleva störningar som "hackande" eller tappat ljud. Det enklaste sättet att hitta orsaken till störningar är genom att upprätthålla enbart en anslutning mellan enheterna samtidigt, alternativt ta hörlurarna och den anslutna enheten till ett annat rum eller utomhus för att se om störningen försvinner.

N2 kan befinna sig högst 10 meter ifrån den parkoppade enheten, men anslutningen kan brytas om enheterna blockeras av väggar eller liknande objekt. 

Parkoppling med flera enheter

N2 kan komma ihåg upp till 10 enheter och paras automatiskt med den senast använda enheten.

Det är möjligt att hålla N2 ansluten till flera enheter samtidigt, som en bärbar dator och smartphone samtidigt, N2 stöder Multipoint-anslutning.
Du kan snabbt och enkelt växla mellan ljudkällor med din N2 utan att manuellt behöva koppla bort och para dem till en enhet i taget. Multipoint hjälper till att förenkla processen att ansluta, koppla från och återansluta din N2 varje gång du vill använda dem med en annan enhet.

N2 - Användarhandbok - Touch-kontroller

N2 har en touch-kontroll på varje öronsnäcka som du kan använda för att styra vissa funktioner på din parkopplade enhet.

Music/video playback

mceclip1.pngmceclip3.png

 • Nudda en gång på den ena öronsnäckan (vänster eller höger) för att spela eller pausa
 • Nudda två gånger på den vänstra för att hoppa tillbaka
 • Nudda två gånger på den högra för att hoppa framåt
 • Nudda tre gånger på den vänstra för att sänka volymen
 • Nudda tre gånger på den högra för att öka volymen
 • Nudda (håll) i två sekunder på den ena öronsnäckan (vänster eller höger) för att prata med röstassistenten.
 • Nudda (håll) i två sekunder på den ena öronsnäckan (vänster eller höger) för att stänga av röstassistenten.

Inkommande telefonsamtal

mceclip4.png

 • Nudda en gång på den ena öronsnäckan (vänster eller höger) för att besvara ett telefonsamtal
 • Nudda (håll) i tre sekunder på den ena öronsnäckan (vänster eller höger) för att avvisa eller avsluta ett samtal*

*Det är inte möjligt att avsluta ett samtal med touch-kontrollerna medan du använder tredje parts konferensprogram på grund av olika programvaruprotokoll.

På/Av

N2 sätts på och stängs av automatiskt när öronsnäckorna tas ur eller läggs tillbaka i laddningsfodralet. Dock är det även möjligt att använda touch-kontrollerna för detta utan behov av laddningsfodralet.   

 • Nudda (håll) i fem sekunder på båda öronsnäckorna (en i taget) för att sätta på hörlurarna.
 • Nudda (håll) i fem sekunder på den ena öronsnäckan (vänster eller höger) för att stänga av båda hörlurarna. Efter 2 sekunder ändras ljudläge, följt av 🔈 Off.

N2 - Användarhandbok - Fabriksåterställning

mceclip0.png

Om N2 börjar uppträda oväntat eller om du helt enkelt vill ta bort anslutningen helt mellan N2 och dina enheter, utför en fabriksåterställning för att återställa Sudio N2 till sina ursprungliga inställningar.

Detta kommer att återställa anslutningen mellan dina anslutna enheter och även anslutningen mellan de två öronsnäckorna.

 1. Lägg öronsnäckorna i laddnings-fodralet och låt locket vara öppet.

 2. Håll in återställningsknappen som sitter på undersidan av fodralet i 5 sekunder.

 3. Fabriksåterställningen är klar när LED-lampan på framsidan av fodralet blinkar vitt två gånger.

 4. Stäng locket och vänta 1-2 minuter innan du använder N2 igen.

När du hör 🔈 Ready to pair, find your Sudio product in the Bluetooth list of your device, kan du parkoppla dem med din Bluetooth-enhet igen.

 

 

 

N2 - Användarhandbok - Batteri och laddning

N2 har tre inbyggda batterier; ett inuti laddnings-fodralet och ett i vardera öronsnäcka. Batteriet inuti fodralet används för att ladda öronsnäckorna, medan den medföljande Typ-C USB-kabeln används för att ladda fodralet.

Laddnings- och speltid

Öronsnäckorna kan användas i ca 6 timmar på en laddning och upp till 30 timmar totalt innan fodralet behöver laddas.

Varje batteri tar ca 60 minuter att ladda fullt.

Laddningsmetoder

N2-fodralet kan laddas med en Typ-C USB-kabel men trådlös laddning stöds också. Vi rekommenderar att du använder Sudio-kabeln som ingår i förpackningen eller Sudio Ladd+ (säljs separat), men Typ-C USB-kablar eller trådlösa laddare med QI-teknologi från tredje part kan också vara kompatibla.

Hur du läser av batterinivån på N2

Det finns en LED-lampa som indikerar laddningsfodralets återstående nivå på framsidan av fodralet.

Lampan tänds när öronsnäckorna tas ut och läggs tillbaka i fodralet, samt när det är mindre än 25% batteri kvar.

När du sätter i laddningskabeln i fodralet visas den aktuella batterinivån i 5 sekunder följt av en blinkande lampa som indikerar att fodralet för närvarande laddas.

I vissa fall kan du även läsa av batterinivån på din telefon, t.ex på iPhone och Android-telefoner. Nivån som visas är för öronsnäckorna, inte fodralet.

Laddningsfodral (utan kabel insatt)

mceclip0.png

 • Vitt: 26-100% återstående batteri
 • Orange: 0-25% återstående batteri

Laddningsfodral (med kabel insatt och laddar)

mceclip1.png

 • Vitt (fast): 100% battei laddat
 • Orange/Vitt (blinkande): 0-99% batteri laddar

N2- Användarhandbok - Skötsel och rengöring

Med regelbunden rengöring säkerställer du bästa möjliga ljudprestanda och förhindrar att hörlurarna slits ut tidigare än förväntat.

Utöver att Sudio N2 sitter bekvämt i öronen har dess silikon-toppar även att inbyggt nätfilter som skyddar öronsnäckorna mot smuts och det ökända öronvaxet. Dessa silikon-toppar kan tas av och sköljas med vatten eller rengöras med en bomullspinne. Undvik dock hett vatten eftersom detta kan förvrida storleken och formen på silikon-topparna.

Använd endast en lätt fuktad trasa när du rengör öronsnäckorna och/eller fodralet. Du kan också använda en fin borste eller bomullspinne och försiktigt rengöra insidan av fodralet, se då till att laddningskontakten (koppar-stiften) inte skadas. Även om N2 är svett- och stänkskyddad kan den få permanenta vattenskador om den utsätts för höga fuktnivåer.

Psst, Sudio Care Kit är perfekt för regelbundet underhåll och innehåller alla verktyg du behöver för att hålla dina Sudio-hörlurar i toppform!

Tänk på att vissa missfärgningar kan uppstå med tiden. Detta är vanligast om hörlurarna eller laddnings-fodralet är i kontakt med smutsiga ytor under längre perioder.

E3

E3 - Användarhandbok - Kom igång

Denna guide innehåller allt du behöver för att komma igång med dina E3-hörlurar, inklusive parkoppling, laddning och återställning.

What's included in the box

 • E3 trådlösa hörlurar och laddningsfodral
 • Utbytbara silikon-toppar i storlek XS, S, M, och L
 • Typ-C USB-kabel
 • Användarhandbok

Innan du börjar

⚠️  Sudio E3 levereras med en skyddsfilm som täcker laddningsanslutningarna mellan öronsnäckorna och laddningsfodralet. Filmen måste tas bort för att hörlurarna ska vara brukbara.

Hörlurarna kommer sannolikt att ha en viss befintlig batteriladdning, men det rekommenderas att ladda E3 fullt innan du använder dem för första gången.

Sätt på och stäng av E3

E3 sätts på när locket på laddningsfodralet öppnas, vilket indikeras av ljud-återkopplingen 🔈On.

På samma sätt stängs E3 av när hörlurarna sätts tillbaka i fodralet.

Du kan också använda touch-kontrollerna för att sätta på eller stänga av öronsnäckorna. Gör detta genom att hålla touch-kontrollen intryckt i 5 sekunder på någon av öronsnäckorna. 

Parkoppling med en enhet

Hoppa till komplett guide

E3 går in i parkopplingsläge direkt när locket på fodralet öppnas, vilket indikeras av ljud-återkopplingen 🔈On. Öppna Bluetooth-inställningarna på din enhet och uppdatera listan vid behov. Välj Sudio E3 i listan när den syns för att para ihop enheterna. Du kommer då att höra 🔈Connected vilket bekräftar att enheterna är parkopplade!

Charging the batteries

Hoppa till komplett guide

Det finns totalt tre batterier i E3; ett i laddnings-fodralet och ett i varje öronsnäcka.

E3-öronsnäckorna laddar sina batterier automatiskt när de placeras inuti laddnings-fodralet, detta indikeras av LED-lamporna på öronsnäckorna. Se till att först ta bort skyddsfilmen som täcker laddningsanslutningarna.

E3-fodralet laddas med en Typ-C USB-kabel. När fodralet laddas ser du en lampa under uttaget (där kabeln är isatt). Det rekommenderas att använda Sudio Typ-C USB-kabel som ingår i paketet, men laddnings-fodralet kan också vara kompatibelt med tredjeparts Typ-C USB-kablar.

Återställa E3 till fabriksinställningar

Hoppa till komplett guide

Återställ E3 genom att placera öronsnäckorna inuti fodralet och lämna locket öppet, sedan håll in knappen på baksidan av fodralet i 5 sekunder. Återställningen är klar när LED-lampan på fodralet blinkar vitt två gånger.

Du kan sedan parkoppla E3 igen.

E3 - Användarhandbok - Parkoppling och anslutning

Sudio E3 går in i parkopplings-läge direkt när locket på laddnings-fodralet öppnas. När du kopplar E3 för första gången hör du 🔈On följt av 🔈Ready to pair, find your Sudio product in the Bluetooth list of your device.

⚠️  Sudio E3 levereras med en skyddsfilm som täcker laddningsanslutningarna mellan öronsnäckorna och laddningsfodralet. Denna film måste tas bort för att hörlurarna ska gå att parkoppla.

Parkoppla E3 med en enhet

 1. Ta ur E3-öronsnäckorna från laddnings-fodralet och placera dem i dina öron.
 2. Gå till Bluetooth-inställningarna på din enhet. När du söker efter tillgängliga enheter blinkar öronsnäckornas LED-lampor vita och orange. 
  • För iOS (iPhone), gå till Inställningar-appen och välj Bluetooth.
  • För Android, gå till Inställningar-appen, sedan välj Anslutningar, följt av Bluetooth.
  • För Windows 10, klicka på Start-knappen, välj Inställningar, följt av Enheter, sedan välj Bluetooth och andra enheter.
  • För MacOS, gå till Systeminställningar-appen och välj Bluetooth.
 3. Välj Sudio E3 i Bluetooth-listan på din enhet.
 4. När parkopplingen är klar hör du 🔈Connected.

Om E3 har tidigare kopplats ihop med din föredragna enhet tar du bara ut hörlurarna från laddnings-fodralet så ansluts de automatiskt, förutsatt att Bluetooth är aktiverat på enheten och E3 inte har kopplats ihop med en annan enhet nyligen.

Kompatibilitet

E3 använder Bluetooth version 5.2 som är kompatibel med ett brett utbud av Bluetooth-enheter. Den parkopplade enheten behöver inte vara av samma version, men liknande versioner har en bättre kompatibilitet som säkerställer en starkare anslutning.

Signalstyrka

Viss trådlös elektronik kan störa varandras signaler, så som WiFi-routers, smartklockor, andra Bluetooth-enheter osv. Om de använder samma frekvens kan du uppleva störningar som "hackande" eller tappat ljud. Det enklaste sättet att hitta orsaken till störningar är genom att upprätthålla enbart en anslutning mellan enheterna samtidigt, alternativt ta hörlurarna och den anslutna enheten till ett annat rum eller utomhus för att se om störningen försvinner.

E3 kan befinna sig högst 10 meter ifrån den parkoppade enheten, men anslutningen kan brytas om enheterna blockeras av väggar eller liknande objekt. 

Parkoppling med flera enheter

E3 kan komma ihåg upp till 10 enheter och paras automatiskt med den senast använda enheten.

Det är möjligt att hålla E3 ansluten till flera enheter samtidigt, som en bärbar dator och smartphone samtidigt, E3 stöder Multipoint-anslutning.
Du kan snabbt och enkelt växla mellan ljudkällor med din E3 utan att manuellt behöva koppla bort och para dem till en enhet i taget. Multipoint hjälper till att förenkla processen att ansluta, koppla från och återansluta din E3 varje gång du vill använda dem med en annan enhet.

E3 - Användarhandbok - Touch-kontroller

E3 har en touch-kontroll på varje öronsnäcka som du kan använda för att styra vissa funktioner på din parkopplade enhet.

Uppspelning av musik/video

 • Nudda en gång på den ena öronsnäckan (vänster eller höger) för att spela eller pausa
 • Nudda två gånger på den vänstra för att hoppa tillbaka
 • Nudda två gånger på den högra för att hoppa framåt
 • Nudda tre gånger på den vänstra för att sänka volymen
 • Nudda tre gånger på den högra för att öka volymen

Inkommande telefonsamtal

 • Nudda en gång på den ena öronsnäckan (vänster eller höger) för att besvara ett telefonsamtal
 • Nudda (håll) i tre sekunder på den ena öronsnäckan (vänster eller höger) för att avvisa eller avsluta ett samtal*

*Det är inte möjligt att avsluta ett samtal med touch-kontrollerna medan du använder tredje parts konferensprogram på grund av olika programvaruprotokoll.

Aktiv brusreducering (Active Noise Cancellation) och Röstassistent

 • Nudda (håll) i två sekunder på den högra öronsnäckan för att växla mellan normalt läge (av) och aktiv brusreducering
 • Nudda (håll) i två sekunder på den vänstra öronsnäckan för att slå på/av röstassistenten

På/Av

E3 sätts på och stängs av automatiskt när öronsnäckorna tas ur eller läggs tillbaka i laddningsfodralet. Dock är det även möjligt att använda touch-kontrollerna för detta utan behov av laddningsfodralet.   

 • Nudda (håll) i fem sekunder på båda öronsnäckorna (en i taget) för att sätta på hörlurarna.
 • Nudda (håll) i fem sekunder på den ena öronsnäckan (vänster eller höger) för att stänga av båda hörlurarna. Efter 2 sekunder ändras ljudläge, följt av 🔈Off.

E3 - Användarhandbok - Fabriksåterställning

Om E3 börjar uppträda oväntat eller om du helt enkelt vill ta bort anslutningen helt mellan E3 och dina enheter, utför en fabriksåterställning för att återställa Sudio E3 till sina ursprungliga inställningar.

Detta kommer att återställa anslutningen mellan dina anslutna enheter och även anslutningen mellan de två öronsnäckorna.

 1. Lägg öronsnäckorna i laddnings-fodralet och låt locket vara öppet.
 2. Håll in återställningsknappen som sitter på baksidan av fodralet i 5 sekunder.
 3. Fabriksåterställningen är klar när LED-lampan på framsidan av fodralet blinkar vitt två gånger.
 4. Stäng locket och vänta 1-2 minuter innan du använder E3 igen.

När du hör 🔈 Ready to pair, find your Sudio product in the Bluetooth list of your device, kan du parkoppla dem med din Bluetooth-enhet igen.

E3 - Användarhandbok - Batteri och laddning

E3 har tre inbyggda batterier; ett inuti laddnings-fodralet och ett i vardera öronsnäcka. Batteriet inuti fodralet används för att ladda öronsnäckorna, medan den medföljande Typ-C USB-kabeln används för att ladda fodralet.

Innan du använder E3 för första gången

⚠️  Sudio E3 levereras med en skyddsfilm som täcker laddningsanslutningarna mellan öronsnäckorna och fodralet. Filmen måste tas bort för att öronsnäckorna ska vara brukbara.

Laddnings- och speltid

Öronsnäckorna kan användas i ca 6 timmar på en laddning (ca 4 timmar och 30 minuter medan du använder ANC), upp till 30 timmar totalt innan fodralet behöver laddas.

Varje batteri tar ca 90 minuter att ladda fullt.

Laddningsmetoder

E3-fodralet kan laddas med en Typ-C USB-kabel men trådlös laddning stöds också. Vi rekommenderar att du använder Sudio-kabeln som ingår i förpackningen eller Sudio Ladd+ (säljs separat), men Typ-C USB-kablar eller trådlösa laddare med QI-teknologi från tredje part kan också vara kompatibla.

Hur du läser av batterinivån på E3

Laddnings-fodralets LED-lampa är på framsidan av fodralet. Öronsnäckorna har inga LED-lampor.

LED lampan tänds när öronsnäckorna tas ut och läggs tillbaka i fodralet, samt när det är mindre än 25% batteri kvar.

När du sätter i laddningskabeln i fodralet visas den aktuella batterinivån i 5 sekunder följt av en blinkande lampa som indikerar att fodralet för närvarande laddas.

I vissa fall kan du även läsa av batterinivån på din telefon, t.ex på iPhone och Android-telefoner. Nivån som visas är för öronsnäckorna, inte fodralet.

Laddningsfodral (utan kabel insatt)

 • Vitt: 26-100% återstående batteri
 • Orange: 0-25% återstående batteri

Laddningsfodral (med kabel insatt och laddar)

 • Vitt (fast): 100% battei laddat
 • Orange/Vitt (blinkande): 0-99% batteri laddar

E3 - Användarhandbok - Få den perfekta passformen

Sudio E3 har genomgått noggrann forskning och testning för att få sin ergonomiska passform som ger långvarig komfort.

Placera öronsnäckorna i öronen med touch-knapparna utåt och vrid aningen för att få dem på plats bekvämt.

E3 levereras med fem utbytbara silikon-toppar i storlekarna XS, S, M, och L. Topparna i storlek M är förmonterade på öronsnäckorna. Välj den storlek som passar dina öron utan att du behöver kompromissa med komforten.

 

mceclip0.png

E2

E2 - Användarhandbok - Kom igång

Denna guide innehåller allt du behöver för att komma igång med dina E2-hörlurar, inklusive parkoppling, laddning och återställning.

Vad som ingår i förpackningen

mceclip0.png

 • E2 trådlösa hörlurar och laddningsfodral
 • Utbytbara silikon-toppar i storlek XS, S, M, L och XL
 • Typ-C USB-kabel
 • Microfiber-duk
 • Användarhandbok

Innan du börjar

⚠️  Sudio E2 levereras med en skyddsfilm som täcker laddningsanslutningarna mellan öronsnäckorna och laddningsfodralet. Filmen måste tas bort för att hörlurarna ska vara brukbara.

Hörlurarna kommer sannolikt att ha en viss befintlig batteriladdning, men det rekommenderas att ladda E2 fullt innan du använder dem för första gången.

Sätt på och stäng av E2

mceclip1.png

E2 sätts på när locket på laddningsfodralet öppnas, vilket indikeras av ljud-återkopplingen 🔈On.

På samma sätt stängs E2 av när hörlurarna sätts tillbaka i fodralet.

Du kan också använda touch-kontrollerna för att sätta på eller stänga av öronsnäckorna. Gör detta genom att hålla touch-kontrollen intryckt i 5 sekunder på någon av öronsnäckorna. 

Parkoppling med en enhet

Hoppa till komplett guide

E2 går in i parkopplingsläge direkt när locket på fodralet öppnas, vilket indikeras av ljud-återkopplingen 🔈On. Öppna Bluetooth-inställningarna på din enhet och uppdatera listan vid behov. Välj Sudio E2 i listan när den syns för att para ihop enheterna. Du kommer då att höra 🔈Connected vilket bekräftar att enheterna är parkopplade!

Laddning av batterierna

Hoppa till komplett guide

Det finns totalt tre batterier i E2; ett i laddnings-fodralet och ett i varje öronsnäcka.

E2-öronsnäckorna laddar sina batterier automatiskt när de placeras inuti laddnings-fodralet, detta indikeras av LED-lamporna på öronsnäckorna. Se till att först ta bort skyddsfilmen som täcker laddningsanslutningarna.

E2-fodralet laddas med en Typ-C USB-kabel. När fodralet laddas ser du en lampa under uttaget (där kabeln är isatt). Det rekommenderas att använda Sudio Typ-C USB-kabel som ingår i paketet, men laddnings-fodralet kan också vara kompatibelt med tredjeparts Typ-C USB-kablar.

Återställa E2 till fabriksinställningar

Hoppa till komplett guide

mceclip4.png

Återställ E2 genom att placera öronsnäckorna inuti fodralet och lämna locket öppet, sedan håll in knappen på baksidan av fodralet i 5 sekunder. Återställningen är klar när LED-lampan på fodralet blinkar vitt två gånger.

Du kan sedan parkoppla E2 igen.

E2 - Användarhandbok - Parkoppling och anslutning

Sudio E2 går in i parkopplings-läge direkt när locket på laddnings-fodralet öppnas. När du kopplar E2 för första gången hör du 🔈 On följt av 🔈 Ready to pair, find your Sudio product in the Bluetooth list of your device.

⚠️  Sudio E2 levereras med en skyddsfilm som täcker laddningsanslutningarna mellan öronsnäckorna och laddningsfodralet. Denna film måste tas bort för att hörlurarna ska gå att parkoppla.

Parkoppla E2 med en enhet

 1. Ta ur E2-öronsnäckorna från laddnings-fodralet och placera dem i dina öron.
 2. Gå till Bluetooth-inställningarna på din enhet. När du söker efter tillgängliga enheter blinkar öronsnäckornas LED-lampor vita och orange. 
  • För iOS (iPhone), gå till Inställningar-appen och välj Bluetooth.
  • För Android, gå till Inställningar-appen, sedan välj Anslutningar, följt av Bluetooth.
  • För Windows 10, klicka på Start-knappen, välj Inställningar, följt av Enheter, sedan välj Bluetooth och andra enheter.
  • För MacOS, gå till Systeminställningar-appen och välj Bluetooth.
 3. Välj Sudio E2 i Bluetooth-listan på din enhet.
 4. När parkopplingen är klar hör du 🔈 Connected.

Om E2 har tidigare kopplats ihop med din föredragna enhet tar du bara ut hörlurarna från laddnings-fodralet så ansluts de automatiskt, förutsatt att Bluetooth är aktiverat på enheten och E2 inte har kopplats ihop med en annan enhet nyligen.

Kompatibilitet

E2 använder Bluetooth version 5.2 som är kompatibel med ett brett utbud av Bluetooth-enheter. Den parkopplade enheten behöver inte vara av samma version, men liknande versioner har en bättre kompatibilitet som säkerställer en starkare anslutning.

Signalstyrka

Viss trådlös elektronik kan störa varandras signaler, så som WiFi-routers, smartklockor, andra Bluetooth-enheter osv. Om de använder samma frekvens kan du uppleva störningar som "hackande" eller tappat ljud. Det enklaste sättet att hitta orsaken till störningar är genom att upprätthålla enbart en anslutning mellan enheterna samtidigt, alternativt ta hörlurarna och den anslutna enheten till ett annat rum eller utomhus för att se om störningen försvinner.

E2 kan befinna sig högst 10 meter ifrån den parkoppade enheten, men anslutningen kan brytas om enheterna blockeras av väggar eller liknande objekt. 

Parkoppling med flera enheter

E2 kan komma ihåg upp till 10 enheter och paras automatiskt med den senast använda enheten. I de flesta fall kan du växla mellan enheter genom att välja Sudio E2 i Bluetooth-listan som parar den med den enheten istället. Vissa enheter kräver dock att E2 kopplas bort från den tidigare enheten helt innan de kan kopplas ihop. Det går ej att hålla E2 ansluten till flera enheter (så som en laptop och telefon) samtidigt.

E2 - Användarhandbok - Touch-kontroller

E2 har en touch-kontroll på varje öronsnäcka som du kan använda för att styra vissa funktioner på din parkopplade enhet.

Uppspelning av musik/video

mceclip0.png

 • Nudda en gång på den ena öronsnäckan (vänster eller höger) för att spela eller pausa
 • Nudda två gånger på den vänstra för att hoppa tillbaka
 • Nudda två gånger på den högra för att hoppa framåt
 • Nudda tre gånger på den vänstra för att sänka volymen
 • Nudda tre gånger på den högra för att öka volymen
 • Nudda (håll) i två sekunder på den vänstra för att aktivera/inaktivera Dirac spatial audio. Efter 2 sekunder ändras ljudläge, följt av 🔈 Spatial On.

Inkommande telefonsamtal

mceclip1.png

 • Nudda en gång på den ena öronsnäckan (vänster eller höger) för att besvara ett telefonsamtal
 • Nudda (håll) i tre sekunder på den ena öronsnäckan (vänster eller höger) för att avvisa eller avsluta ett samtal*

*Det är inte möjligt att avsluta ett samtal med touch-kontrollerna medan du använder tredje parts konferensprogram på grund av olika programvaruprotokoll.

Aktiv brusreducering (Active Noise Cancellation) och Transparensläge (Transparency Mode)

mceclip2.png

På/Av

E2 sätts på och stängs av automatiskt när öronsnäckorna tas ur eller läggs tillbaka i laddningsfodralet. Dock är det även möjligt att använda touch-kontrollerna för detta utan behov av laddningsfodralet.   

 • Nudda (håll) i fem sekunder på båda öronsnäckorna (en i taget) för att sätta på hörlurarna.
 • Nudda (håll) i fem sekunder på den ena öronsnäckan (vänster eller höger) för att stänga av båda hörlurarna. Efter 2 sekunder ändras ljudläge, följt av 🔈Off.

E2 - Användarhandbok - Fabriksåterställning

mceclip0.png

Om E2 börjar uppträda oväntat eller om du helt enkelt vill ta bort anslutningen helt mellan E2 och dina enheter, utför en fabriksåterställning för att återställa Sudio E2 till sina ursprungliga inställningar.

Detta kommer att återställa anslutningen mellan dina anslutna enheter och även anslutningen mellan de två öronsnäckorna.

 1. Lägg öronsnäckorna i laddnings-fodralet och låt locket vara öppet.
 2. Håll in återställningsknappen som sitter på baksidan av fodralet i 5 sekunder.
 3. Fabriksåterställningen är klar när LED-lampan på framsidan av fodralet blinkar vitt två gånger.
 4. Stäng locket och vänta 1-2 minuter innan du använder E2 igen.

När du hör 🔈 Ready to pair, find your Sudio product in the Bluetooth list of your device, kan du parkoppla dem med din Bluetooth-enhet igen.

 1.  

E2 - Användarhandbok - Batteri och laddning

E2 har tre inbyggda batterier; ett inuti laddnings-fodralet och ett i vardera öronsnäcka. Batteriet inuti fodralet används för att ladda öronsnäckorna, medan den medföljande Typ-C USB-kabeln används för att ladda fodralet.

Innan du använder E2 för första gången

⚠️  Sudio E2 levereras med en skyddsfilm som täcker laddningsanslutningarna mellan öronsnäckorna och fodralet. Filmen måste tas bort för att öronsnäckorna ska vara brukbara.

Laddnings- och speltid

Öronsnäckorna kan användas i ca 6 timmar och 30 minuter på en laddning;

 • ca 5 timmar och 30 minuter när du använder Dirac spatial audio,
 • ca 4 timmar och 15 minuter medan du använder ANC,
 • ca 4 timmar när du använder både Dirac spatial audio och ANC,
 • upp till 29 timmar totalt innan fodralet behöver laddas.

Varje batteri tar ca 60 minuter att ladda fullt. E2 stöder också snabb-laddning (Quick charge) och kan återställa 2 timmars speltid efter 10 minuters laddning.

Laddningsmetoder

E2-fodralet kan laddas med en Typ-C USB-kabel men trådlös laddning stöds också. Vi rekommenderar att du använder Sudio-kabeln som ingår i förpackningen eller Sudio Ladd+ (säljs separat), men Typ-C USB-kablar eller trådlösa laddare med QI-teknologi från tredje part kan också vara kompatibla.

Hur du läser av batterinivån på E2

Det finns tre LED-lampor som anger den återstående nivån på respektive batteri. Laddnings-fodralets LED-lampa är på framsidan av fodralet. Öronsnäckornas LED-lampor finns ovanför touch-knapparna.

Lamporna tänds när öronsnäckorna tas ut och läggs tillbaka i fodralet, samt när det är mindre än 25% batteri kvar.

När du sätter i laddningskabeln i fodralet visas den aktuella batterinivån i 5 sekunder följt av en blinkande lampa som indikerar att fodralet för närvarande laddas.

I vissa fall kan du även läsa av batterinivån på din telefon, t.ex på iPhone och Android-telefoner. Nivån som visas är för öronsnäckorna, inte fodralet.

Öronsnäckor

mceclip0.png

 • Vitt: 26-100% återstående batteri
 • Orange: 0-25% återstående batteri

Laddningsfodral (utan kabel insatt)

mceclip0.png

 • Vitt: 26-100% återstående batteri
 • Orange: 0-25% återstående batteri

Laddningsfodral (med kabel insatt och laddar)

mceclip1.png

 • Vitt (fast): 100% battei laddat
 • Orange/Vitt (blinkande): 0-99% batteri laddar

E2 - Användarhandbok - Få den perfekta passformen

Sudio E2 har genomgått noggrann forskning och testning för att få sin ergonomiska passform som ger långvarig komfort.

Placera öronsnäckorna i öronen med touch-knapparna utåt och vrid aningen för att få dem på plats bekvämt.

E2 levereras med fem utbytbara silikon-toppar i storlekarna XS, S, M, L och XL. Topparna i storlek M är förmonterade på öronsnäckorna. Välj den storlek som passar dina öron utan att du behöver kompromissa med komforten.

 

mceclip0.png

T2

T2 - Användarhandbok - Kom igång

t2wht_inear.png

Denna guide innehåller allt du behöver för att komma igång med dina T2-hörlurar, inklusive parkoppling, laddning och återställning.

Vad som ingår i förpackningen

t2-box-content.png

 • T2 trådlösa hörlurar och laddningsfodral
 • Utbytbara silikon-toppar i storlek XS, S, M och L
 • Typ-C USB-kabel
 • Microfiber-duk
 • Användarhandbok

Innan du börjar

⚠️  Sudio T2 levereras med en skyddsfilm som täcker laddningsanslutningarna mellan öronsnäckorna och laddningsfodralet. Filmen måste tas bort för att hörlurarna ska vara brukbara.

Hörlurarna kommer sannolikt att ha en viss befintlig batteriladdning, men det rekommenderas att ladda T2 fullt innan du använder dem för första gången.

Sätt på och stäng av T2

t2-on-off.png

T2 sätts på när locket på laddningsfodralet öppnas, vilket indikeras av ljud-återkopplingen 🔈 On.

På samma sätt stängs T2 av när hörlurarna sätts tillbaka i fodralet.

Du kan också använda touch-kontrollerna för att sätta på eller stänga av öronsnäckorna. Gör detta genom att hålla touch-kontrollen intryckt i 5 sekunder på någon av öronsnäckorna. 

Parkoppling med en enhet

Hoppa till komplett guide

T2 går in i parkopplingsläge direkt när locket på fodralet öppnas, vilket indikeras av ljud-återkopplingen 🔈 On. Öppna Bluetooth-inställningarna på din enhet och uppdatera listan vid behov. Välj Sudio T2 i listan när den syns för att para ihop enheterna. Du kommer då att höra 🔈 Connected vilket bekräftar att enheterna är parkopplade!

Laddning av batterierna

Hoppa till komplett guide

Det finns totalt tre batterier i T2; ett i laddnings-fodralet och ett i varje öronsnäcka.

T2-öronsnäckorna laddar sina batterier automatiskt när de placeras inuti laddnings-fodralet, detta indikeras av LED-lamporna på öronsnäckorna. Se till att först ta bort skyddsfilmen som täcker laddningsanslutningarna.

T2-fodralet laddas med en Typ-C USB-kabel. När fodralet laddas ser du en lampa under uttaget (där kabeln är isatt). Det rekommenderas att använda Sudio Typ-C USB-kabel som ingår i paketet, men laddnings-fodralet kan också vara kompatibelt med tredjeparts Typ-C USB-kablar.

Återställa T2 till fabriksinställningar

Hoppa till komplett guide

t2-factory-reset.png

Återställ T2 genom att placera öronsnäckorna inuti fodralet och lämna locket öppet, sedan håll in knappen på undersidan av fodralet i 5 sekunder. Återställningen är klar när LED-lampan på fodralet blinkar vitt två gånger.

Du kan sedan parkoppla T2 igen.

T2 - Användarhandbok - Parkoppling och anslutning

Sudio T2 går in i parkopplings-läge direkt när locket på laddnings-fodralet öppnas. När du kopplar T2 för första gången hör du 🔈 On följt av 🔈 Ready to pair, find your Sudio product in the Bluetooth list of your device.

⚠️  Sudio T2 levereras med en skyddsfilm som täcker laddningsanslutningarna mellan öronsnäckorna och laddningsfodralet. Denna film måste tas bort för att hörlurarna ska gå att parkoppla. 

Parkoppla T2 med en enhet

 1. Ta ur T2-öronsnäckorna från laddnings-fodralet och placera dem i dina öron.
 2. Gå till Bluetooth-inställningarna på din enhet. När du söker efter tillgängliga enheter blinkar öronsnäckornas LED-lampor vita och orange. 
  • För iOS (iPhone), gå till Inställningar-appen och välj Bluetooth.
  • För Android, gå till Inställningar-appen, sedan välj Anslutningar, följt av Bluetooth.
  • För Windows 10, klicka på Start-knappen, välj Inställningar, följt av Enheter, sedan välj Bluetooth och andra enheter.
  • För MacOS, gå till Systeminställningar-appen och välj Bluetooth.
 3. Välj Sudio T2 i Bluetooth-listan på din enhet.
 4. När parkopplingen är klar hör du 🔈 Connected.

Om T2 har tidigare kopplats ihop med din föredragna enhet tar du bara ut hörlurarna från laddnings-fodralet så ansluts de automatiskt, förutsatt att Bluetooth är aktiverat på enheten och T2 inte har kopplats ihop med en annan enhet nyligen.

Kompatibilitet

T2 använder Bluetooth version 5.2 som är kompatibel med ett brett utbud av Bluetooth-enheter. Den parkopplade enheten behöver inte vara av samma version, men liknande versioner har en bättre kompatibilitet som säkerställer en starkare anslutning.

Vad är Sudio T2 BLE?

Sudio T2 BLE kan dyka upp i Bluetooth-listan tillsammans med Sudio T2 på vissa enheter som t.ex Android och Windows. Parkoppling med Sudio T2 BLE utgör ingen skada, men Sudio T2 är den korrekta enheten som du alltid bör parkoppla dina enheter med. Väljer du att parkoppla med Sudio T2 BLE kan det leda till att hörlurarna inte fungerar som förväntat. 

Signalstyrka

Viss trådlös elektronik kan störa varandras signaler, så som WiFi-routers, smartklockor, andra Bluetooth-enheter osv. Om de använder samma frekvens kan du uppleva störningar som "hackande" eller tappat ljud. Det enklaste sättet att hitta orsaken till störningar är genom att upprätthålla enbart en anslutning mellan enheterna samtidigt, alternativt ta hörlurarna och den anslutna enheten till ett annat rum eller utomhus för att se om störningen försvinner.

T2 kan befinna sig högst 10 meter ifrån den parkoppade enheten, men anslutningen kan brytas om enheterna blockeras av väggar eller liknande objekt. 

Parkoppling med flera enheter

T2 kan komma ihåg upp till 10 enheter och paras automatiskt med den senast använda enheten. I de flesta fall kan du växla mellan enheter genom att välja Sudio T2 i Bluetooth-listan som parar den med den enheten istället. Vissa enheter kräver dock att T2 kopplas bort från den tidigare enheten helt innan de kan kopplas ihop. Det går ej att hålla T2 ansluten till flera enheter (så som en laptop och telefon) samtidigt.

T2 - Användarhandbok - Touch-kontroller

T2 har en touch-kontroll på varje öronsnäcka som du kan använda för att styra vissa funktioner på din parkopplade enhet.

Uppspelning av musik/video

t2-play-controls.png

 • Nudda en gång på den ena öronsnäckan (vänster eller höger) för att spela eller pausa
 • Nudda två gånger på den vänstra för att hoppa tillbaka
 • Nudda två gånger på den högra för att hoppa framåt
 • Nudda tre gånger på den vänstra för att sänka volymen
 • Nudda tre gånger på den högra för att öka volymen

Inkommande telefonsamtal

t2-call-controls.png

 • Nudda en gång på den ena öronsnäckan (vänster eller höger) för att besvara ett telefonsamtal
 • Nudda (håll) i tre sekunder på den ena öronsnäckan (vänster eller höger) för att avvisa eller avsluta ett samtal*

*Det är inte möjligt att avsluta ett samtal med touch-kontrollerna medan du använder tredje parts konferensprogram på grund av olika programvaruprotokoll.

Aktiv brusreducering (Active Noise Cancellation) och Transparensläge (Transparency Mode)

t2-anc.png

På/Av

T2 sätts på och stängs av automatiskt när öronsnäckorna tas ur eller läggs tillbaka i laddningsfodralet. Dock är det även möjligt att använda touch-kontrollerna för detta utan behov av laddningsfodralet.  

 • Nudda (håll) i fem sekunder på båda öronsnäckorna (en i taget) för att sätta på hörlurarna.
 • Nudda (håll) i fem sekunder på den ena öronsnäckan (vänster eller höger) för att stänga av båda hörlurarna. Efter 2 sekunder ändras ljudläge, följt av 🔈 Off.

T2 - Användarhandbok - Fabriksåterställning

t2-factory-reset.png

Om T2 börjar uppträda oväntat eller om du helt enkelt vill ta bort anslutningen helt mellan T2 och dina enheter, utför en fabriksåterställning för att återställa Sudio T2 till sina ursprungliga inställningar.

Detta kommer att återställa anslutningen mellan dina anslutna enheter och även anslutningen mellan de två öronsnäckorna.

 1. Lägg öronsnäckorna i laddnings-fodralet och låt locket vara öppet.
 2. Håll in återställningsknappen som sitter på undersidan av fodralet i 5 sekunder.
 3. Fabriksåterställningen är klar när LED-lampan på baksidan av fodralet blinkar vitt två gånger.
 4. Stäng locket och vänta 1-2 minuter innan du använder T2 igen.

När du hör 🔈 Ready to pair, find your Sudio product in the Bluetooth list of your device, kan du parkoppla dem med din Bluetooth-enhet igen.

T2 - Användarhandbok - Batteri och laddning

T2 har tre inbyggda batterier; ett inuti laddnings-fodralet och ett i vardera öronsnäcka. Batteriet inuti fodralet används för att ladda öronsnäckorna, medan den medföljande Typ-C USB-kabeln används för att ladda fodralet.

Innan du använder T2 för första gången

⚠️ Sudio T2 levereras med en skyddsfilm som täcker laddningsanslutningarna mellan öronsnäckorna och fodralet. Filmen måste tas bort för att öronsnäckorna ska vara brukbara.

Laddnings- och speltid

Öronsnäckorna kan användas i cirka 7,5 timmar på en laddning (6,5 timmar när du använder aktiv brusreducering), med upp till 35 timmar totalt innan fodralet behöver laddas.

Varje batteri tar ca. 60 minuter att ladda fullt. T2 stöder också snabb-laddning (Quick charge) och kan återställa 2 timmars speltid efter 10 minuters laddning.

Laddningsmetoder

T2-fodralet kan enbart laddas med en Typ-C USB-kabel, trådlös laddning stöds inte. Vi rekommenderar att du använder Sudio-kabeln som ingår i förpackningen, men Typ-C USB-kablar från tredje part kan också vara kompatibla.

Hur du läser av batterinivån på T2

Det finns tre LED-lampor som anger den återstående nivån på respektive batteri. Laddnings-fodralets LED-lampa är på baksidan av fodralet under uttaget. Öronsnäckornas LED-lampor finns under touch-knapparna.

Lamporna tänds när öronsnäckorna tas ut och läggs tillbaka i fodralet, samt när det är mindre än 25% batteri kvar.

När du sätter i laddningskabeln i fodralet visas den aktuella batterinivån i 5 sekunder följt av en blinkande lampa som indikerar att fodralet för närvarande laddas.

I vissa fall kan du även läsa av batterinivån på din telefon, t.ex på iPhone och Android-telefoner. Nivån som visas är för öronsnäckorna, inte fodralet.

Öronsnäckor

t2-earbud-led.png

 • Vitt: 26-100% återstående batteri
 • Orange: 0-25% återstående batteri

Laddningsfodral (utan kabel insatt)

t2-case-battery.png

 • Vitt: 26-100% återstående batteri
 • Orange: 0-25% återstående batteri

Laddningsfodral (med kabel insatt och laddar)

t2-cable-charging.png

 • Vitt (fast): 100% batteri laddat
 • Vitt (blinkande): 26-99% batteri laddat
 • Orange: 0-25% batteri laddat

T2 - Användarhandbok - Få den perfekta passformen

Sudio T2 har genomgått noggrann forskning och testning för att få sin ergonomiska passform som ger långvarig komfort.

Placera öronsnäckorna i öronen med touch-knapparna utåt och vrid aningen för att få dem på plats bekvämt.

T2 levereras med fyra utbytbara silikon-toppar i storlekarna XS, S, M och L. Topparna i storlek M är förmonterade på öronsnäckorna. Välj den storlek som passar dina öron utan att du behöver kompromissa med komforten.

t2-fit.png

A2

A2 - Användarhandbok - Kom igång

Denna guide innehåller allt du behöver för att komma igång med dina A2-hörlurar, inklusive parkoppling, laddning och återställning.

Vad som ingår i förpackningen

mceclip0.png

 • A2 trådlösa hörlurar och laddningsfodral
 • Utbytbara silikon-toppar i storlek XS, S, M, L och XL
 • Typ-C USB-kabel
 • Microfiber-duk
 • Användarhandbok

Innan du börjar

⚠️  Sudio A2 levereras med en skyddsfilm som täcker laddningsanslutningarna mellan öronsnäckorna och laddningsfodralet. Filmen måste tas bort för att hörlurarna ska vara brukbara.

Hörlurarna kommer sannolikt att ha en viss befintlig batteriladdning, men det rekommenderas att ladda A2 fullt innan du använder dem för första gången.

Sätt på och stäng av A2

mceclip3.png

A2 sätts på när öronsnäckorna tas utt laddningsfodralet, vilket indikeras av ljud-återkopplingen 🔈 On.

På samma sätt stängs A2 av när hörlurarna sätts tillbaka i fodralet.

Du kan också använda touch-kontrollerna för att stänga av öronsnäckorna. Gör detta genom att hålla touch-kontrollen intryckt i 5 sekunder på någon av öronsnäckorna. 

Parkoppling med en enhet

Hoppa till komplett guide

A2 går in i parkopplingsläge när öronsnäckorna tas utt fodralet, vilket indikeras av ljud-återkopplingen 🔈 On. Öppna Bluetooth-inställningarna på din enhet och uppdatera listan vid behov. Välj Sudio A2 i listan när den syns för att para ihop enheterna. Du kommer då att höra 🔈 Connected vilket bekräftar att enheterna är parkopplade!

Laddning av batterierna

Hoppa till komplett guide

Det finns totalt tre batterier i A2; ett i laddnings-fodralet och ett i varje öronsnäcka.

A2-öronsnäckorna laddar sina batterier automatiskt när de placeras inuti laddnings-fodralet. Se till att först ta bort skyddsfilmen som täcker laddningsanslutningarna.

A2-fodralet laddas med en Typ-C USB-kabel. När fodralet laddas ser du en lampa under uttaget (där kabeln är isatt). Det rekommenderas att använda Sudio Typ-C USB-kabel som ingår i paketet, men laddnings-fodralet kan också vara kompatibelt med tredjeparts Typ-C USB-kablar.

Återställa A2 till fabriksinställningar

Hoppa till komplett guide

mceclip6.png

Återställ A2 genom att ta öronsnäckorna ur fodralet, sedan håll in knappen på båda öronsnäckor i 8 sekunder. Återställningen är då klar.

Du kan sedan parkoppla A2 igen.

A2 - Användarhandbok - Parkoppling och anslutning

Sudio A2 går in i parkopplings-läge när öronsnäckorna tas ur laddnings-fodralet. När du kopplar A2 för första gången hör du 🔈 On följt av 🔈 Ready to pair, find your Sudio product in the Bluetooth list of your device.

⚠️  Sudio A2 levereras med en skyddsfilm som täcker laddningsanslutningarna mellan öronsnäckorna och laddningsfodralet. Denna film måste tas bort för att hörlurarna ska gå att parkoppla.

Parkoppla A2 med en enhet

 1. Ta ur A2-öronsnäckorna från laddnings-fodralet och placera dem i dina öron.
 2. Gå till Bluetooth-inställningarna på din enhet. När du söker efter tillgängliga enheter blinkar öronsnäckornas LED-lampor vita och orange. 
  • För iOS (iPhone), gå till Inställningar-appen och välj Bluetooth.
  • För Android, gå till Inställningar-appen, sedan välj Anslutningar, följt av Bluetooth.
  • För Windows 10, klicka på Start-knappen, välj Inställningar, följt av Enheter, sedan välj Bluetooth och andra enheter.
  • För MacOS, gå till Systeminställningar-appen och välj Bluetooth.
 3. Välj Sudio A2 i Bluetooth-listan på din enhet.
 4. När parkopplingen är klar hör du 🔈 Connected.

Om A2 har tidigare kopplats ihop med din föredragna enhet tar du bara ut hörlurarna från laddnings-fodralet så ansluts de automatiskt, förutsatt att Bluetooth är aktiverat på enheten och A2 inte har kopplats ihop med en annan enhet nyligen

Kompatibilitet

A2 använder Bluetooth version 5.2 som är kompatibel med ett brett utbud av Bluetooth-enheter. Den parkopplade enheten behöver inte vara av samma version, men liknande versioner har en bättre kompatibilitet som säkerställer en starkare anslutning.

Signalstyrka

Viss trådlös elektronik kan störa varandras signaler, så som WiFi-routers, smartklockor, andra Bluetooth-enheter osv. Om de använder samma frekvens kan du uppleva störningar som "hackande" eller tappat ljud. Det enklaste sättet att hitta orsaken till störningar är genom att upprätthålla enbart en anslutning mellan enheterna samtidigt, alternativt ta hörlurarna och den anslutna enheten till ett annat rum eller utomhus för att se om störningen försvinner.

A2 kan befinna sig högst 10 meter ifrån den parkoppade enheten, men anslutningen kan brytas om enheterna blockeras av väggar eller liknande objekt. 

Parkoppling med flera enheter

A2 kan komma ihåg upp till 10 enheter och paras automatiskt med den senast använda enheten. I de flesta fall kan du växla mellan enheter genom att välja Sudio A2 i Bluetooth-listan som parar den med den enheten istället. Vissa enheter kräver dock att A2 kopplas bort från den tidigare enheten helt innan de kan kopplas ihop. Det går ej att hålla A2 ansluten till flera enheter (så som en laptop och telefon) samtidigt.

A2 - Användarhandbok - Touch-kontroller

A2 har en touch-kontroll på varje öronsnäcka som du kan använda för att styra vissa funktioner på din parkopplade enhet.

Uppspelning av musik/video

mceclip0.png

 • Nudda en gång på den ena öronsnäckan (vänster eller höger) för att spela eller pausa
 • Nudda två gånger på den vänstra för att hoppa tillbaka
 • Nudda två gånger på den högra för att hoppa framåt
 • Nudda tre gånger på den vänstra för att sänka volymen
 • Nudda tre gånger på den högra för att öka volymen

Inkommande telefonsamtal

mceclip1.png

 • Nudda en gång på den ena öronsnäckan (vänster eller höger) för att besvara ett telefonsamtal
 • Nudda (håll) i tre sekunder på den ena öronsnäckan (vänster eller höger) för att avvisa eller avsluta ett samtal*

*Det är inte möjligt att avsluta ett samtal med touch-kontrollerna medan du använder tredje parts konferensprogram på grund av olika programvaruprotokoll.

Aktiv brusreducering (Active Noise Cancellation)

mceclip2.png

 • Nudda (håll) i två sekunder på den ena öronsnäckan (vänster eller höger) för att växla mellan normalt läge (av) och aktiv brusreducering.

På/Av

A2 sätts på och stängs av automatiskt när öronsnäckorna tas ur eller läggs tillbaka i laddningsfodralet. Dock är det även möjligt att använda touch-kontrollerna för detta utan behov av laddningsfodralet.   

 • Nudda (håll) i fem sekunder på den ena öronsnäckan (vänster eller höger) för att stänga av båda hörlurarna. Efter 5 sekunder ändras ljudläge, följt av 🔈 Off.

A2 - Användarhandbok - Fabriksåterställning

mceclip1.png

Om A2 börjar uppträda oväntat eller om du helt enkelt vill ta bort anslutningen helt mellan A2 och dina enheter, utför en fabriksåterställning för att återställa Sudio A2 till sina ursprungliga inställningar.

Detta kommer att återställa anslutningen mellan dina anslutna enheter och även anslutningen mellan de två öronsnäckorna.

 1. Ta öronsnäckorna ur laddnings-fodralet.
 2. Vänta tills att du har hört: Ready to pair, find your Sudio product in the Bluetooth list of your device, sedan håll in touch-knapparna på båda i 6-8 sekunder tills du hör Power Off. 
 3. Håll in touch-knapparna igen på båda i 6-8 sekunder tills du hör 3 klick. 
 4. Fabriksåterställningen är nu klar. Låt hörlurarna nära varandra i 20 sekunder så de kan bli ett par igen. 
 5. Sätt öronsnäckorna i fodralet och stäng locket. Vänta 1 minut innan du använder A2 igen.

När du tar dem ur fodralet och hör 🔈 Ready to pair, find your Sudio product in the Bluetooth list of your device, kan du parkoppla dem med din Bluetooth-enhet igen.

A2 - Användarhandbok - Batteri och laddning

A2 har tre inbyggda batterier; ett inuti laddnings-fodralet och ett i vardera öronsnäcka. Batteriet inuti fodralet används för att ladda öronsnäckorna, medan den medföljande Typ-C USB-kabeln används för att ladda fodralet.

Innan du använder A2 för första gången

⚠️  Sudio A2 levereras med en skyddsfilm som täcker laddningsanslutningarna mellan öronsnäckorna och fodralet. Filmen måste tas bort för att öronsnäckorna ska vara brukbara.

Laddnings- och speltid

Öronsnäckorna kan användas i ca 9 timmar och 30 minuter på en laddning;

 • ca 6 timmar och 30 minuter när du använder brusreducering
 • upp till 30 timmar totalt innan fodralet behöver laddas.

Batteriet på öronsnäckorna tar ca 90 minuter att ladda fullt och batteriet på fodralet tar 2 timmar. 

Laddningsmetoder

A2-fodralet kan laddas med en Typ-C USB-kabel, trådlös laddning stöds inte. Vi rekommenderar att du använder Sudio-kabeln som ingår i förpackningen, men Typ-C USB-kablar från tredje part kan också vara kompatibla.

Hur du läser av batterinivån på A2

Det finns fyra LED-lampor på fodralets framsida som anger fodralets återstående nivån. 

Lamporna tänds när öronsnäckorna tas ut och läggs tillbaka i fodralet.

I vissa fall kan du även läsa av batterinivån på din telefon, t.ex på iPhone och Android-telefoner. Nivån som visas är för öronsnäckorna, inte fodralet.

Laddningsfodral (utan kabel insatt)

mceclip2.png

 • En lampa lyser: 0-25 % batteri kvar
 • Två lampor lyser: 26-50 % batteri kvar
 • Tre lampor lyser: 51-75 % batteri kvar
 • Fyra lampor lyser: 79-100 % batteri kvar

Laddningsfodral (med kabel insatt och laddar)

mceclip1.png

 • Första lampan blinkar: 0-25 % batteri laddat
 • Andra lampan som blinkar: 26-50 % batteri laddat
 • Tredje lampan blinkar: 51-75 % batteri laddat
 • Fjärde lampan blinkar: 76-99 % batteri laddat
 • Fyra lampor som lyser: 100 % batteri laddat

A2 - Användarhandbok - Skötsel och rengöring

Med regelbunden rengöring säkerställer du bästa möjliga ljudprestanda och förhindrar att hörlurarna slits ut tidigare än förväntat.

Utöver att Sudio A2 sitter bekvämt i öronen har dess silikon-toppar även att inbyggt nätfilter som skyddar öronsnäckorna mot smuts och det ökända öronvaxet. Dessa silikon-toppar kan tas av och sköljas med vatten eller rengöras med en bomullspinne. Undvik dock hett vatten eftersom detta kan förvrida storleken och formen på silikon-topparna.

mceclip0.png

Använd endast en lätt fuktad trasa när du rengör öronsnäckorna och/eller fodralet. Du kan också använda en fin borste eller bomullspinne och försiktigt rengöra insidan av fodralet, se då till att laddningskontakten (koppar-stiften) inte skadas. Även om A2 är svett- och stänkskyddad kan den få permanenta vattenskador om den utsätts för höga fuktnivåer.

Psst, Sudio Care Kit är perfekt för regelbundet underhåll och innehåller alla verktyg du behöver för att hålla dina Sudio-hörlurar i toppform!

Tänk på att vissa missfärgningar kan uppstå med tiden. Detta är vanligast om hörlurarna eller laddnings-fodralet är i kontakt med smutsiga ytor under längre perioder.

Nio

Nio - Användarhandbok - Kom igång

zhPEwibQ.jpeg

Denna guide innehåller allt du behöver för att komma igång med dina Nio-hörlurar, inklusive parkoppling, laddning och återställning.

Vad som ingår i förpackningen

Cyj5cuug.jpeg

 • Nio trådlösa hörlurar och laddningsfodral
 • Utbytbara silikon-toppar i storlek XS, S, M och L
 • Typ-C USB-kabel
 • Användarhandbok

Innan du börjar

⚠️  Sudio Nio levereras med en skyddsfilm som täcker laddningsanslutningarna mellan öronsnäckorna och laddningsfodralet. Filmen måste tas bort för att hörlurarna ska kunna ladda.

Hörlurarna kommer sannolikt att ha en viss befintlig batteriladdning, men det rekommenderas att ladda Nio fullt innan du använder dem för första gången.

Sätt på och stäng av Nio

Nio sätts på när dem tas ur laddnings-fodralet, vilket indikeras av LED lamporna på hörlurarna.

På samma sätt stängs Nio av när hörlurarna sätts tillbaka i fodralet.

Du kan också använda touch-kontrollerna för att sätta på eller stänga av öronsnäckorna. Gör detta genom att hålla touch-kontrollen intryckt i 6 sekunder på någon av öronsnäckorna. 

Parkoppling med en enhet

mceclip1.png

Hoppa till komplett guide

Nio går in i parkopplingsläge direkt när dem tas ur laddnings-fodralet, vilket indikeras av LED lamporna på hörlurarna. Öppna Bluetooth-inställningarna på din enhet och uppdatera listan vid behov. Välj Sudio Nio i listan när den syns för att para ihop enheterna. Du kommer då att höra 🔈 Pairing Successful vilket bekräftar att enheterna är parkopplade!

Laddning av batterierna

Hoppa till komplett guide

Det finns totalt tre batterier i Nio; ett i laddnings-fodralet och ett i varje öronsnäcka.

Nio-öronsnäckorna laddar sina batterier automatiskt när de placeras inuti laddnings-fodralet, detta indikeras av LED-lamporna på öronsnäckorna. Se till att först ta bort skyddsfilmen som täcker laddningsanslutningarna.

Nio-fodralet laddas med en Typ-C USB-kabel. När fodralet laddas ser du en lampa på framsidan av laddnings-fodralet (under SUDIO Logon). Det rekommenderas att använda Sudio Typ-C USB-kabel som ingår i paketet, men laddnings-fodralet kan också vara kompatibelt med tredjeparts Typ-C USB-kablar.

Återställa Nio till fabriksinställningar

Hoppa till komplett guide

mceclip0.png

Återställ Nio genom att placera öronsnäckorna inuti fodralet, sedan håll in knappen på undersidan av fodralet i 3 sekunder. Återställningen är klar!

Du kan sedan parkoppla Nio igen.

Nio - Användarhandbok - Parkoppling och anslutning

Parkoppla Nio med en enhet

mceclip0.png

 1. Ta ur Nio-öronsnäckorna från laddnings-fodralet och placera dem i dina öron.
 2. Gå till Bluetooth-inställningarna på din enhet. När du söker efter tillgängliga enheter blinkar öronsnäckornas LED-lampor vitt och orange. 
  • För iOS (iPhone), gå till Inställningar-appen och välj Bluetooth.
  • För Android, gå till Inställningar-appen, sedan välj Anslutningar, följt av Bluetooth.
  • För Windows 10, klicka på Start-knappen, välj Inställningar, följt av Enheter, sedan välj Bluetooth och andra enheter.
  • För MacOS, gå till Systeminställningar-appen och välj Bluetooth.
 3. Välj Sudio Nio i Bluetooth-listan på din enhet.
 4. När parkopplingen är klar hör du 🔈 Pairing Successful.

Om du bara vill använda en av öronsnäckorna kan du göra det genom att bara ta ut den du vill använda från laddnings-fodralet.

Om Nio har tidigare kopplats ihop med din föredragna enhet tar du bara ut hörlurarna från laddnings-fodralet så ansluts de automatiskt, förutsatt att Bluetooth är aktiverat på enheten och Nio inte har kopplats ihop med en annan enhet nyligen.

Sudio Nio slås på automatiskt när du tar ut öronsnäckorna från laddnings-fodralet, och dem stängs av när du sätter tillbaka dem i fodralet. Du kan också stänga av dem genom att trycka på touchknappen i 6 sekunder tills du hör 🔈 Power off.
För att slå på dem, sätt dem tillbaka i laddningsfodralet och ta ut dem ur laddnings-fodralet.

Kompatibilitet

Nio använder Bluetooth version 5.0 som är kompatibel med ett brett utbud av Bluetooth-enheter. Den parkopplade enheten behöver inte vara av samma version, men liknande versioner har en bättre kompatibilitet som säkerställer en starkare anslutning.

Signalstyrka

Viss trådlös elektronik kan störa varandras signaler, så som WiFi-routers, smartklockor, andra Bluetooth-enheter osv. Om de använder samma frekvens kan du uppleva störningar som "hackande" eller tappat ljud. Det enklaste sättet att hitta orsaken till störningar är genom att upprätthålla enbart en anslutning mellan enheterna samtidigt, alternativt ta hörlurarna och den anslutna enheten till ett annat rum eller utomhus för att se om störningen försvinner.

Nio kan befinna sig högst 10 meter ifrån den parkoppade enheten, men anslutningen kan brytas om enheterna blockeras av väggar eller liknande objekt. 

Parkoppling med flera enheter

Nio kan komma ihåg upp till 8 enheter och paras automatiskt med den senast använda enheten. I de flesta fall kan du växla mellan enheter genom att välja Sudio Nio i Bluetooth-listan som parar den med den enheten istället. Vissa enheter kräver dock att Nio kopplas bort från den tidigare enheten helt innan de kan kopplas ihop. Det går ej att hålla Nio ansluten till flera enheter (så som en laptop och telefon) samtidigt.

Nio - Användarhandbok - Touch-kontroller

Nio har en touch-kontroll på varje öronsnäcka som du kan använda för att styra vissa funktioner på din parkopplade enhet.

Uppspelning av musik/video

mceclip0.png

 • Nudda en gång på den ena öronsnäckan (vänster eller höger) för att spela eller pausa.
 • Nudda två gånger på den vänstra för att hoppa tillbaka.
 • Nudda två gånger på den högra för att hoppa framåt.
 • Nudda tre gånger på den vänstra för att sänka volymen.
 • Nudda tre gånger på den högra för att öka volymen.

Inkommande telefonsamtal

mceclip1.png

 • Nudda en gång på den ena öronsnäckan (vänster eller höger) för att besvara ett telefonsamtal.
 • Nudda (håll) i tre sekunder på den ena öronsnäckan (vänster eller höger) för att avvisa eller avsluta ett samtal.

På/Av

Nio sätts på och stängs av automatiskt när öronsnäckorna tas ur eller läggs tillbaka i laddningsfodralet. Dock är det även möjligt att använda touch-kontrollerna för detta utan behov av laddningsfodralet.  

 • Nudda (håll) i sex sekunder på båda öronsnäckorna (en i taget) för att sätta på hörlurarna. (🔈 Power On).
 • Nudda (håll) i sex sekunder på den ena öronsnäckan (vänster eller höger) för att stänga av båda hörlurarna. (🔈 Power Off).

Nio - Användarhandbok - Fabriksåterställning

Om Nio beter sig oväntat eller inte längre parkopplar, följ nedan steg för att fabriksåterställa den.

 1. Ta bort ("glöm") Sudio Nio i Bluetooth-listan på alla enheter som Nio har varit parkopplade med.
 2. Lägg i båda öronsnäckorna i laddningsfodralet och stäng locket.
 3. På undersidan av fodralet finns en knapp, håll in den i 3 sekunder.
 4. Nio är nu återställd och går att parkoppla med din enhet igen!

Nio - Användarhandbok - Batteri och laddning

Nio har tre inbyggda batterier; ett inuti laddnings-fodralet och ett i vardera öronsnäcka. Batteriet inuti fodralet används för att ladda öronsnäckorna, medan den medföljande Typ-C USB-kabeln används för att ladda fodralet.

⚠️ Sudio Nio levereras med en skyddsfilm som täcker laddningsanslutningarna mellan öronsnäckorna och fodralet. Filmen måste tas bort för att öronsnäckorna ska ladda.

Laddnings- och speltid

Öronsnäckorna kan användas i cirka 5 timmar och 30 minuter på en laddning, med upp till 20 timmar totalt innan fodralet behöver laddas.

Varje batteri tar ca. 90 minuter att ladda fullt. Nio kan återställa 1 timmes speltid efter 15 minuters laddning.

Det tar 150 minuter att ladda både öronsnäckorna och laddningsfodralet från 0% batteri. Om både öronsnäckorna och fodralet är helt urladdade, ladda fodralet i 15 minuter utan öronsnäckorna i, lägg sedan i öronsnäckorna för att börja ladda dem. Detta är för att förhindra Nio från att fastna i en "omstarts-loop".

Laddningsmetoder

Nio-fodralet kan enbart laddas med en Typ-C USB-kabel, trådlös laddning stöds inte. Vi rekommenderar att du använder Sudio-kabeln som ingår i förpackningen, men Typ-C USB-kablar från tredje part kan också vara kompatibla.

Hur du läser av batterinivån på Nio

Det finns tre LED-lampor som anger den återstående nivån på respektive batteri. Laddnings-fodralets LED-lampa är på framsidan av fodralet under Sudio-loggan. Öronsnäckornas LED-lampor sitter under touch-knapparna.

Färgen på LED-lamporna ändras beroende på hur mycket batteri som finns kvar.

Orange: 0%-25% batteri återstår.
Vitt: 26%-100% batteri återstår.

NIO-charge-01.png
Öronsnäckor:

LED-lamporna på öronsnäckorna visar återstående batteri. LED-lamporna tänds när öronsnäckorna lyfts ur fodralet.

När du vill ladda dina hörlurar, sätt dem tillbaka i laddnings-fodralet och kontrollera att LED-lamporna på både öronsnäckorna och laddnings-fodralet börjar blinka.

På parkopplade iOS-enheter går det att se exakt batteri-nivå på hemskärmen med den inbyggda batteri-widgeten.
För Android-enheter finns det flera fristående appar som kan visa batteri-nivå på anslutna enheter.

Laddningsfodral:
LED-lampan på laddningsfodralet visar batteri-nivå på själva fodralet. Lampan blinkar när du lägger tillbaka öronsnäckorna.

Nio - Användarhandbok - Få den perfekta passformen

Nio levereras tillsammans med utbytbara silikon-överdrag i 4 olika storlekar. Dessa överdrag med vinge gör så att du får en anpassningsbar passform som passar just dina öron!

X0rUB3UU.jpeg

Om du känner att Sudio Nio inte passar dina öron, prova alla storlekar som ingår i förpackningen för att hitta den som passar dina öron bäst.

fnbIF47w.jpeg

Ett

Ett - Användarhandbok - Kom igång

xmcxaaCw.jpeg

Denna guide innehåller allt du behöver för att komma igång med dina Ett-hörlurar, inklusive parkoppling, laddning och återställning.

Vad som ingår i förpackningen

-sToc8Fg.jpeg

 • Ett trådlösa hörlurar och laddningsfodral
 • Utbytbara silikon-toppar: Paraboliska öronproppar i 5 olika storlekar: XXS, XS, S, M, L - Koniska öronproppar i fyra olika storlekar: XS, S, M, L
 • Typ-C USB-kabel
 • Användarhandbok

Innan du börjar

⚠️  Sudio Ett levereras med en skyddsfilm som täcker laddningsanslutningarna mellan öronsnäckorna och laddningsfodralet. Filmen måste tas bort för att hörlurarna ska kunna ladda.

Hörlurarna kommer sannolikt att ha en viss befintlig batteriladdning, men det rekommenderas att ladda Ett fullt innan du använder dem för första gången.

Sätt på och stäng av Ett

Ett sätts på när dem tas ur laddnings-fodralet, vilket indikeras av LED lamporna på hörlurarna och ljudåterkopplingen 🔈 Pairing.

På samma sätt stängs Ett av när hörlurarna sätts tillbaka i fodralet.

Du kan också använda knapp-kontrollerna för att sätta på eller stänga av öronsnäckorna. Gör detta genom att hålla knapp-kontrollen intryckt i 7 sekunder på någon av öronsnäckorna. 

Parkoppling med en enhet

mceclip0.png

Hoppa till komplett guide

Ett går in i parkopplingsläge direkt när dem tas ur laddnings-fodralet, vilket indikeras av LED lamporna på hörlurarna. Öppna Bluetooth-inställningarna på din enhet och uppdatera listan vid behov. Välj Sudio Ett i listan när den syns för att para ihop enheterna. Du kommer då att höra 🔈 Pairing Successful vilket bekräftar att enheterna är parkopplade!

Laddning av batterierna

Hoppa till komplett guide

Det finns totalt tre batterier i Ett; ett i laddnings-fodralet och ett i varje öronsnäcka.

Ett-öronsnäckorna laddar sina batterier automatiskt när de placeras inuti laddnings-fodralet, detta indikeras av LED-lamporna på framsidan av laddningsfodralet, den vänstra och högra LED-lampan kommer att vara vit och blinka. Se till att först ta bort skyddsfilmen som täcker laddningsanslutningarna.

Ett-fodralet laddas med en Typ-C USB-kabel. När fodralet laddas kommer du att se LED-lamporna på framsidan av laddnings-fodralet. Det rekommenderas att använda Sudio Typ-C USB-kabel som ingår i paketet, men laddnings-fodralet kan också vara kompatibelt med tredjeparts Typ-C USB-kablar.

Återställa Ett till fabriksinställningar

Hoppa till komplett guide

Om Ett beter sig oväntat då kan du återställa dem till sina ursprungliga inställningar genom att följa instruktionerna i länken ovanpå. Du kan sedan fortsätta med att parkoppla Ett igen.

Ett - Användarhandbok - Parkoppling och anslutning

Parkoppla Ett med en enhet

mceclip0.png

 1. Ta ur Ett-öronsnäckorna från laddnings-fodralet och placera dem i dina öron.
 2. Gå till Bluetooth-inställningarna på din enhet. När du söker efter tillgängliga enheter blinkar öronsnäckornas LED-lampor vita och orange. 
  • För iOS (iPhone), gå till Inställningar-appen och välj Bluetooth.
  • För Android, gå till Inställningar-appen, sedan välj Anslutningar, följt av Bluetooth.
  • För Windows 10, klicka på Start-knappen, välj Inställningar, följt av Enheter, sedan välj Bluetooth och andra enheter.
  • För MacOS, gå till Systeminställningar-appen och välj Bluetooth.
 3. Välj Sudio Ett i Bluetooth-listan på din enhet.
 4. När parkopplingen är klar hör du 🔈 Pairing Successful.

Om du bara vill använda en av öronsnäckorna kan du göra det genom att bara ta ut den du vill använda från laddnings-fodralet.

Om Ett har tidigare kopplats ihop med din föredragna enhet tar du bara ut hörlurarna från laddnings-fodralet så ansluts de automatiskt, förutsatt att Bluetooth är aktiverat på enheten och Ett inte har kopplats ihop med en annan enhet nyligen.

Kompatibilitet

Ett använder Bluetooth version 5.0 som är kompatibel med ett brett utbud av Bluetooth-enheter. Den parkopplade enheten behöver inte vara av samma version, men liknande versioner har en bättre kompatibilitet som säkerställer en starkare anslutning.

Signalstyrka

Viss trådlös elektronik kan störa varandras signaler, så som WiFi-routers, smartklockor, andra Bluetooth-enheter osv. Om de använder samma frekvens kan du uppleva störningar som "hackande" eller tappat ljud. Det enklaste sättet att hitta orsaken till störningar är genom att upprätthålla enbart en anslutning mellan enheterna samtidigt, alternativt ta hörlurarna och den anslutna enheten till ett annat rum eller utomhus för att se om störningen försvinner.

Ett kan befinna sig högst 10 meter ifrån den parkoppade enheten, men anslutningen kan brytas om enheterna blockeras av väggar eller liknande objekt. 

Parkoppling med flera enheter

Ett kan komma ihåg upp till 8 enheter och paras automatiskt med den senast använda enheten. I de flesta fall kan du växla mellan enheter genom att välja Sudio Ett i Bluetooth-listan som parar den med den enheten istället. Vissa enheter kräver dock att Ett kopplas bort från den tidigare enheten helt innan de kan kopplas ihop. Det går ej att hålla Ett ansluten till flera enheter (så som en laptop och telefon) samtidigt.

Ett - Användarhandbok - Knapp-kontroller

Ett har en knapp-kontroll på varje öronsnäcka som du kan använda för att styra vissa funktioner på din parkopplade enhet.

mceclip0.png

Uppspelning av musik/video

 • Tryck en gång på den ena öronsnäckan (vänster eller höger) för att spela eller pausa
 • Tryck två gånger på den ena öronsnäckan (vänster eller höger) för att hoppa framåt
 • Tryck tre gånger på den ena öronsnäckan (vänster eller höger) för att hoppa tillbaka

Aktiv brusreducering (Active Noise Cancellation) 

 • Tryck (håll) i två sekunder på den ena öronsnäckan (vänster eller höger) för att sätta på aktiv brusreducering (ANC). 
 • Tryck (håll) i två sekunder på den ena öronsnäckan (vänster eller höger) för att stänga av aktiv brusreducering (ANC). Observera att senare versioner av Sudio Ett inte har en röstmeddelande när ANC stängs av.

Inkommande telefonsamtal

 • Tryck en gång på den ena öronsnäckan (vänster eller höger) för att besvara/avsluta ett telefonsamtal
 • Tryck (håll) i två sekunder på den ena öronsnäckan (vänster eller höger) för att avvisa ett telefonsamtal

På/Av

Ett sätts på och stängs av automatiskt när öronsnäckorna tas ur eller läggs tillbaka i laddningsfodralet. Dock är det även möjligt att använda knapp-kontrollerna för detta utan behov av laddningsfodralet.  

 • Tryck (håll) i sex sekunder på den ena öronsnäckan (vänster eller höger) för att stänga av båda hörlurarna. Efter sex sekunder ändras ljudläge, följt av (🔈 Power Off).
 • För att sätta på öronsnäckorna, sätt dem tillbaka i laddnings-fodralet och sedan ta ut dem.

Ett - Användarhandbok - Fabriksåterställning

Om dina Ett beter sig oväntat eller om du har svårt att parkoppla dem, följ stegen nedan för att utföra en fabriksåterställning. Detta kommer återställa anslutningen med dina parkopplade enheter samt anslutnignen mellan båda öronsnäckorna.

 1. "Glöm" hörlurarna i Bluetooth-inställningarna på den parkopplade enhet, detta bör göras på alla enheter som Ett har varit parkopplad med.
 2. Sätt tillbaka båda hörlurarna i fodralet.
 3. Lyft vänster öronsnäcka ur fodralet och tryck på knappen 8 gånger.
 4. När LED-lampan börjar blinka rött och vitt snabbt, lägg tillbaka den vänstra öronsnäckan i fodralet.
 5. Lyft nu ur den högra öronsnäckan ur fodralet och tryck på knappen 8 gånger.
 6. När LED-lampan på höger öronsnäcka också blinkar rött och vitt snabbt, lyft ur den vänsta öronsnäckan ur fodralet.
 7. Tryck på knapparna på båda öronsnäckorna två gånger samtidigt.
 8. Nu har du avslutat fabriksinställningen av dina Ett, vänligen låt öronsnäckorna vara kvar i fodralet i en minut innan du parkopplar dem med din enhet igen. 

Ett - Användarhandbok - Batteri och laddning

Ett har tre inbyggda batterier; ett inuti laddnings-fodralet och ett i vardera öronsnäcka. Batteriet inuti fodralet används för att ladda öronsnäckorna, medan den medföljande Typ-C USB-kabeln används för att ladda fodralet.

⚠️ Sudio Ett levereras med en skyddsfilm som täcker laddningsanslutningarna mellan öronsnäckorna och fodralet. Filmen måste tas bort för att öronsnäckorna ska ladda.

Laddnings- och speltid

Öronsnäckorna kan användas i cirka 6 timmar på en laddning, med upp till 30 timmar totalt innan fodralet behöver laddas.

Medan ANC är aktiverat kan öronsnäckorna användas i cirka 4 timmar med en laddning, med upp till 20 timmar totalt innan fodralet behöver laddas.

Varje batteri tar ca. 60 minuter att ladda fullt. Ett kan återställa 1 timmars speltid efter 15 minuters laddning.

Laddningsmetoder

Ett-fodralet kan laddas med en Typ-C USB-kabel och dessutom stöds trådlös laddning. Vi rekommenderar att du använder Sudio-kabeln som ingår i förpackningen, men Typ-C USB-kablar från tredje part kan också vara kompatibla.

Vår produkt Sudio Ladd+ är kompatibel med Ett för trådlös laddning.

Hur du läser av batterinivån på Ett

mceclip0.png

Det finns fyra LED-lampor på framsidan av laddnings-fodralet.

LED-lamporna på laddningsfodralet visar batteriets återstående batterinivå. De tänds när du tar ut hörlurarna eller sätter tillbaka dem i laddningsfodralet.

75% - 100% batterinivå: Alla fyra lamporna lyser
50% - 75% batterinivå: Tre vita lampor lyser
25% - 50% batterinivå: Två lampor lyser
0% - 25% batterinivå: En lampa lyser

Att ladda hörlurarna i laddnings-fodralet

Sätt öronsnäckorna i laddnings-fodralet för att ladda sina individuella batterier.

 • När den vänstra öronsnäcken är placerad i laddnings-fodralet tänds den vänstra LED-lampan på fodralet i några sekunder, vilket indikerar att den vänstra öronsnäcken är ansluten till fodralet och laddar.
 • När den högra öronsnäcken är placerad i laddnings-fodralet tänds den högra LED-lampan på fodralet i några sekunder, vilket indikerar att den högra öronsnäcken är ansluten till fodralet och laddar.
 • Om någon eller båda hörlurarna är fulladdade när de placeras i fodralet förblir LED -lamporna på fodralet släckta.

På parkopplade iOS-enheter går det att se exakt batteri-nivå på hemskärmen med den inbyggda batteri-widgeten.
För Android-enheter finns det flera fristående appar som kan visa batteri-nivå på anslutna enheter.

Om Sudio Ett inte laddar ordentligt eller om batteriet laddas ur snabbare än vanligt

I vissa fall repar laddstiften inuti fodralet mot mottagaren på hörlurarna vilket kan lämna märken som potentiellt bryter anslutningen. Torka försiktigt av laddstiften och mottagaren med en torr trasa eller en fin borste och försök ladda hörlurarna igen. Sudio Care Kit är perfekt för detta, då det innehåller alla verktyg som behövs för att hålla dina Ett i toppskick!

Om hörlurarna laddas ur snabbare än vanligt, följ anvisningarna nedan:

 1. Ta ut båda hörlurarna ur fodralet och ladda enbart fodralet med den tillhörande Type-C USB-sladden till 100%.
 2. Se till att sladden är helt isatt i fodralet och att det inte finns damm eller smuts som blockerar porten. Observera att om du sätter i sladden kraftigt kan det orsaka permanent skada på sladden och/eller fodralet.
 3. Använd Type-C USB-sladden som ingår i produktförpackningen och kontrollera att den fungerar korrekt.
 4. Försök få ström från en annan källa, t.ex USB-port på en bärbar dator eller från ett vägguttag.
 5. Om du har andra Type-C USB sladdar, överväg att prova dessa och se om det gör någon skillnad.

Ett - Användarhandbok - Skötsel och rengöring

Med regelbunden rengöring säkerställer du bästa möjliga ljudprestanda och förhindrar att hörlurarna slits ut tidigare än förväntat.

Använd endast en lätt fuktad trasa när du rengör öronsnäckorna och/eller fodralet. Du kan också använda en fin borste eller bomullspinne och försiktigt rengöra insidan av fodralet, se då till att laddningskontakten (koppar-stiften) inte skadas. 

Psst, Sudio Care Kit är perfekt för regelbundet underhåll och innehåller alla verktyg du behöver för att hålla dina Sudio-hörlurar i toppform!

Tänk på att vissa missfärgningar kan uppstå med tiden. Detta är vanligast om hörlurarna eller laddnings-fodralet är i kontakt med smutsiga ytor under längre perioder.

Ljusfärgade öronsnäckor och fodral måste alltid behandlas med lite extra omsorg.

Använd ej alkohol, slipmedel eller några kemikalier. Om du t.ex använder rengöringsdukar kan dessa permanent lämna fläckar på öronsnäckorna eller fodralet.

Fem

Fem - Användarhandbok - Kom igång

0dpNTi4w.jpeg

Denna guide innehåller allt du behöver för att komma igång med dina Fem-hörlurar, inklusive parkoppling, laddning och återställning.

Vad som ingår i förpackningen

gIzkh6RQ.png

 • Fem trådlösa hörlurar och laddningsfodral
 • Utbytbara silikon-toppar i storlek XS, S, M och L
 • Typ-C USB-kabel
 • Användarhandbok

Innan du börjar

⚠️  Sudio Fem levereras med en skyddsfilm som täcker laddningsanslutningarna mellan öronsnäckorna och laddningsfodralet. Filmen måste tas bort för att hörlurarna ska kunna ladda.

Hörlurarna kommer sannolikt att ha en viss befintlig batteriladdning, men det rekommenderas att ladda Fem fullt innan du använder dem för första gången.

Sätt på och stäng av Fem

Fem sätts på när dem tas ur laddnings-fodralet, vilket indikeras av LED lamporna på hörlurarna.

På samma sätt stängs Fem av när hörlurarna sätts tillbaka i fodralet.

Du kan också använda touch-kontrollerna för att sätta på eller stänga av öronsnäckorna. Gör detta genom att hålla touch-kontrollen intryckt i 7 sekunder på någon av öronsnäckorna. 

Parkoppling med en enhet

Hoppa till komplett guide

Fem går in i parkopplingsläge direkt när dem tas ur laddnings-fodralet, vilket indikeras av LED lamporna på hörlurarna. Öppna Bluetooth-inställningarna på din enhet och uppdatera listan vid behov. Välj Sudio Fem i listan när den syns för att para ihop enheterna. Du kommer då att höra 🔈 Pairing Successful vilket bekräftar att enheterna är parkopplade!

Laddning av batterierna

Hoppa till komplett guide

Det finns totalt tre batterier i Fem; ett i laddnings-fodralet och ett i varje öronsnäcka.

Fem-öronsnäckorna laddar sina batterier automatiskt när de placeras inuti laddnings-fodralet, detta indikeras av LED-lamporna på hörlurarna. Se till att först ta bort skyddsfilmen som täcker laddningsanslutningarna.

Fem-fodralet laddas med en Typ-C USB-kabel. När fodralet laddas kommer du att se LED-lamporna på insidan av laddnings-fodralet. Det rekommenderas att använda Sudio Typ-C USB-kabel som ingår i paketet, men laddnings-fodralet kan också vara kompatibelt med tredjeparts Typ-C USB-kablar.

Återställa Fem till fabriksinställningar

Hoppa till komplett guide

Om Fem beter sig oväntat då kan du återställa dem till sina ursprungliga inställningar genom att följa instruktionerna i länken ovanpå. Du kan sedan fortsätta med att parkoppla Fem igen.

Fem - Användarhandbok - Parkoppling och anslutning

Parkoppla Fem med en enhet

 1. Ta ur Fem-öronsnäckorna från laddnings-fodralet och placera dem i dina öron.
 2. Gå till Bluetooth-inställningarna på din enhet. När du söker efter tillgängliga enheter blinkar öronsnäckornas LED-lampor vita och orange. 
  • För iOS (iPhone), gå till Inställningar-appen och välj Bluetooth.
  • För Android, gå till Inställningar-appen, sedan välj Anslutningar, följt av Bluetooth.
  • För Windows 10, klicka på Start-knappen, välj Inställningar, följt av Enheter, sedan välj Bluetooth och andra enheter.
  • För MacOS, gå till Systeminställningar-appen och välj Bluetooth.
 3. Välj Sudio Fem i Bluetooth-listan på din enhet.
 4. När parkopplingen är klar hör du 🔈 Pairing Successful.

Om du bara vill använda en av öronsnäckorna kan du göra det genom att bara ta ut den du vill använda från laddnings-fodralet.

Om Fem har tidigare kopplats ihop med din föredragna enhet tar du bara ut hörlurarna från laddnings-fodralet så ansluts de automatiskt, förutsatt att Bluetooth är aktiverat på enheten och Fem inte har kopplats ihop med en annan enhet nyligen.

Kompatibilitet

Fem använder Bluetooth version 5.0 som är kompatibel med ett brett utbud av Bluetooth-enheter. Den parkopplade enheten behöver inte vara av samma version, men liknande versioner har en bättre kompatibilitet som säkerställer en starkare anslutning.

Signalstyrka

Viss trådlös elektronik kan störa varandras signaler, så som WiFi-routers, smartklockor, andra Bluetooth-enheter osv. Om de använder samma frekvens kan du uppleva störningar som "hackande" eller tappat ljud. Det enklaste sättet att hitta orsaken till störningar är genom att upprätthålla enbart en anslutning mellan enheterna samtidigt, alternativt ta hörlurarna och den anslutna enheten till ett annat rum eller utomhus för att se om störningen försvinner.

Fem kan befinna sig högst 10 meter ifrån den parkoppade enheten, men anslutningen kan brytas om enheterna blockeras av väggar eller liknande objekt. 

Parkoppling med flera enheter

Fem kan komma ihåg upp till 8 enheter och paras automatiskt med den senast använda enheten. I de flesta fall kan du växla mellan enheter genom att välja Sudio Fem i Bluetooth-listan som parar den med den enheten istället. Vissa enheter kräver dock att Fem kopplas bort från den tidigare enheten helt innan de kan kopplas ihop. Det går ej att hålla Fem ansluten till flera enheter (så som en laptop och telefon) samtidigt.

Fem - Användarhandbok - Touch-kontroller

Fem har en touch-kontroll på varje öronsnäcka som du kan använda för att styra vissa funktioner på din parkopplade enhet.

fem-touch-controls.jpg

Uppspelning av musik/video

 • Nudda en gång på den ena öronsnäckan (vänster eller höger) för att spela eller pausa
 • Nudda två gånger på den vänstra för att hoppa tillbaka
 • Nudda två gånger på den högra för att hoppa framåt
 • Nudda tre gånger på den vänstra för att sänka volymen
 • Nudda tre gånger på den högra för att öka volymen

Inkommande telefonsamtal

 • Nudda en gång på den ena öronsnäckan (vänster eller höger) för att besvara/avsluta ett telefonsamtal
 • Nudda (håll) i två sekunder på den ena öronsnäckan (vänster eller höger) för att avvisa ett telefonsamtal

På/Av

Fem sätts på och stängs av automatiskt när öronsnäckorna tas ur eller läggs tillbaka i laddningsfodralet. Dock är det även möjligt att använda touch-kontrollerna för detta utan behov av laddningsfodralet.  

 • Nudda (håll) i sex sekunder på båda öronsnäckorna (en i taget) för att sätta på hörlurarna. (🔈 Power On).
 • Nudda (håll) i sex sekunder på den ena öronsnäckan (vänster eller höger) för att stänga av båda hörlurarna. Efter sex sekunder ändras ljudläge, följt av (🔈 Power Off).

Siri eller Google Assistant

 • Nudda (håll) i 1 sekund på den ena öronsnäckan (vänster eller höger) för att aktivera röstassistenter som Siri eller Google Assistant

Fem - Användarhandbok - Fabriksåterställning

Om Fem beter sig oväntat eller inte längre parkopplar, följ nedan steg för att fabriksåterställa den.

 1. Lägg i båda öronsnäckorna i laddnings-fodralet och stäng locket.
 2. Ta bort ("glöm") Sudio Fem i systeminställningarna för trådlös anslutning på alla enheter som Fem har varit parkopplade med.
 3. Lyft båda öronsnäckor ur fodralet.
 4. Nudda (håll) i sex sekunder på båda öronsnäckor för att stänga av båda hörlurarna.
 5. Nudda (håll) den vänstra öronsnäcka tills LED-lampan börjar lysa rött/vit.
 6. Nudda (håll) den högra öronsnäcka tills LED-lampan börjar lysa rött/vit.
 7. Sätt tillbaka båda hörlurarna i laddningsfodralet och vänta i 10 sekunder.
 8. Ta ur båda öronsnäckor samtidigt från laddnings-fodralet. Båda LED -lamporna ska blinka separat. När en öronsnäcka blinkar rött/vitt och den andras LED-lampa förblir mörkt har dem sykroniserats.
 9. Fem är nu återställd och går att parkoppla med din enhet igen!

Fem - Användarhandbok - Batteri och laddning

Fem har tre inbyggda batterier; ett inuti laddnings-fodralet och ett i vardera öronsnäcka. Batteriet inuti fodralet används för att ladda öronsnäckorna, medan den medföljande Typ-C USB-kabeln används för att ladda fodralet.

⚠️ Sudio Fem levereras med en skyddsfilm som täcker laddningsanslutningarna mellan öronsnäckorna och fodralet. Filmen måste tas bort för att öronsnäckorna ska ladda.

Laddnings- och speltid

Öronsnäckorna kan användas i cirka 6 timmar på en laddning, med upp till 20 timmar totalt innan fodralet behöver laddas.

Varje batteri tar ca. 60 minuter att ladda fullt. Nio kan återställa 1 timmars speltid efter 15 minuters laddning.

Laddningsmetoder

Fem-fodralet kan enbart laddas med en Typ-C USB-kabel, trådlös laddning stöds inte. Vi rekommenderar att du använder Sudio-kabeln som ingår i förpackningen, men Typ-C USB-kablar från tredje part kan också vara kompatibla.

Hur du läser av batterinivån på Fem

Det finns fyra LED-lampor som anger den återstående nivån på fodralets batteri. Laddnings-fodralets LED-lampor är på insidan av fodralet. De tänds när du tar ut hörlurarna eller sätter tillbaka dem i laddningsfodralet.

75% - 100% batterinivå: Alla fyra lamporna lyser
50% - 75% batterinivå: Tre vita lampor lyser
25% - 50% batterinivå: Två lampor lyser
0% - 25% batterinivå: En lampa lyser

mceclip0.png

Att ladda hörlurarna i laddnings-fodralet

 • När LED-lamporna på öronsnäckorna är vita och blinkar, det indikerar att öronsnäckorna laddar.

På parkopplade iOS-enheter går det att se exakt batteri-nivå på hemskärmen med den inbyggda batteri-widgeten.
För Android-enheter finns det flera fristående appar som kan visa batteri-nivå på anslutna enheter.

 

Fem - Användarhandbok - Få den perfekta passformen

Fem levereras tillsammans med utbytbara silikon-överdrag i 4 olika storlekar. Om du känner att Sudio Fem inte passar dina öron, prova alla storlekar som ingår i förpackningen för att hitta den som passar dina öron bäst.

Aj-8-aXQ.jpeg

För att öronsnäckan ska passa rätt, placera den med tryckknappen vänd utåt och vrid den på plats.

mceclip0.png

Tolv

Tolv - Användarhandbok - Kom igång

Hq-yzyHA.jpeg

Denna guide innehåller allt du behöver för att komma igång med dina Tolv-hörlurar, inklusive parkoppling, laddning och återställning.

Vad som ingår i förpackningen

t0OhWGSA.jpeg

 • Tolv trådlösa hörlurar och laddningsfodral
 • Utbytbara silikon-toppar i storlek XS, S, M och L
 • Micro-USB kabel
 • Användarhandbok

Innan du börjar

⚠️  Sudio Tolv levereras med en skyddsfilm som täcker laddningsanslutningarna mellan öronsnäckorna och laddningsfodralet. Filmen måste tas bort för att hörlurarna ska kunna ladda.

Hörlurarna kommer sannolikt att ha en viss befintlig batteriladdning, men det rekommenderas att ladda Tolv fullt innan du använder dem för första gången.

Sätt på och stäng av Tolv

Tolv sätts på när dem tas ur laddnings-fodralet, vilket indikeras av LED lamporna på hörlurarna.

På samma sätt stängs Tolv av när hörlurarna sätts tillbaka i fodralet.

Du kan också använda knapp-kontrollerna för att sätta på eller stänga av öronsnäckorna. Gör detta genom att hålla knapp-kontrollen intryckt i 5 sekunder på en av öronsnäckorna. 

Parkoppling med en enhet

mceclip0.png

Hoppa till komplett guide

Tolv går in i parkopplingsläge direkt när dem tas ur laddnings-fodralet, vilket indikeras av LED lamporna på hörlurarna. Öppna Bluetooth-inställningarna på din enhet och uppdatera listan vid behov. Välj Sudio Tolv i listan när den syns för att para ihop enheterna. Du kommer då att höra 🔈 Device Connected vilket bekräftar att enheterna är parkopplade!

Laddning av batterierna

Hoppa till komplett guide

Det finns totalt tre batterier i Tolv; ett i laddnings-fodralet och ett i varje öronsnäcka.

Tolv-öronsnäckorna laddar sina batterier automatiskt när de placeras inuti laddnings-fodralet, detta indikeras av LED-lamporna på hörlurarna. Se till att först ta bort skyddsfilmen som täcker laddningsanslutningarna.

Tolv-fodralet laddas med en Micro-USB kabel. När fodralet laddas kommer du att se LED-lamporna på baksidan av laddnings-fodralet. Det rekommenderas att använda Sudio Micro-USB kabeln som ingår i paketet, men laddnings-fodralet kan också vara kompatibelt med tredjeparts Micro-USB kablar.

Återställa Tolv till fabriksinställningar

Hoppa till komplett guide

Om Tolv beter sig oväntat då kan du återställa dem till sina ursprungliga inställningar genom att följa instruktionerna i länken ovanpå. Du kan sedan fortsätta med att parkoppla Tolv igen.

Tolv - Användarhandbok - Parkoppling och anslutning

Parkoppla Tolv med en enhet

mceclip0.png

 1. Ta ur Tolv-öronsnäckorna från laddnings-fodralet och placera dem i dina öron. Om du vill använda båda öronsnäckor, se till att lyfta den andra öronsnäckan inom 15 sekunder efter att du har lyft den första.
 2. Gå till Bluetooth-inställningarna på din enhet. När du söker efter tillgängliga enheter blinkar öronsnäckornas LED-lampor vita och rött. 
  • För iOS (iPhone), gå till Inställningar-appen och välj Bluetooth.
  • För Android, gå till Inställningar-appen, sedan välj Anslutningar, följt av Bluetooth.
  • För Windows 10, klicka på Start-knappen, välj Inställningar, följt av Enheter, sedan välj Bluetooth och andra enheter.
  • För MacOS, gå till Systeminställningar-appen och välj Bluetooth.
 3. Välj Sudio Tolv i Bluetooth-listan på din enhet.
 4. När parkopplingen är klar hör du 🔈 Device Connected.

Om du bara vill använda en av öronsnäckorna kan du göra det genom att bara ta ut den du vill använda från laddnings-fodralet.

Om Tolv har tidigare kopplats ihop med din föredragna enhet tar du bara ut hörlurarna från laddnings-fodralet så ansluts de automatiskt, förutsatt att Bluetooth är aktiverat på enheten och Tolv inte har kopplats ihop med en annan enhet nyligen.

Kompatibilitet

Tolv använder Bluetooth version 5.0 som är kompatibel med ett brett utbud av Bluetooth-enheter. Den parkopplade enheten behöver inte vara av samma version, men liknande versioner har en bättre kompatibilitet som säkerställer en starkare anslutning.

Signalstyrka

Viss trådlös elektronik kan störa varandras signaler, så som WiFi-routers, smartklockor, andra Bluetooth-enheter osv. Om de använder samma frekvens kan du uppleva störningar som "hackande" eller tappat ljud. Det enklaste sättet att hitta orsaken till störningar är genom att upprätthålla enbart en anslutning mellan enheterna samtidigt, alternativt ta hörlurarna och den anslutna enheten till ett annat rum eller utomhus för att se om störningen försvinner.

Tolv kan befinna sig högst 10 meter ifrån den parkoppade enheten, men anslutningen kan brytas om enheterna blockeras av väggar eller liknande objekt. 

Parkoppling med flera enheter

Tolv kan komma ihåg upp till 8 enheter och paras automatiskt med den senast använda enheten. I de flesta fall kan du växla mellan enheter genom att välja Sudio Tolv i Bluetooth-listan som parar den med den enheten istället. Vissa enheter kräver dock att Tolv kopplas bort från den tidigare enheten helt innan de kan kopplas ihop. Det går ej att hålla Tolv ansluten till flera enheter (så som en laptop och telefon) samtidigt.

Tolv - Användarhandbok - Knapp-kontroller

Tolv har en knapp-kontroll på varje öronsnäcka som du kan använda för att styra vissa funktioner på din parkopplade enhet.

Uppspelning av musik/video

mceclip0.png

 • Tryck en gång på den ena öronsnäckan (vänster eller höger) för att spela eller pausa
 • Tryck två gånger på den vänstra för att hoppa tillbaka*
 • Tryck två gånger på den högra för att hoppa framåt

*Ibland, med vissa appar, för att gå bakåt till föregående låt, måste du göra det på din telefon.

Inkommande telefonsamtal

mceclip1.png

 • Tryck en gång på den ena öronsnäckan (vänster eller höger) för att besvara ett telefonsamtal
 • Tryck (håll) i tre sekunder på den ena öronsnäckan (vänster eller höger) för att avvisa/avsluta ett telefonsamtal

På/Av

Tolv sätts på och stängs av automatiskt när öronsnäckorna tas ur eller läggs tillbaka i laddningsfodralet. Dock är det även möjligt att använda knapp-kontrollerna för detta utan behov av laddningsfodralet.  

 • Tryck (håll) i sex sekunder på båda öronsnäckorna (en i taget) för att stänga av öronsnäckorna. Efter sex sekunder ändras ljudläge, följt av (🔈 Power Off).
 • Tryck (håll) i sex sekunder på båda öronsnäckorna (en i taget) för att sätta på öronsnäckorna.         (🔈 Pairing).

Tolv - Användarhandbok - Fabriksåterställning

Om Tolv beter sig oväntat eller inte längre parkopplar, följ nedan steg för att fabriksåterställa den.

 1. Ta bort ("glöm") Sudio Tolv i systeminställningarna för trådlös anslutning på alla enheter som Tolv har varit parkopplade med.
 2. Tryck (håll) i sex sekunder på båda öronsnäckor för att stänga av båda hörlurarna.
 3. Tryck (håll) i 13 sekunder på båda öronsnäckor tills att LED-lamporna slutar blinka.
 4. Sätt tillbaka båda hörlurarna i laddningsfodralet och vänta i 3 minuter.
 5. Tolv är nu återställd och går att parkoppla med din enhet igen!

Efter fabriksåterställningen, om du ser flera Tolv-enheter i din Bluetooth-lista, till exempel "Sudio Tolv" och "Sudio Tolv-L", kan det orsakas av att du har tryckt på knapparna direkt efter att du har tagit ut dem ur laddnings-fodralet , eller att du inte har tahit ut båda öronsnäckorna samtidigt.

Tolv paras automatiskt när du tar ut dem ur fodralet, så undvik att klicka på knapparna när du har utfört fabriksåterställningen.

Tolv - Användarhandbok - Batteri och laddning

Tolv har tre inbyggda batterier; ett inuti laddnings-fodralet och ett i vardera öronsnäcka. Batteriet inuti fodralet används för att ladda öronsnäckorna, medan den medföljande Micro-USB kabeln används för att ladda fodralet.

⚠️ Sudio Tolv levereras med en skyddsfilm som täcker laddningsanslutningarna mellan öronsnäckorna och fodralet. Filmen måste tas bort för att öronsnäckorna ska ladda.

Laddnings- och speltid

Öronsnäckorna kan användas i cirka 7 timmar på en laddning, med upp till 35 timmar totalt innan fodralet behöver laddas.

Varje batteri tar ca. 90 minuter att ladda fullt. Tolv kan återställa 1 timmars speltid efter 10 minuters laddning.

Laddningsmetoder

Tolv-fodralet kan enbart laddas med en Micro USB kabel, trådlös laddning stöds inte. Vi rekommenderar att du använder Sudio-kabeln som ingår i förpackningen, men Micro-USB kablar från tredje part kan också vara kompatibla.

Hur du läser av batterinivån på Tolv

Det finns två LED -lampor på baksidan av laddnings-fodralet. Den vänstra LED-lampan indikerar batterinivån på fodralet. Den högra LED-lampan indikerar batterinivån på öronsnäckorna.

Laddnings-fodral (vänster LED-lampa)

Vit (fast): 70-100% batteri kvar. Laddningsfodralet kan ladda hörlurarna fullt 3 till 4 gånger.
Vitt (blinkar): 40-70% batteri kvar. Laddningsfodralet kan ladda hörlurarna fullt 1 till 2 gånger.
Röd (fast): 10-40% batteri kvar. Laddningsfodralet kan ladda hörlurarna upp till 1 gång.
Rött (blinkar): 0-10% batteri kvar. Laddningsfodralet batteri tar slut och måste laddas med kabeln.

Att ladda hörlurarna i laddnings-fodralet (höger LED-lampa)

 • När LED-lamporna på öronsnäckorna är röda i laddningsfodralet , det indikerar att öronsnäckorna laddar. 
 • När den högra LED-lampan är röd, då laddar hörlurarna. När hörlurarna är fulladdade kommer LED-lampan att slockna.

På parkopplade iOS-enheter går det att se exakt batteri-nivå på hemskärmen med den inbyggda batteri-widgeten.
För Android-enheter finns det flera fristående appar som kan visa batteri-nivå på anslutna enheter.

Tolv - Användarhandbok - Skötsel och rengöring

Med regelbunden rengöring säkerställer du bästa möjliga ljudprestanda och förhindrar att hörlurarna slits ut tidigare än förväntat.

Använd endast en lätt fuktad trasa när du rengör öronsnäckorna och/eller fodralet. Du kan också använda en fin borste eller bomullspinne och försiktigt rengöra insidan av fodralet, se då till att laddningskontakten (koppar-stiften) inte skadas. 

Psst, Sudio Care Kit är perfekt för regelbundet underhåll och innehåller alla verktyg du behöver för att hålla dina Sudio-hörlurar i toppform!

Tänk på att vissa missfärgningar kan uppstå med tiden. Detta är vanligast om hörlurarna eller laddnings-fodralet är i kontakt med smutsiga ytor under längre perioder.

Ljusfärgade öronsnäckor och fodral måste alltid behandlas med lite extra omsorg.

Använd ej alkohol, slipmedel eller några kemikalier. Om du t.ex använder rengöringsdukar kan dessa permanent lämna fläckar på öronsnäckorna eller fodralet.

Tolv R

Tolv R - Användarhandbok - Kom igång

xMETVYxw.jpeg

Denna guide innehåller allt du behöver för att komma igång med dina Tolv R-hörlurar, inklusive parkoppling, laddning och återställning.

Vad som ingår i förpackningen

Y8cT4uKQ.jpeg

 • Tolv R trådlösa hörlurar och laddningsfodral
 • Utbytbara silikon-toppar i storlek XS, S, M och L
 • Micro-USB kabel
 • Användarhandbok

Innan du börjar

Hörlurarna kommer sannolikt att ha en viss befintlig batteriladdning, men det rekommenderas att ladda Tolv R fullt innan du använder dem för första gången.

Sätt på och stäng av Tolv R

Tolv R sätts på när dem tas ur laddnings-fodralet, vilket indikeras av LED lamporna på hörlurarna.

På samma sätt stängs Tolv R av när hörlurarna sätts tillbaka i fodralet.

Du kan också använda knapp-kontrollerna för att sätta på eller stänga av öronsnäckorna. Gör detta genom att hålla knapp-kontrollen intryckt i 5 sekunder på en av öronsnäckorna. 

Parkoppling med en enhet

mceclip0.png

Hoppa till komplett guide

Tolv R går in i parkopplingsläge direkt när dem tas ur laddnings-fodralet, vilket indikeras av LED lamporna på hörlurarna. Öppna Bluetooth-inställningarna på din enhet och uppdatera listan vid behov. Välj Sudio Tolv R i listan när den syns för att para ihop enheterna. Du kommer då att höra 🔈 Device Connected vilket bekräftar att enheterna är parkopplade!

Laddning av batterierna

Hoppa till komplett guide

Det finns totalt tre batterier i Tolv R; ett i laddnings-fodralet och ett i varje öronsnäcka.

Tolv R-öronsnäckorna laddar sina batterier automatiskt när de placeras inuti laddnings-fodralet, detta indikeras av LED-lamporna på hörlurarna. Se till att först ta bort skyddsfilmen som täcker laddningsanslutningarna.

Tolv R-fodralet laddas med en Micro-USB kabel. När fodralet laddas kommer du att se LED-lamporna på baksidan av laddnings-fodralet. Det rekommenderas att använda Sudio Micro-USB kabeln som ingår i paketet, men laddnings-fodralet kan också vara kompatibelt med tredjeparts Micro-USB kablar.

Återställa Tolv R till fabriksinställningar

Hoppa till komplett guide

Om Tolv R beter sig oväntat då kan du återställa dem till sina ursprungliga inställningar genom att följa instruktionerna i länken ovanpå. Du kan sedan fortsätta med att parkoppla Tolv R igen.

Tolv R - Användarhandbok - Parkoppling och anslutning

Parkoppla Tolv R med en enhet

mceclip1.png

 1. Ta ur Tolv R-öronsnäckorna från laddnings-fodralet och placera dem i dina öron. Om du vill använda båda öronsnäckor, se till att lyfta den andra öronsnäckan inom 15 sekunder efter att du har lyft den första.
 2. Gå till Bluetooth-inställningarna på din enhet. När du söker efter tillgängliga enheter blinkar öronsnäckornas LED-lampor vita och rött. 
  • För iOS (iPhone), gå till Inställningar-appen och välj Bluetooth.
  • För Android, gå till Inställningar-appen, sedan välj Anslutningar, följt av Bluetooth.
  • För Windows 10, klicka på Start-knappen, välj Inställningar, följt av Enheter, sedan välj Bluetooth och andra enheter.
  • För MacOS, gå till Systeminställningar-appen och välj Bluetooth.
 3. Välj Sudio Tolv R i Bluetooth-listan på din enhet.
 4. När parkopplingen är klar hör du 🔈 Device Connected.

Om du bara vill använda en av öronsnäckorna kan du göra det genom att bara ta ut den du vill använda från laddnings-fodralet.

Om Tolv R har tidigare kopplats ihop med din föredragna enhet tar du bara ut hörlurarna från laddnings-fodralet så ansluts de automatiskt, förutsatt att Bluetooth är aktiverat på enheten och Tolv inte har kopplats ihop med en annan enhet nyligen.

Kompatibilitet

Tolv R använder Bluetooth version 5.0 som är kompatibel med ett brett utbud av Bluetooth-enheter. Den parkopplade enheten behöver inte vara av samma version, men liknande versioner har en bättre kompatibilitet som säkerställer en starkare anslutning.

Signalstyrka

Viss trådlös elektronik kan störa varandras signaler, så som WiFi-routers, smartklockor, andra Bluetooth-enheter osv. Om de använder samma frekvens kan du uppleva störningar som "hackande" eller tappat ljud. Det enklaste sättet att hitta orsaken till störningar är genom att upprätthålla enbart en anslutning mellan enheterna samtidigt, alternativt ta hörlurarna och den anslutna enheten till ett annat rum eller utomhus för att se om störningen försvinner.

Tolv R kan befinna sig högst 10 meter ifrån den parkoppade enheten, men anslutningen kan brytas om enheterna blockeras av väggar eller liknande objekt. 

Parkoppling med flera enheter

Tolv R kan komma ihåg upp till 8 enheter och paras automatiskt med den senast använda enheten. I de flesta fall kan du växla mellan enheter genom att välja Sudio Tolv R i Bluetooth-listan som parar den med den enheten istället. Vissa enheter kräver dock att Tolv R kopplas bort från den tidigare enheten helt innan de kan kopplas ihop. Det går ej att hålla Tolv R ansluten till flera enheter (så som en laptop och telefon) samtidigt.

Tolv R - Användarhandbok - Knapp-kontroller

Tolv R har en knapp-kontroll på varje öronsnäcka som du kan använda för att styra vissa funktioner på din parkopplade enhet.

Uppspelning av musik/video

mceclip0.png

 • Tryck en gång på den ena öronsnäckan (vänster eller höger) för att spela eller pausa
 • Tryck två gånger på den vänstra för att hoppa tillbaka*
 • Tryck två gånger på den högra för att hoppa framåt

*Ibland, med vissa appar, för att gå bakåt till föregående låt, måste du göra det på din telefon.

Inkommande telefonsamtal

mceclip1.png

 • Tryck en gång på den ena öronsnäckan (vänster eller höger) för att besvara ett telefonsamtal
 • Tryck (håll) i tre sekunder på den ena öronsnäckan (vänster eller höger) för att avvisa/avsluta ett telefonsamtal

På/Av

Tolv R sätts på och stängs av automatiskt när öronsnäckorna tas ur eller läggs tillbaka i laddningsfodralet. Dock är det även möjligt att använda knapp-kontrollerna för detta utan behov av laddningsfodralet.  

 • Tryck (håll) i sex sekunder på båda öronsnäckorna (en i taget) för att stänga av öronsnäckorna. Efter sex sekunder ändras ljudläge, följt av (🔈 Power Off).
 • Tryck (håll) i sex sekunder på båda öronsnäckorna (en i taget) för att sätta på öronsnäckorna.         (🔈 Pairing).

Tolv R - Användarhandbok - Fabriksåterställning

Om Tolv R beter sig oväntat eller inte längre parkopplar, följ nedan steg för att fabriksåterställa den.

 1. Ta bort ("glöm") Sudio Tolv R i systeminställningarna för trådlös anslutning på alla enheter som Tolv R har varit parkopplade med.
 2. Tryck (håll) i sex sekunder på båda öronsnäckor för att stänga av båda hörlurarna.
 3. Tryck (håll) i 13 sekunder på båda öronsnäckor tills att LED-lamporna slutar blinka.
 4. Sätt tillbaka båda hörlurarna i laddningsfodralet och vänta i 3 minuter.
 5. Tolv R är nu återställd och går att parkoppla med din enhet igen!

Efter fabriksåterställningen, om du ser flera Tolv R-enheter i din Bluetooth-lista, till exempel "Sudio Tolv R" och "Sudio Tolv R-L", kan det orsakas av att du har tryckt på knapparna direkt efter att du har tagit ut dem ur laddnings-fodralet , eller att du inte har tahit ut båda öronsnäckorna samtidigt.

Tolv R paras automatiskt när du tar ut dem ur fodralet, så undvik att klicka på knapparna när du har utfört fabriksåterställningen.

Tolv R - Användarhandbok - Batteri och laddning

Tolv R har tre inbyggda batterier; ett inuti laddnings-fodralet och ett i vardera öronsnäcka. Batteriet inuti fodralet används för att ladda öronsnäckorna, medan den medföljande Micro-USB kabeln används för att ladda fodralet.

Laddnings- och speltid

Öronsnäckorna kan användas i cirka 5,5 timmar på en laddning, med upp till 22 timmar totalt innan fodralet behöver laddas.

Varje batteri tar ca. 90 minuter att ladda fullt. Tolv R kan återställa 1 timmars speltid efter 10 minuters laddning.

Laddningsmetoder

Tolv R-fodralet kan enbart laddas med en Micro USB kabel, trådlös laddning stöds inte. Vi rekommenderar att du använder Sudio-kabeln som ingår i förpackningen, men Micro-USB kablar från tredje part kan också vara kompatibla.

Hur du läser av batterinivån på Tolv R

Det finns två LED -lampor på baksidan av laddnings-fodralet. Den vänstra LED-lampan indikerar batterinivån på fodralet. Den högra LED-lampan indikerar batterinivån på öronsnäckorna.

Laddnings-fodral (vänster LED-lampa)

Vit (fast): 70-100% batteri kvar. Laddningsfodralet kan ladda hörlurarna fullt 3 till 4 gånger.
Vitt (blinkar): 40-70% batteri kvar. Laddningsfodralet kan ladda hörlurarna fullt 1 till 2 gånger.
Röd (fast): 10-40% batteri kvar. Laddningsfodralet kan ladda hörlurarna upp till 1 gång.
Rött (blinkar): 0-10% batteri kvar. Laddningsfodralet batteri tar slut och måste laddas med kabeln.

Att ladda hörlurarna i laddnings-fodralet

 • När LED-lamporna på öronsnäckorna är röda i laddningsfodralet , det indikerar att öronsnäckorna laddar.

På parkopplade iOS-enheter går det att se exakt batteri-nivå på hemskärmen med den inbyggda batteri-widgeten.
För Android-enheter finns det flera fristående appar som kan visa batteri-nivå på anslutna enheter.

Tolv R - Användarhandbok - Skötsel och rengöring

Med regelbunden rengöring säkerställer du bästa möjliga ljudprestanda och förhindrar att hörlurarna slits ut tidigare än förväntat.

Använd endast en lätt fuktad trasa när du rengör öronsnäckorna och/eller fodralet. Du kan också använda en fin borste eller bomullspinne och försiktigt rengöra insidan av fodralet, se då till att laddningskontakten (koppar-stiften) inte skadas. 

Psst, Sudio Care Kit är perfekt för regelbundet underhåll och innehåller alla verktyg du behöver för att hålla dina Sudio-hörlurar i toppform!

Tänk på att vissa missfärgningar kan uppstå med tiden. Detta är vanligast om hörlurarna eller laddnings-fodralet är i kontakt med smutsiga ytor under längre perioder.

Ljusfärgade öronsnäckor och fodral måste alltid behandlas med lite extra omsorg.

Använd ej alkohol, slipmedel eller några kemikalier. Om du t.ex använder rengöringsdukar kan dessa permanent lämna fläckar på öronsnäckorna eller fodralet.

Femtio

Femtio - Användarhandbok - Kom igång

QCR5RfvQ.jpeg

Denna guide innehåller allt du behöver för att komma igång med din Femtio-högtalare, inklusive parkoppling, laddning och återställning.

Vad som ingår i förpackningen

fHVzRZC8.jpeg

 • Femtio högtalare
 • Typ-C USB-kabel

Innan du börjar

Högtalaren kommer sannolikt att ha en viss befintlig batteriladdning, men det rekommenderas att ladda Femtio fullt innan du använder dem för första gången.

Sätt på och stäng av Femtio

Tryck (håll) på strömknappen i två sekunder för att slå på/stänga av din Femtio.

Parkoppling med en enhet

mceclip0.png

Hoppa till komplett guide

Femtio går in i parkopplingsläge efter att ha tryckt (hållit) på strömknappen i två sekunder.

Öppna Bluetooth-inställningarna på din enhet och uppdatera listan vid behov. Välj Sudio Femtio i listan när den syns för att para ihop enheterna.

När den är ansluten kommer lampan att blinka vitt var tredje sekund (i vissa modeller är lampan släckt).

Laddning av batteriet

Hoppa till komplett guide

Det finns ett inbyggt batteri i Femtio.

Femtio laddas med en Typ-C USB-kabel. Det rekommenderas att använda Sudio Typ-C USB-kabel som ingår i paketet, men Femtio kan också vara kompatibelt med tredjeparts Typ-C USB-kablar.

Det finns fem LED-lampor till höger ovanför ‘Sudio’ loggan. De fyra LED-lampor på den vänstra sidan indikerar batteristatus för din Sudio Femtio.

Återställa Femtio till fabriksinställningar

Hoppa till komplett guide

Om Femtio beter sig oväntat då kan du återställa den till sin ursprungliga inställningar genom att följa instruktionerna i länken ovanpå. Du kan sedan fortsätta med att parkoppla Femtio igen.

Femtio - Användarhandbok - Parkoppling och anslutning

Koppla Femtio med en enhet

mceclip0.png

 1. Starta din Sudio Femtio genom att trycka på och hålla in startknappen i två sekunder. Sudio Femtio kommer automatiskt att vara i parkopplings-läge och lampan längst till höger kommer börja blinka snabbt.
 2. Gå till Bluetooth-inställningarna på din enhet. 
  • För iOS (iPhone), gå till Inställningar-appen och välj Bluetooth.
  • För Android, gå till Inställningar-appen, sedan välj Anslutningar, följt av Bluetooth.
  • För Windows 10, klicka på Start-knappen, välj Inställningar, följt av Enheter, sedan välj Bluetooth och andra enheter.
  • För MacOS, gå till Systeminställningar-appen och välj Bluetooth.
 3. Välj Sudio Femtio i Bluetooth-listan på din enhet.
 4. När du har anslutit kommer lampan att blinka var tredje sekund. Du kan nu använda din Sudio Femtio.

Kompatibilitet

Femtio använder Bluetooth version 5.0 som är kompatibel med ett brett utbud av Bluetooth-enheter. Den parkopplade enheten behöver inte vara av samma version, men liknande versioner har en bättre kompatibilitet som säkerställer en starkare anslutning.

Signalstyrka

Viss trådlös elektronik kan störa varandras signaler, så som WiFi-routers, smartklockor, andra Bluetooth-enheter osv. Om de använder samma frekvens kan du uppleva störningar som "hackande" eller tappat ljud. Det enklaste sättet att hitta orsaken till störningar är genom att upprätthålla enbart en anslutning mellan enheterna samtidigt, alternativt ta hörlurarna och den anslutna enheten till ett annat rum eller utomhus för att se om störningen försvinner.

Femtio kan befinna sig högst 10 meter ifrån den parkoppade enheten, men anslutningen kan brytas om enheterna blockeras av väggar eller liknande objekt. 

Femtio - Användarhandbok - Knapp-kontroller

Uppspelning av musik/video

 • Tryck (håll) knappen märkt (+) i två sekunder för att för att hoppa framåt
 • Tryck (håll) knappen märkt (-) i två sekunder för att för att hoppa tillbaka

Volym

 • Tryck på knappen märkt (+) för att öka volymen och upprepa tills du når önskad volym.
 • Tryck på knappen märkt (-) för att minska volymen och upprepa tills du når önskad volym.

Inkommande telefonsamtal

Du kan svara på samtal med antingen din mobil eller Femtio.

 • Tryck på paus/spela-knappen en gång för att svara/avsluta ett telefonsamtal från Femtio
 • Tryck (håll) på paus/spela-knappen i 2 sekunder för att avvisa ett telefonsamtal
 • Tryck (håll) på paus/spela-knappen i 2 sekunder medan du svarar på samtalet för att byta ljud från din telefon till högtalaren och tvärtom

På/Av

 • Tryck (håll) på strömknappen i två sekunder för att slå på/stänga av din Femtio.

Siri eller Google Assistant

 • Tryck (håll) på paus/spela-knappen i 2 sekunder för att aktivera röstassistenter som Siri och Google Assistant

mceclip0.png

Femtio - Användarhandbok - Fabriksåterställning

Om din högtalare beter sig konstigt eller om du har svårt att parkoppla din enhet rekommenderar vi att du gör en fabriksåterställning. Innan du börjar, kontrollera serienumret på din produkt som finns på baksidan av produktförpackningen och vanligtvis nära en streckkod. Serienumren är unika nummerserier som är cirka elvasiffrigt. Efter att ha kontrollerat ditt serienummer, följ stegen som motsvarar din modell.

Om ditt serienummer börjar med 31 eller 503, följ denna fabriksåterställning:

 1. Gå in i trådlösa anslutningar på din enhet och "glöm" Sudio Femtio. Högtalaren kommer inte längre att synkroniseras till din enhet.
 2. Stäng av högtalaren.
 3. Håll startknappen intryckt i tio sekunder.
 4. Sudio Femtio har nu återställts. Starta den för att parkoppla enheten genom att följa steget “Hur du parkopplar Femtio med en enhet”.

Om ditt serienummer börjar med andra nummer, följ denna fabriksåterställning:

 1. Tryck på knappen länst till vänster och minus-knappen samtidigt i tre sekunder.
 2. Sudio Femtio har nu återställts. Starta den för att parkoppla enheten genom att följa steget "Hur du parkopplar Femtio med en enhet”. 

mceclip0.png

Femtio - Användarhandbok - Batteri och laddning

Femtio har ett inbyggt batteri i högtalaren.

Laddnings- och speltid

Femtio kan användas i cirka 14 timmar på en laddning.

Batteriet tar ca. 4 timmar att ladda fullt. Femtio kan återställa 1 timmars speltid efter 15 minuters laddning och 12 timmars speltid efter 2 timmars laddning.

Laddningsmetoder

Femtio kan laddas med en Typ-C USB-kabel.

Vi rekommenderar att du använder Sudio-kabeln som ingår i förpackningen, men Typ-C USB-kablar från tredje part kan också vara kompatibla.

Hur du läser av batterinivån på Femtio

mceclip0.png

Om du vill se batteristatus på din Sudio Femtio trycker du på startknappen en gång. Det finns fem LED-lampor till höger ovanför ‘Sudio’ loggan. De fyra LED-lampor på den vänstra sidan indikerar batteristatus för din Sudio Femtio.

75% - 100% Batterinivå: Alla fyra vita lampor lyser
50% - 75% Batterinivå: Tre vita lampor lyser
25% - 50% Batterinivå: Två vita lampor lyser
< 25% Batterinivå: En vit lampa lyser
Extremt låg batterinivå: En röd lampa blinkar.

Femtio - Användarhandbok - Skötsel och rengöring

Rengör Sudio Femtio med en lätt fuktad trasa. Använd vatten när du gör detta. Använd inte alkohol eller andra kemiska produkter för att rengöra Sudio Femtio.

Elva

Elva - Användarhandbok - Parkoppling och anslutning

Parkoppla Elva med en enhet

 1. Tryck på mitten-knappen på dina Elva i 5 sekunder. När du hör 🔈 Power On, fortsätt att hålla ned mitten-knappen tills du hör ett pip och 🔈 Pairing. Din Sudio Elva är nu i i parningsläge.
 2. Gå till Bluetooth-inställningarna på din enhet. 
  • För iOS (iPhone), gå till Inställningar-appen och välj Bluetooth.
  • För Android, gå till Inställningar-appen, sedan välj Anslutningar, följt av Bluetooth.
  • För Windows 10, klicka på Start-knappen, välj Inställningar, följt av Enheter, sedan välj Bluetooth och andra enheter.
  • För MacOS, gå till Systeminställningar-appen och välj Bluetooth.
 3. Välj Sudio Elva i Bluetooth-listan på din enhet.
 4. Dina Elva är nu kopplad till din enhet.

Kompatibilitet

Elva använder Bluetooth version 5.0 som är kompatibel med ett brett utbud av Bluetooth-enheter. Den parkopplade enheten behöver inte vara av samma version, men liknande versioner har en bättre kompatibilitet som säkerställer en starkare anslutning.

Signalstyrka

Viss trådlös elektronik kan störa varandras signaler, så som WiFi-routers, smartklockor, andra Bluetooth-enheter osv. Om de använder samma frekvens kan du uppleva störningar som "hackande" eller tappat ljud. Det enklaste sättet att hitta orsaken till störningar är genom att upprätthålla enbart en anslutning mellan enheterna samtidigt, alternativt ta hörlurarna och den anslutna enheten till ett annat rum eller utomhus för att se om störningen försvinner.

Elva kan befinna sig högst 10 meter ifrån den parkoppade enheten, men anslutningen kan brytas om enheterna blockeras av väggar eller liknande objekt. 

Elva - Användarhandbok - Knapp-kontroller

Elva har tre kontrollknappar som du kan använda för att styra vissa funktioner på din parkopplade enhet.

Vissa appar kanske inte är kompatibla med knappkontrollerna. I det här fallet kan du bara styra uppspelning och samtal via den parkopplade enheten.

mceclip0.png

Uppspelning av musik/video

 • Tryck på mitten-knappen en gång för att pausa/spela musik.
 • Tryck (håll) i två sekunder på knappen vid laddningsportens sida för att hoppa framåt
 • Tryck (håll) i två sekunder på knappen på andra sidan för att hoppa tillbaka

Volym

 • Tryck på knappen vid laddningsportens sida en gång för att öka volymen och upprepa tills du når önskad volym.
 • Tryck på knappen på andra sidan en gång för att minska volymen och upprepa tills du når önskad volym.

Aktiv brusreducering (Active Noise Cancellation) 

 • Tryck på mitten-knappen två gånger snabbt för att aktivera/avaktivera aktiv brusreduceringen. Du kommer att höra "Noise cancelling" när du aktiverar ANC och öronsnäckorna kommer att pipa när du stänger av den.

Inkommande telefonsamtal

 • Tryck på mitten-knappen en gång för att besvara/avsluta ett telefonsamtal
 • Tryck (håll) på mitten-knappen i två sekunder för att avvisa ett inkommande telefonsamtal

På/Av

 • Tryck (håll) på mitten-knappen i fem sekunder för att stänga av dina Elva. Efter 5 sekunder kommer du att höra 🔈 Power Off.

Siri eller Google Assistant

 • Tryck (håll) på mitten-knappen i en sekund för att aktivera Siri eller Google Assistant.

Elva - Användarhandbok - Fabriksåterställning

Om Elva beter sig oväntat eller inte längre parkopplar, följ nedan steg för att fabriksåterställa den.

 1. Ta bort ("glöm") Sudio Elva i systeminställningarna för trådlös anslutning på alla enheter som Elvs har varit parkopplade med.
 2. Stäng av Bluetooth helt på din enhet.
 3. Tryck på knapparna på varje sida samtidigt och håll i 5 sekunder. (Se bild nedan)
 4. Fabriksåterställningen på dina Sudio Elva är klar och du kan parkoppla dem med din enhet igen.

mceclip0.png

Elva - Användarhandbok - Batteri och laddning

Elva har ett inbyggt batteri i hörlurarnas huvuddel.

Laddnings- och speltid

Hörlurarna kan användas i cirka 11 timmar på en laddning, 10 timmar om brusreduceringen (ANC) är på.

Batteriet tar ca. 120 minuter att ladda fullt. Elva kan återställa 1 timmars speltid efter 15 minuters laddning.

Laddningsmetoder

xDQ0dy6A.jpeg

Elva kan laddas med en USB-A till C-kabel som ingår i förpackningen.

Du kan också ladda dina Sudio Elva genom att dra av den del av kontrollpanelen som har 3 knappar på, och ansluta den direkt till din PC eller laptop.

Hur du läser av batterinivån på Elva

När batterinivån är låg lyser LED-lampan på handkontrollens baksida rött.

På parkopplade iOS-enheter går det att se exakt batteri-nivå på hemskärmen med den inbyggda batteri-widgeten.
För Android-enheter finns det flera fristående appar som kan visa batteri-nivå på anslutna enheter.

Elva - Användarhandbok - Ladda ner PDF version
Elva - Funktioner - Aktiv brusreducering (ANC)

Elva har två ljudlägen som låter dig bestämma vad du vill höra - och vad du inte vill höra. Dessa två lägen kallas Aktiv brusreducering (Active Noise Cancellation, ANC) och Normalt läge (Av).

Det aktiva brusreducerings-läget (ANC) i Elva reducerar oönskat ljud i bakgrunden vilket gör att du kan fördjupa dig i din egen värld.

Hur du växlar mellan ljudlägen

Elva är i normalt läge (av) som standard, där bakgrundsljud varken reduceras eller förstärks. Genom att trycka på mitten-knappen två gånger snabbt kan du aktivera/avaktivera brureduceringen. Du kommer att höra "Noise cancelling" när du aktiverar ANC och öronsnäckorna kommer att pipa när du stänger av den.

Vasa Blå

Vasa Blå - Användarhandbok - Parkoppling och anslutning

Parkoppla Vasa Blå med en enhet

mceclip0.png

 1. Tryck på mitten-knappen på dina Vasa Blå i 5-8 sekunder. Den första blå ljuset betyder att dina hörlurar är på. Fortsätt att trycka på knappen tills du ser den röda ljuset- det betyder att hörlurarna är redo att paras ihop med din enhet.
 2. Gå till Bluetooth-inställningarna på din enhet. 
  • För iOS (iPhone), gå till Inställningar-appen och välj Bluetooth.
  • För Android, gå till Inställningar-appen, sedan välj Anslutningar, följt av Bluetooth.
  • För Windows 10, klicka på Start-knappen, välj Inställningar, följt av Enheter, sedan välj Bluetooth och andra enheter.
  • För MacOS, gå till Systeminställningar-appen och välj Bluetooth.
 3. Välj Sudio Vasa Blå i Bluetooth-listan på din enhet.
 4. När hörlurarna är anslutna blinkar de blått var 8:e sekund.
 5. Dina Vasa Blå är nu kopplad till din enhet.
 6. Om du vill stänga av hörlurarna håller du mitten-knappen i 7 sekunder. Det kommer att blinka blått, detta betyder att hörlurarna är nu avstängda.

Kompatibilitet

Vasa Blå använder Bluetooth version 4.1 som är kompatibel med ett brett utbud av Bluetooth-enheter. Den parkopplade enheten behöver inte vara av samma version, men liknande versioner har en bättre kompatibilitet som säkerställer en starkare anslutning.

Signalstyrka

Viss trådlös elektronik kan störa varandras signaler, så som WiFi-routers, smartklockor, andra Bluetooth-enheter osv. Om de använder samma frekvens kan du uppleva störningar som "hackande" eller tappat ljud. Det enklaste sättet att hitta orsaken till störningar är genom att upprätthålla enbart en anslutning mellan enheterna samtidigt, alternativt ta hörlurarna och den anslutna enheten till ett annat rum eller utomhus för att se om störningen försvinner.

Vasa Blå kan befinna sig högst 10 meter ifrån den parkoppade enheten, men anslutningen kan brytas om enheterna blockeras av väggar eller liknande objekt. 

Vasa Blå - Användarhandbok - Knapp-kontroller

Vasa Blå har tre kontrollknappar som du kan använda för att styra vissa funktioner på din parkopplade enhet.

vasa-bla-button-controls.jpg

Uppspelning av musik/video

 • Tryck på mitten-knappen en gång för att pausa/spela musik.
 • Tryck (håll) knappen märkt (+) i två sekunder för att för att hoppa framåt
 • Tryck (håll) knappen märkt (-) i två sekunder för att för att hoppa tillbaka

Volym

 • Tryck på knappen märkt (+) för att öka volymen och upprepa tills du når önskad volym.
 • Tryck på knappen märkt (-) för att minska volymen och upprepa tills du når önskad volym.

Inkommande telefonsamtal

 • Tryck på mitten-knappen en gång för att besvara/avsluta ett telefonsamtal
 • Tryck (håll) på mitten-knappen i två sekunder för att avvisa ett inkommande telefonsamtal

På/Av

mceclip1.pngmceclip2.png

 • Tryck (håll) på mitten-knappen i tre sekunder för att sätta på dina Vasa Blå. Lampan kommer att blinka blått, detta betyder att hörlurarna är påslagna.
 • Tryck (håll) på mitten-knappen i tre sekunder för att stänga av dina Vasa Blå. Det blå ljuset kommer att slockna, detta betyder att hörlurarna är avstängda.

Siri eller Google Assistant

 • Tryck på mitten-knappen och knappen märkt (+) samtidigt för att aktivera Siri eller Google Assistant.
 • Tryck på mitten-knappen och knappen märkt (+) samtidigt igen för att avaktivera Siri eller Google Assistant.

Vasa Blå - Användarhandbok - Batteri och laddning

Vasa Blå har ett inbyggt batteri i hörlurarnas huvuddel.

Laddnings- och speltid

Hörlurarna kan användas i cirka 9 timmar på en laddning.

Batteriet tar ca. 120 minuter att ladda fullt. Elva kan återställa 1 timmars speltid efter 10 minuters laddning.

Laddningsmetoder

Vasa Blå kan enbart laddas med en Micro USB kabel. Vi rekommenderar att du använder Sudio-kabeln som ingår i förpackningen, men Micro-USB kablar från tredje part kan också vara kompatibla.

Hur du läser av batterinivån på Vasa Blå

När batterinivån är låg lyser LED-lampan på handkontrollens baksida rött.

På parkopplade iOS-enheter går det att se exakt batteri-nivå på hemskärmen med den inbyggda batteri-widgeten.
För Android-enheter finns det flera fristående appar som kan visa batteri-nivå på anslutna enheter.

Vasa Blå - Användarhandbok - Ladda ner PDF version
Vasa Blå - Funktioner - Trasselfri sladd

OqteG_1w.jpeg

Hur kommer det sig att sladdar alltid lyckas förvandla sig själva till olösbara knutar? Med den trasselfria sladden som följer med Sudio Vasa Blå behöver du aldrig mer fundera över detta. Smidiga att förvara; ännu smidigare att använda.

Vasa Blå - FAQ - Vad du kan göra om Vasa Blå inte laddar

Om det röda ljuset inte lyser när produkten är ansluten till din laddare är det möjligt att det kan finnas ett batteriproblem i hörlurarna, laddningskabeln eller laddningsporten.

Problemtestning:

 1. Se till att du använder Sudios laddningskabel.
 2. Se till att kabeln är helt isatt i hörlurarna och att det inte finns damm eller smuts som blockerar porten.
 3. Försök få ström från en annan källa, dvs USB-port för bärbar dator eller från ett vägguttag.
 4. Försök använda en annan mikro-USB-kabel om du har en tillgänglig.

  Batterimätaren på din telefon läser i steg om 20%, så det kommer att gå från 100, 80, 60, etc.

Tre/Tretton

Tre/Tretton - Användarhandbok - Parkoppling och anslutning

Parkoppla Tre/Tretton med en enhet

mceclip0.png

 1. Tryck på mitten-knappen på dina Tre/Tretton i 5-8 sekunder. Den första blå ljuset betyder att dina hörlurar är på. Fortsätt att trycka på knappen tills du ser den röda ljuset- det betyder att hörlurarna är redo att paras ihop med din enhet.
 2. Gå till Bluetooth-inställningarna på din enhet. 
  • För iOS (iPhone), gå till Inställningar-appen och välj Bluetooth.
  • För Android, gå till Inställningar-appen, sedan välj Anslutningar, följt av Bluetooth.
  • För Windows 10, klicka på Start-knappen, välj Inställningar, följt av Enheter, sedan välj Bluetooth och andra enheter.
  • För MacOS, gå till Systeminställningar-appen och välj Bluetooth.
 3. Välj Sudio Tre/Tretton i Bluetooth-listan på din enhet.
 4. När hörlurarna är anslutna blinkar de blått var 8:e sekund.
 5. Dina Tre/Tretton är nu kopplad till din enhet.
 6. Om du vill stänga av hörlurarna håller du mitten-knappen i 7 sekunder. Det kommer att blinka blått, detta betyder att hörlurarna är nu avstängda.

Kompatibilitet

Tre/Tretton använder Bluetooth version 4.1 som är kompatibel med ett brett utbud av Bluetooth-enheter. Den parkopplade enheten behöver inte vara av samma version, men liknande versioner har en bättre kompatibilitet som säkerställer en starkare anslutning.

Signalstyrka

Viss trådlös elektronik kan störa varandras signaler, så som WiFi-routers, smartklockor, andra Bluetooth-enheter osv. Om de använder samma frekvens kan du uppleva störningar som "hackande" eller tappat ljud. Det enklaste sättet att hitta orsaken till störningar är genom att upprätthålla enbart en anslutning mellan enheterna samtidigt, alternativt ta hörlurarna och den anslutna enheten till ett annat rum eller utomhus för att se om störningen försvinner.

Tre/Tretton kan befinna sig högst 10 meter ifrån den parkoppade enheten, men anslutningen kan brytas om enheterna blockeras av väggar eller liknande objekt. 

 

Tre/Tretton - Användarhandbok - Knapp-kontroller

Tre/Tretton har tre kontrollknappar som du kan använda för att styra vissa funktioner på din parkopplade enhet.

sBsU2Wkg.jpeg

Uppspelning av musik/video

 • Tryck på mitten-knappen en gång för att pausa/spela musik.
 • Tryck (håll) knappen märkt (+) i två sekunder för att för att hoppa framåt
 • Tryck (håll) knappen märkt (-) i två sekunder för att för att hoppa tillbaka

Volym

 • Tryck på knappen märkt (+) för att öka volymen och upprepa tills du når önskad volym.
 • Tryck på knappen märkt (-) för att minska volymen och upprepa tills du når önskad volym.

Inkommande telefonsamtal

 • Tryck på mitten-knappen en gång för att besvara/avsluta ett telefonsamtal
 • Tryck (håll) på mitten-knappen i två sekunder för att avvisa ett inkommande telefonsamtal

På/Av

mceclip1.pngmceclip2.png

 • Tryck (håll) på mitten-knappen i tre sekunder för att sätta på dina Tre/Tretton. Lampan kommer att blinka blått, detta betyder att hörlurarna är påslagna.
 • Tryck (håll) på mitten-knappen i tre sekunder för att stänga av dina Tre/Tretton. Det blå ljuset kommer att slockna, detta betyder att hörlurarna är avstängda.

Siri eller Google Assistant

 • Tryck på mitten-knappen och knappen märkt (+) samtidigt för att aktivera Siri eller Google Assistant.
 • Tryck på mitten-knappen och knappen märkt (+) samtidigt igen för att avaktivera Siri eller Google Assistant.

Tre/Tretton - Användarhandbok - Batteri och laddning

Tre/Tretton har ett inbyggt batteri i hörlurarnas huvuddel.

Laddnings- och speltid

Hörlurarna kan användas i cirka 9 timmar på en laddning.

Batteriet tar ca. 120 minuter att ladda fullt. Tre/Tretton kan återställa 1 timmars speltid efter 10 minuters laddning.

Laddningsmetoder

Tre/Tretton kan enbart laddas med en Micro USB kabel. Vi rekommenderar att du använder Sudio-kabeln som ingår i förpackningen, men Micro-USB kablar från tredje part kan också vara kompatibla.

Hur du läser av batterinivån på Tre/Tretton

När batterinivån är låg lyser LED-lampan på handkontrollens baksida rött.

På parkopplade iOS-enheter går det att se exakt batteri-nivå på hemskärmen med den inbyggda batteri-widgeten.
För Android-enheter finns det flera fristående appar som kan visa batteri-nivå på anslutna enheter.

Tre/Tretton - Användarhandbok - Ladda ner PDF version
Tre/Tretton - FAQ - Vad du kan göra om Tre/Tretton inte laddar

Om det röda ljuset inte lyser när produkten är ansluten till din laddare är det möjligt att det kan finnas ett batteriproblem i hörlurarna, laddningskabeln eller laddningsporten.

Problemtestning:

 1. Se till att du använder Sudios laddningskabel.
 2. Se till att kabeln är helt isatt i hörlurarna och att det inte finns damm eller smuts som blockerar porten.
 3. Försök få ström från en annan källa, dvs USB-port för bärbar dator eller från ett vägguttag.
 4. Försök använda en annan mikro-USB-kabel om du har en tillgänglig.

  Batterimätaren på din telefon läser i steg om 20%, så det kommer att gå från 100, 80, 60, etc.

Tio

Tio - Användarhandbok - Parkoppling och anslutning

Parkoppla Tio med en enhet

mceclip0.png

 1. Tryck på mitten-knappen på dina Tio i 5-8 sekunder. Den första blå ljuset betyder att dina hörlurar är på. Fortsätt att trycka på knappen tills du ser den röda ljuset- det betyder att hörlurarna är redo att paras ihop med din enhet.
 2. Gå till Bluetooth-inställningarna på din enhet. 
  • För iOS (iPhone), gå till Inställningar-appen och välj Bluetooth.
  • För Android, gå till Inställningar-appen, sedan välj Anslutningar, följt av Bluetooth.
  • För Windows 10, klicka på Start-knappen, välj Inställningar, följt av Enheter, sedan välj Bluetooth och andra enheter.
  • För MacOS, gå till Systeminställningar-appen och välj Bluetooth.
 3. Välj Sudio Tio i Bluetooth-listan på din enhet.
 4. När hörlurarna är anslutna blinkar de blått var 8:e sekund.
 5. Dina Tio är nu kopplad till din enhet.
 6. Om du vill stänga av hörlurarna håller du mitten-knappen i 7 sekunder. Det kommer att blinka blått, detta betyder att hörlurarna är nu avstängda.

Kompatibilitet

Tio använder Bluetooth version 4.2 som är kompatibel med ett brett utbud av Bluetooth-enheter. Den parkopplade enheten behöver inte vara av samma version, men liknande versioner har en bättre kompatibilitet som säkerställer en starkare anslutning.

Signalstyrka

Viss trådlös elektronik kan störa varandras signaler, så som WiFi-routers, smartklockor, andra Bluetooth-enheter osv. Om de använder samma frekvens kan du uppleva störningar som "hackande" eller tappat ljud. Det enklaste sättet att hitta orsaken till störningar är genom att upprätthålla enbart en anslutning mellan enheterna samtidigt, alternativt ta hörlurarna och den anslutna enheten till ett annat rum eller utomhus för att se om störningen försvinner.

Tio kan befinna sig högst 10 meter ifrån den parkoppade enheten, men anslutningen kan brytas om enheterna blockeras av väggar eller liknande objekt. 

Tio - Användarhandbok - Knapp-kontroller

Tio har tre kontrollknappar som du kan använda för att styra vissa funktioner på din parkopplade enhet.

88z1IHxg.jpeg

Uppspelning av musik/video

 • Tryck på mitten-knappen en gång för att pausa/spela musik.
 • Tryck (håll) knappen märkt (+) i två sekunder för att för att hoppa framåt
 • Tryck (håll) knappen märkt (-) i två sekunder för att för att hoppa tillbaka

Volym

 • Tryck på knappen märkt (+) för att öka volymen och upprepa tills du når önskad volym.
 • Tryck på knappen märkt (-) för att minska volymen och upprepa tills du når önskad volym.

Inkommande telefonsamtal

 • Tryck på mitten-knappen en gång för att besvara/avsluta ett telefonsamtal
 • Tryck (håll) på mitten-knappen i två sekunder för att avvisa ett inkommande telefonsamtal

På/Av

mceclip1.pngmceclip2.png

 • Tryck (håll) på mitten-knappen i tre sekunder för att sätta på dina Vasa Blå. Lampan kommer att blinka blått, detta betyder att hörlurarna är påslagna.
 • Tryck (håll) på mitten-knappen i tre sekunder för att stänga av dina Vasa Blå. Det blå ljuset kommer att slockna, detta betyder att hörlurarna är avstängda.

Siri eller Google Assistant

 • Tryck på mitten-knappen och knappen märkt (+) samtidigt för att aktivera Siri eller Google Assistant.
 • Tryck på mitten-knappen och knappen märkt (+) samtidigt igen för att avaktivera Siri eller Google Assistant.

Tio - Användarhandbok - Batteri och laddning

Tio har ett inbyggt batteri i hörlurarnas huvuddel.

Laddnings- och speltid

Hörlurarna kan användas i cirka 9 timmar på en laddning.

Batteriet tar ca. 120 minuter att ladda fullt. Tio kan återställa 1 timmars speltid efter 10 minuters laddning.

Laddningsmetoder

Tio kan enbart laddas med en Micro USB kabel. Vi rekommenderar att du använder Sudio-kabeln som ingår i förpackningen, men Micro-USB kablar från tredje part kan också vara kompatibla.

Hur du läser av batterinivån på Vasa Blå

När batterinivån är låg lyser LED-lampan på handkontrollens baksida rött.

På parkopplade iOS-enheter går det att se exakt batteri-nivå på hemskärmen med den inbyggda batteri-widgeten.
För Android-enheter finns det flera fristående appar som kan visa batteri-nivå på anslutna enheter.

Tio - Användarhandbok - Ladda ner PDF version
Tio - FAQ - Vad du kan göra om Tio inte laddar

Om det röda ljuset inte lyser när produkten är ansluten till din laddare är det möjligt att det kan finnas ett batteriproblem i hörlurarna, laddningskabeln eller laddningsporten.

Problemtestning:

 1. Se till att du använder Sudios laddningskabel.
 2. Se till att kabeln är helt isatt i hörlurarna och att det inte finns damm eller smuts som blockerar porten.
 3. Försök få ström från en annan källa, dvs USB-port för bärbar dator eller från ett vägguttag.
 4. Försök använda en annan mikro-USB-kabel om du har en tillgänglig.

  Batterimätaren på din telefon läser i steg om 20%, så det kommer att gå från 100, 80, 60, etc.

Regent/Regent II

Regent/Regent II - Användarhandbok - Kom igång

regent-wht-pc-2.jpg

Denna guide innehåller allt du behöver för att komma igång med dina Regent/Regent II-hörlurar, inklusive parkoppling och laddning.

Vad som ingår i förpackningen

4rwHMSqw.jpeg

 • Regent/Regent II hörlurar
 • Micro-USB kabel
 • En AUX-kabel
 • Användarhandbok

Innan du börjar

Hörlurarna kommer sannolikt att ha en viss befintlig batteriladdning, men det rekommenderas att ladda dem fullt innan du använder dem för första gången.

Sätt på och stäng av Regent/Regent II

Tryck (håll) på mitten-knappen i tre sekunder för att sätta på/av dina Regent/Regent II. Lampan kommer att blinka blått/slackna, detta betyder att hörlurarna är påslagna/av.

Parkoppling med en enhet

mceclip1.png

Hoppa till komplett guide

Tryck på mitten-knappen på dina Regent/Regent II i 5-8 sekunder. Den första blå ljuset betyder att dina hörlurar är på. Fortsätt att trycka på knappen tills du ser den röda ljuset- det betyder att hörlurarna är redo att paras ihop med din enhet.

Öppna Bluetooth-inställningarna på din enhet och uppdatera listan vid behov. Välj Sudio Regent/Regent II i listan när den syns för att para ihop enheterna. När hörlurarna är anslutna blinkar de blått var 8:e sekund.

Laddning av batteriet

Hoppa till komplett guide

Det finns ett inbyggt batteri i hörlurarna.

Regent/Regent II laddas med en Micro-USB kabel. Det rekommenderas att använda Sudio Micro-USB kabel som ingår i paketet, men hörlurarna kan också vara kompatibelt med tredjeparts Micro-USB kablar.

Regent/Regent II - Användarhandbok - Parkoppling och anslutning

Parkoppla Regent/Regent II med en enhet

mceclip1.png

 1. Tryck på mitten-knappen på dina Regent/Regent II i 5-8 sekunder. Den första blå ljuset betyder att dina hörlurar är på. Fortsätt att trycka på knappen tills du ser den röda ljuset- det betyder att hörlurarna är redo att paras ihop med din enhet.
 2. Gå till Bluetooth-inställningarna på din enhet. 
  • För iOS (iPhone), gå till Inställningar-appen och välj Bluetooth.
  • För Android, gå till Inställningar-appen, sedan välj Anslutningar, följt av Bluetooth.
  • För Windows 10, klicka på Start-knappen, välj Inställningar, följt av Enheter, sedan välj Bluetooth och andra enheter.
  • För MacOS, gå till Systeminställningar-appen och välj Bluetooth.
 3. Välj Sudio Regent/Regent II i Bluetooth-listan på din enhet.
 4. När hörlurarna är anslutna blinkar de blått var 8:e sekund.
 5. Dina Regent/Regent II är nu kopplad till din enhet.
 6. Om du vill stänga av hörlurarna håller du mitten-knappen i 3-4 sekunder. Det kommer att blinka rött, detta betyder att hörlurarna är nu avstängda.

Kompatibilitet

Regent/Regent II använder Bluetooth version 4.1 som är kompatibel med ett brett utbud av Bluetooth-enheter. Den parkopplade enheten behöver inte vara av samma version, men liknande versioner har en bättre kompatibilitet som säkerställer en starkare anslutning.

Signalstyrka

Viss trådlös elektronik kan störa varandras signaler, så som WiFi-routers, smartklockor, andra Bluetooth-enheter osv. Om de använder samma frekvens kan du uppleva störningar som "hackande" eller tappat ljud. Det enklaste sättet att hitta orsaken till störningar är genom att upprätthålla enbart en anslutning mellan enheterna samtidigt, alternativt ta hörlurarna och den anslutna enheten till ett annat rum eller utomhus för att se om störningen försvinner.

Regent/Regent II kan befinna sig högst 10 meter ifrån den parkoppade enheten, men anslutningen kan brytas om enheterna blockeras av väggar eller liknande objekt. 

Om du plötsligt inte kan ansluta längre:

 1. Gå till Bluetooth anslutningar genom enhetens inställningar.
 2. Leta reda på "Sudio Regent" i listan. Tryck på ⓘ-ikonen (för iPhone) och tryck sedan på "Glöm den här enheten" eller "Radera" om du använder en Android-enhet.
 3. Stäng av trådlös anslutning och starta om enheten. Aktivera trådlös anslutning igen när enheten är på.
 4. Håll hörlurarna nära din enhet. Håll mitten-knappen på hörlurarna i 5-8 sekunder. Den första blåa lampan innebär att dina hörlurar nu är påslagna. Fortsätt hålla in knappen tills den röda lampan tänds - det betyder att hörlurarna är redo att paras ihop med din enhet.
 5. I listan med trådlösa anslutningar ser du "Sudio Regent" - klicka på anslut. 

Regent/Regent II - Användarhandbok - Knapp-kontroller

Regent/Regent II har tre kontrollknappar som du kan använda för att styra vissa funktioner på din parkopplade enhet.

Uppspelning av musik/video

 • Tryck på mitten-knappen en gång för att pausa/spela musik.
 • Tryck (håll) knappen märkt (+) i två sekunder för att för att hoppa framåt
 • Tryck (håll) knappen märkt (-) i två sekunder för att för att hoppa tillbaka

Volym

 • Tryck på knappen märkt (+) för att öka volymen och upprepa tills du når önskad volym.
 • Tryck på knappen märkt (-) för att minska volymen och upprepa tills du når önskad volym.

Inkommande telefonsamtal

 • Tryck på mitten-knappen en gång för att besvara/avsluta ett telefonsamtal
 • Tryck (håll) på mitten-knappen i två sekunder för att avvisa ett inkommande telefonsamtal

På/Av

mceclip0.pngmceclip1.png

 • Tryck (håll) på mitten-knappen i tre sekunder för att sätta på dina Regent/Regent II. Lampan kommer att blinka blått, detta betyder att hörlurarna är påslagna.
 • Tryck (håll) på mitten-knappen i tre sekunder för att stänga av dina Regent/Regent II. Det blå ljuset kommer att slockna, detta betyder att hörlurarna är avstängda.

Siri

 • Siri måste aktiveras på din enhet först. Du kan ge kommandot "Hey Siri" genom hörlurarnas mikrofon när Siri är aktiverad.

Regent/Regent II - Användarhandbok - Batteri och laddning

Regent/Regent II har ett inbyggt batteri i hörlurarna.

Laddnings- och speltid

Hörlurarna kan användas i cirka 24 timmar på en laddning.

Batteriet tar ca. 120 minuter att ladda fullt. Regent/Regent kan återställa 1 timmars speltid efter 10 minuters laddning.

Laddningsmetoder

Regent/Regent kan enbart laddas med en Micro USB kabel. Vi rekommenderar att du använder Sudio-kabeln som ingår i förpackningen, men Micro-USB kablar från tredje part kan också vara kompatibla.

Hur du läser av batterinivån på Regent/Regent

När batterinivån är låg lyser LED-lampan på handkontrollens baksida rött.

På parkopplade iOS-enheter går det att se exakt batteri-nivå på hemskärmen med den inbyggda batteri-widgeten.
För Android-enheter finns det flera fristående appar som kan visa batteri-nivå på anslutna enheter.

Regent/Regent II - Användarhandbok - Ladda ner PDF version
Regent/Regent II - Funktioner - Passiv ljudisolering

DsVoPWZc.jpeg

Passiv ljudisolering är när enheter är designade för att naturligt hindra omgivande ljud istället för att aktivt göra det med brusreducerande teknik. När hörlurarna är designade för att ha den exakta formen på dina öron, förhindrar de att omgivande ljud kommer in i dina öron. Oavsett om du går på en livlig gata eller om du är i en butik kan du fortfarande lyssna på musik på en lägre volym eftersom du inte behöver motverka ljudet från din miljö.

Klar

Klar - Användarhandbok - Kom igång

AXVZX_mg.jpeg

Denna guide innehåller allt du behöver för att komma igång med dina Klar-hörlurar, inklusive parkoppling och laddning.

Vad som ingår i förpackningen

BmR20fQw.jpeg

 • Klar hörlurar
 • Micro-USB kabel
 • En AUX-kabel
 • Användarhandbok

Innan du börjar

Hörlurarna kommer sannolikt att ha en viss befintlig batteriladdning, men det rekommenderas att ladda dem fullt innan du använder dem för första gången.

Sätt på och stäng av Klar

Tryck (håll) på mitten-knappen i fem sekunder för att sätta på/av dina Klar. Lampan kommer att blinka blått/slackna, detta betyder att hörlurarna är påslagna/av.

Parkoppling med en enhet

mceclip0__2_.png

Hoppa till komplett guide

Tryck på mitten-knappen på dina Klar i 5-8 sekunder. Den första blå ljuset betyder att dina hörlurar är på. Fortsätt att trycka på knappen tills du ser den röda ljuset- det betyder att hörlurarna är redo att paras ihop med din enhet.

Öppna Bluetooth-inställningarna på din enhet och uppdatera listan vid behov. Välj Sudio Klar i listan när den syns för att para ihop enheterna. När hörlurarna är anslutna blinkar de blått var 8:e sekund.

Laddning av batteriet

Hoppa till komplett guide

Det finns ett inbyggt batteri i hörlurarna.

Klar laddas med en Micro-USB kabel. Det rekommenderas att använda Sudio Micro-USB kabel som ingår i paketet, men hörlurarna kan också vara kompatibelt med tredjeparts Micro-USB kablar.

Klar - Användarhandbok - Parkoppling och anslutning

Parkoppla Klar med en enhet

mceclip0.png

 1. Tryck på mitten-knappen på dina Klar i 5-8 sekunder. Den första blå ljuset betyder att dina hörlurar är på. Fortsätt att trycka på knappen tills du ser den röda ljuset- det betyder att hörlurarna är redo att paras ihop med din enhet.
 2. Gå till Bluetooth-inställningarna på din enhet. 
  • För iOS (iPhone), gå till Inställningar-appen och välj Bluetooth.
  • För Android, gå till Inställningar-appen, sedan välj Anslutningar, följt av Bluetooth.
  • För Windows 10, klicka på Start-knappen, välj Inställningar, följt av Enheter, sedan välj Bluetooth och andra enheter.
  • För MacOS, gå till Systeminställningar-appen och välj Bluetooth.
 3. Välj Sudio Klar i Bluetooth-listan på din enhet.
 4. När hörlurarna är anslutna blinkar de blått var 8:e sekund.
 5. Dina Klar är nu kopplad till din enhet.
 6. Om du vill stänga av hörlurarna håller du mitten-knappen i 3-4 sekunder. Det kommer att blinka rött, detta betyder att hörlurarna är nu avstängda.

Kompatibilitet

Klar använder Bluetooth version 4.1 som är kompatibel med ett brett utbud av Bluetooth-enheter. Den parkopplade enheten behöver inte vara av samma version, men liknande versioner har en bättre kompatibilitet som säkerställer en starkare anslutning.

Signalstyrka

Viss trådlös elektronik kan störa varandras signaler, så som WiFi-routers, smartklockor, andra Bluetooth-enheter osv. Om de använder samma frekvens kan du uppleva störningar som "hackande" eller tappat ljud. Det enklaste sättet att hitta orsaken till störningar är genom att upprätthålla enbart en anslutning mellan enheterna samtidigt, alternativt ta hörlurarna och den anslutna enheten till ett annat rum eller utomhus för att se om störningen försvinner.

Klar kan befinna sig högst 10 meter ifrån den parkoppade enheten, men anslutningen kan brytas om enheterna blockeras av väggar eller liknande objekt. 

Om du plötsligt inte kan ansluta längre:

 1. Gå till Bluetooth anslutningar genom enhetens inställningar.
 2. Leta reda på "Sudio Klar " i listan. Tryck på ⓘ-ikonen (för iPhone) och tryck sedan på "Glöm den här enheten" eller "Radera" om du använder en Android-enhet.
 3. Stäng av Bluetooth och starta om enheten. Aktivera Bluetooth igen när enheten är på.
 4. Håll hörlurarna nära din enhet. Håll mitten-knappen på hörlurarna i 5-8 sekunder. Den första blåa lampan innebär att dina hörlurar nu är påslagna. Fortsätt hålla in knappen tills den röda lampan tänds - det betyder att hörlurarna är redo att paras ihop med din enhet.
 5. I listan med trådlösa anslutningar ser du "Sudio Klar" - klicka på anslut. 

Klar - Användarhandbok - Knapp-kontroller

Klar har tre kontrollknappar som du kan använda för att styra vissa funktioner på din parkopplade enhet.

Uppspelning av musik/video

 • Tryck på mitten-knappen en gång för att pausa/spela musik.
 • Tryck (håll) knappen märkt (+) i två sekunder för att för att hoppa framåt
 • Tryck (håll) knappen märkt (-) i två sekunder för att för att hoppa tillbaka

Volym

 • Tryck på knappen märkt (+) för att öka volymen och upprepa tills du når önskad volym.
 • Tryck på knappen märkt (-) för att minska volymen och upprepa tills du når önskad volym.

Inkommande telefonsamtal

 • Tryck på mitten-knappen en gång för att besvara/avsluta ett telefonsamtal
 • Tryck (håll) på mitten-knappen i två sekunder för att avvisa ett inkommande telefonsamtal

På/Av

mceclip0.pngmceclip1.png

 • Tryck (håll) på mitten-knappen i tre sekunder för att sätta på dina Klar. Lampan kommer att blinka blått, detta betyder att hörlurarna är påslagna.
 • Tryck (håll) på mitten-knappen i tre sekunder för att stänga av dina Klar. Det blå ljuset kommer att slockna, detta betyder att hörlurarna är avstängda.

Aktiv brusreducering (Active Noise Cancellation) 

mceclip2.png

 • Tryck på knappen märkt “ANC” för att aktivera. Den gröna lampan indikerar att ANC är på.

Siri

 • Siri måste aktiveras på din enhet först. Du kan ge kommandot "Hey Siri" genom hörlurarnas mikrofon när Siri är aktiverad.

Klar Användarhandbok - Batteri och laddning

Klar har ett inbyggt batteri i hörlurarna.

Laddnings- och speltid

Hörlurarna kan användas i cirka 30 timmar på en laddning.

Batteriet tar ca. 120 minuter att ladda fullt. Klar kan återställa 1 timmars speltid efter 10 minuters laddning.

Laddningsmetoder

Klar kan enbart laddas med en Micro USB kabel. Vi rekommenderar att du använder Sudio-kabeln som ingår i förpackningen, men Micro-USB kablar från tredje part kan också vara kompatibla.

Hur du läser av batterinivån på Klar

När batterinivån är låg lyser LED-lampan på handkontrollens baksida rött.

På parkopplade iOS-enheter går det att se exakt batteri-nivå på hemskärmen med den inbyggda batteri-widgeten.
För Android-enheter finns det flera fristående appar som kan visa batteri-nivå på anslutna enheter.

Klar - Användarhandbok - Ladda ner PDF version
Klar - Funktioner - Aktiv brusreducering (ANC)

CjLBUADw.jpeg

Klar har två ljudlägen som låter dig bestämma vad du vill höra - och vad du inte vill höra. Dessa två lägen kallas Aktiv brusreducering (Active Noise Cancellation, ANC) och Normalt läge (Av).

Det aktiva brusreducerings-läget (ANC) i Klar reducerar oönskat ljud i bakgrunden vilket gör att du kan fördjupa dig i din egen värld.

Hur du växlar mellan ljudlägen

Klar är i normalt läge (av) som standard, där bakgrundsljud varken reduceras eller förstärks. Genom att trycka på knappen markerad “ANC” kan du aktivera/avaktivera brureduceringen. Den gröna lampan indikerar att ANC är på.

Hur fungerar aktiv brusreducering (ANC)?

Den inbyggd mikrofonen i Klar lyssnar på brus runt omkring medan högtalaren avger samma ljud - men inverterat - inuti, vilket reducerar det yttre bruset nästan helt. Klar använder Hybrid ANC-teknik, som är en kombination av Feed Forward och Feedback ANC-teknik.

Flyg

Flyg - Användarhandbok - Vad är Sudio Flyg

Sudio Flyg är en trådlös anslutningsadapter som låter dig ansluta dina trådlösa hörlurar med analoga ljudenheter.

Den innehåller en sändare som kan förvandla vilken ljudsignal som helst från en enhet med ett 3,5 mm hörlursuttag eller dubbelt 3,5 mm flygljuduttag till en trådlös signal.

Sudio Flyg låter dig njuta av en sömlös lyssningsupplevelse med enheter som bärbara spelenheter, underhållning under flygning och tv-skärmar.

mceclip0.png

Flyg - Användarhandbok - Parkoppling och anslutning

Parkoppla Flyg med Elva

Först måste du para ihop dina Sudio Elva med Sudio Flyg. När de är parkopplade är du redo att ansluta Sudio Flyg till andra ljudenheter.

 1. Se till att det inte finns några andra trådlösa enheter aktiverade runt dig för att förhindra att Sudio Flyg ansluter till fel enhet.
 2. Tryck (håll) på den runda knappen på din Sudio Flyg i 5 sekunder tills LED-lampan börjar blinka vitt.
 3. Slå på dina Sudio Elva och gå in i parningsläge genom att trycka på mitten-knappen i 7 sekunder.
 4. Håll din Sudio Elva väldigt nära Flyg (1 till 2 cm).
 5. När du ser att LED-lampan på din Sudio Flyg slutar blinka har dina Sudio Elva framgångsrikt parkopplad med Sudio Flyg.
 6. Anslut Sudio Flyg till enheten som du vill ansluta Sudio Elva till. Om det bara finns en utgång tillgänglig, använd huvudstiftet.
 7. Din enhet och Sudio Elva är nu anslutna.

mceclip0.pngmceclip1.pngmceclip2.png

Hur att koppla in Flyg

Flyg har två jacks, som kan användas separat eller tillsammans.

Enheter utan trådlös anslutningsfunktion som har ett 3,5 mm hörlursuttag inklusive bärbara spelenheter och tv-apparater kan bli trådlösa genom att helt enkelt ansluta Sudio Flyg till ett hörlursuttag.

Du kan också ansluta den till underhållning ombord, där tvåstiftsuttag krävs de flesta gånger. När det bara finns en utgång tillgänglig, använd huvudstiftet.

mceclip3.pngmceclip0.png

Signalstyrka

Flyg kan befinna sig högst 10 meter ifrån den parkoppade enheten, men anslutningen kan brytas om enheterna blockeras av väggar eller liknande objekt. 

Flyg - Användarhandbok - Knapp-kontroller

Flyg har en kontrollknapp som låter dig para ihop den med en annan enhet och slå på/av den.

På/Av

 • Tryck (håll) knappen i fem sekunder tills lysdioden visar ett fast sken för att slå på Flyg.
 • Flyg stängs av automatiskt efter en tid om den inte används eller om hörlurarna inte är parkopplade.

Flyg - Användarhandbok - Fabriksåterställning

Om din Sudio Flyg beter sig oväntat eller om du har problem med att ansluta dina hörlurar till Sudio Flyg rekommenderar vi en fabriksåterställning för att radera alla inställningar och parningsdata.

För att återställa anslutningen till din Sudio Flyg, tryck snabbt på knappen på din Sudio Flyg 3 gånger.

mceclip0.png

Flyg - Användarhandbok - Batteri och laddning

Laddnings- och speltid

Flyg kan användas i cirka 12 timmar på en laddning, 

Batteriet tar ca. 90 minuter att ladda fullt. 

Laddningsmetoder

Flyg kan laddas med en Typ-C USB-kabel. Vi rekommenderar att du använder Sudio-kabeln som ingår i förpackningen, men Typ-C USB-kablar från tredje part kan också vara kompatibla.

Under laddning blir LED-lampan på Flyg röd.

mceclip1.png

Hur du läser av batterinivån på Flyg

Vänligen tryck på knappen på din Sudio Flyg en gång för att se aktuell batteristatus.

 • Vit (fast): 50-100 % batteri kvar.
 • Rött och vitt (blinkande): 10-50 % batteri kvar.
 • Röd (fast): Mindre än 10 % batteri kvar.

mceclip0.png

Flyg - Användarhandbok - Ladda ner PDF version