A1 - Användarhandbok - Kom igång

Denna guide innehåller allt du behöver för att komma igång med dina A1-hörlurar, inklusive parkoppling, laddning och återställning.

Vad som ingår i förpackningen

 • A1-trådlösa hörlurar och laddningsfodral
 • Typ-C USB-kabel
 • Användarhandbok

Innan du börjar

⚠️ Sudio A1 levereras med en skyddsfilm som täcker laddningsanslutningarna mellan öronsnäckorna och laddningsfodralet. Filmen måste tas bort för att hörlurarna ska vara brukbara.

Hörlurarna kommer sannolikt att ha en viss befintlig batteriladdning, men det rekommenderas att ladda A1 fullt innan du använder dem för första gången.

Sätt på och stäng av A1

A1 sätts på när dem tas ur laddnings-fodralet, vilket indikeras av LED lamporna på hörlurarna.

På samma sätt stängs A1 av när hörlurarna sätts tillbaka i fodralet.

Du kan också använda touch-kontrollerna för att sätta på eller stänga av öronsnäckorna. Gör detta genom att hålla touch-kontrollen intryckt i 7 sekunder på någon av öronsnäckorna. 

Parkoppling med en enhet

Hoppa till komplett guide

A1 går in i parkopplingsläge direkt när dem tas ur laddnings-fodralet, vilket indikeras av LED lamporna på hörlurarna. Öppna Bluetooth-inställningarna på din enhet och uppdatera listan vid behov. Välj Sudio A1 i listan när den syns för att para ihop enheterna. Du kommer då att höra 🔈 Pairing Successful vilket bekräftar att enheterna är parkopplade!

Laddning av batterierna

Hoppa till komplett guide

Det finns totalt tre batterier i A1; ett i laddnings-fodralet och ett i varje öronsnäcka.

A1-öronsnäckorna laddar sina batterier automatiskt när de placeras inuti laddnings-fodralet, detta indikeras av LED-lamporna på öronsnäckorna. Se till att först ta bort skyddsfilmen som täcker laddningsanslutningarna.

A1-fodralet laddas med en Typ-C USB-kabel. När fodralet laddas ser du en lampa på undersidan av laddnings-fodralet. Det rekommenderas att använda Sudio Typ-C USB-kabel som ingår i paketet, men laddnings-fodralet kan också vara kompatibelt med tredjeparts Typ-C USB-kablar.

Återställa A1 till fabriksinställningar

Hoppa till komplett guide

Återställ A1 genom att placera öronsnäckorna inuti fodralet, sedan håll in knappen på undersidan av fodralet i 5 sekunder. Återställningen är klar när LED-lamporna på framsidan blinkar vitt två gånger.

Du kan sedan parkoppla A1 igen.

A1 - Användarhandbok - Parkoppling och anslutning

A1 slås på så snart öronsnäckorna tas ut från laddningsfodralet, vilket indikeras av LED-lamporna på öronsnäckorna och ljud feedbacken 🔈 Power On. När du parar A1 för första gången hör du 🔈 On följt av 🔈 Ready to pair, find your Sudio product in the Bluetooth list of your device.

⚠️ Sudio A1 levereras med en skyddsfilm som täcker laddningsanslutningarna mellan öronsnäckorna och laddningsfodralet. Filmen måste tas bort för att hörlurarna ska kunna ladda.

Parkoppla A1 med en enhet

 1. Ta ur A1-öronsnäckorna från laddnings-fodralet och placera dem i dina öron.
 2. Gå till Bluetooth-inställningarna på din enhet. När du söker efter tillgängliga enheter blinkar öronsnäckornas LED-lampor vitt och orange. 
  • För iOS (iPhone), gå till Inställningar-appen och välj Bluetooth.
  • För Android, gå till Inställningar-appen, sedan välj Anslutningar, följt av Bluetooth.
  • För Windows 10, klicka på Start-knappen, välj Inställningar, följt av Enheter, sedan välj Bluetooth och andra enheter.
  • För MacOS, gå till Systeminställningar-appen och välj Bluetooth.
 3. Välj Sudio A1 i Bluetooth-listan på din enhet.
 4. När parkopplingen är klar hör du 🔈 Pairing Successful.

Om du bara vill använda en av öronsnäckorna kan du göra det genom att bara ta ut den du vill använda från laddnings-fodralet.

Om A1 har tidigare kopplats ihop med din föredragna enhet tar du bara ut hörlurarna från laddnings-fodralet så ansluts de automatiskt, förutsatt att Bluetooth är aktiverat på enheten och A1 inte har kopplats ihop med en annan enhet nyligen.

Sudio A1 slås på automatiskt när du tar ut öronsnäckorna från laddnings-fodralet, och dem stängs av när du sätter tillbaka dem i fodralet. Du kan också stänga av dem genom att trycka på touchknappen i 7 sekunder tills du hör 🔈 Power off.
För att slå på dem, sätt dem tillbaka i laddningsfodralet och ta ut dem ur laddnings-fodralet.

Kompatibilitet

A1 använder Bluetooth version 5.3 som är kompatibel med ett brett utbud av Bluetooth-enheter. Den parkopplade enheten behöver inte vara av samma version, men liknande versioner har en bättre kompatibilitet som säkerställer en starkare anslutning.

Signalstyrka

Viss trådlös elektronik kan störa varandras signaler, så som WiFi-routers, smartklockor, andra Bluetooth-enheter osv. Om de använder samma frekvens kan du uppleva störningar som "hackande" eller tappat ljud. Det enklaste sättet att hitta orsaken till störningar är genom att upprätthålla enbart en anslutning mellan enheterna samtidigt, alternativt ta hörlurarna och den anslutna enheten till ett annat rum eller utomhus för att se om störningen försvinner.

A1 kan befinna sig högst 10 meter ifrån den parkoppade enheten, men anslutningen kan brytas om enheterna blockeras av väggar eller liknande objekt. 

Parkoppling med flera enheter

A1 kan komma ihåg upp till 10 enheter och paras automatiskt med den senast använda enheten. 

Om du vill återansluta till en av dina tidigare ihopparade enheter, vänligen koppla först bort Sudio A1 från den enhet du för närvarande använder och klicka på "Sudio A1" i listan över nästa enhet du vill ansluta.

Sudio A1 stöder multi-pairing, men du kan bara spela upp ljud från en enhet åt gången. 

A1 - Användarhandbok - Touch-kontroller

A1 har en touch-kontroll på varje öronsnäcka som du kan använda för att styra vissa funktioner på din parkopplade enhet.

Uppspelning av musik/video

 • Nudda en gång på den ena öronsnäckan (vänster eller höger) för att spela eller pausa.
 • Nudda två gånger på den vänstra för att hoppa tillbaka.
 • Nudda två gånger på den högra för att hoppa framåt.
 • Nudda tre gånger på den vänstra för att sänka volymen.
 • Nudda tre gånger på den högra för att öka volymen.

Inkommande telefonsamtal

 • Nudda en gång på den ena öronsnäckan (vänster eller höger) för att besvara ett telefonsamtal.
 • Nudda (håll) i tre sekunder på den ena öronsnäckan (vänster eller höger) för att avvisa eller avsluta ett samtal.

På/Av

A1 sätts på och stängs av automatiskt när öronsnäckorna tas ur eller läggs tillbaka i laddningsfodralet. Dock är det även möjligt att använda touch-kontrollerna för detta utan behov av laddningsfodralet.  

 • Nudda (håll) i sex sekunder på båda öronsnäckorna (en i taget) för att sätta på hörlurarna. (🔈 Power On).
 • Nudda (håll) i sex sekunder på den ena öronsnäckan (vänster eller höger) för att stänga av båda hörlurarna. (🔈 Power Off).

A1 - Användarhandbok - Fabriksåterställning

Om A1 beter sig oväntat eller inte längre parkopplar, följ nedan steg för att fabriksåterställa den.

1. Lägg i båda öronsnäckorna i laddningsfodralet.

2. Med locket öppet, tryck och håll in återställningsknappen på undersidan av fodralet i 5 sekunder.
3. Fabriksåterställningen är klar när LED-lamporna på undersidan av fodralet blinkar vitt två gånger.
4. Stäng locket och vänta 1-2 minuter innan du använder hörlurarna igen.

När du hör 🔈 Ready to pair, find your Sudio product in the Bluetooth list of your device, fortsätt att para ihop dem med din Bluetooth-enhet.

A1 - Användarhandbok - Batteri och laddning

A1 har tre inbyggda batterier; ett inuti laddnings-fodralet och ett i vardera öronsnäcka. Batteriet inuti fodralet används för att ladda öronsnäckorna, medan den medföljande Typ-C USB-kabeln används för att ladda fodralet.

⚠️ Sudio A1 levereras med en skyddsfilm som täcker laddningsanslutningarna mellan öronsnäckorna och fodralet. Filmen måste tas bort för att öronsnäckorna ska ladda.

Laddnings- och speltid

Öronsnäckorna kan användas i cirka 6-7 timmar på en laddning, med upp till 30 timmar totalt innan fodralet behöver laddas.

Varje batteri tar ca. 90 minuter att ladda fullt. 

Laddningsmetoder

A1-fodralet kan enbart laddas med en Typ-C USB-kabel, trådlös laddning stöds inte. Vi rekommenderar att du använder Sudio-kabeln som ingår i förpackningen, men Typ-C USB-kablar från tredje part kan också vara kompatibla.

Hur du läser av batterinivån på A1

Det finns fyra LED-lampor på framsidan av fodralet som anger fodralets batteri nivå.

LED-lamporna tänds när öronsnäckornorna ansluter och kopplas från fodralet och när det är mindre än 25 % batteri kvar.

När du sätter i laddningskabeln i fodralet visas den aktuella batterinivån i 5 sekunder följt av en blinkande lampa, vilket indikerar att fodralet laddas.

I vissa fall kan du även se batterinivån på din telefon, till exempel iPhone eller Android-enheter. Nivån som visas är för A1-öronsnäckorna, inte laddningsfodralet.

Laddningsfodral (utan kabel insatt)

 • En lampa: 0-25% batteri kvar
 • Två lampor: 26-50% batteri kvar
 • Tre lampor: 51-75% batteri kvar
 • Fyra lampor: 79-100% batteri kvar

Laddningsfodral (med kabel insatt och laddar)

 • Första lampan blinkar: 0-25% batteri laddat
 • Anra lampan blinkar: 26-50% batteri laddat
 • Tredje lampan blinkar: 51-75% batteri laddat
 • Fjärde lampan blinkar: 76-99% batteri laddat
 • Alla fyra lampor lyser: 100% batteri laddat

A1 - Användarhandbok - Skötsel och rengöring

Med regelbunden rengöring säkerställer du bästa möjliga ljudprestanda och förhindrar att hörlurarna slits ut tidigare än förväntat.

Använd endast en lätt fuktad trasa när du rengör öronsnäckorna och/eller fodralet. Du kan också använda en fin borste eller bomullspinne och försiktigt rengöra insidan av fodralet, se då till att laddningskontakten (koppar-stiften) inte skadas. 

Psst, Sudio Care Kit är perfekt för regelbundet underhåll och innehåller alla verktyg du behöver för att hålla dina Sudio-hörlurar i toppform!

Tänk på att vissa missfärgningar kan uppstå med tiden. Detta är vanligast om hörlurarna eller laddnings-fodralet är i kontakt med smutsiga ytor under längre perioder.

Använd ej alkohol, slipmedel eller några kemikalier. Om du t.ex använder rengöringsdukar kan dessa permanent lämna fläckar på öronsnäckorna eller fodralet.

A1 - Användarhandbok - Ladda ner PDF version
A1 - Funktioner - Vattenbeständighet (IPX4)

A1 har en IPX4 vattenbeständighetsgrad. På denna nivå kan öronsnäckorna hantera kraftigt regn, svett och enstaka oavsiktliga stänk.
IPX är ett officiellt tredjeparts-betyg som tilldelas genom en serie tester. Sudio A1 är också svett-tålig och kan användas under träning.

För en IPX 4-klassning vill vi dock informera att det inte finns någon garanti för att öronsnäckorna kommer att vara fullt funktionsdugliga vid simning eller i duschen.

Medan öronsnäckorna har ett IPX4-skydd är laddningsfodralet inte vattentätt. Om du vidrör laddningsfodralet med våta händer eller sätter in öronsnäckorna i fodralet medan de inte är helt torra kan produkten skadas. Se alltid till att öronsnäckorna inte är blöta när du sätter tillbaka dem i laddningsfodralet. Om A1 skadas i dessa fall, kommer de inte att betraktas som en tillverkningsfel och kommer inte att ersättas genom vår garanti.

A1 - FAQ - Kan jag använda en hörlur i taget?

Ja, du kan använda A1-hörlurna var för sig både för uppspelning och samtal. Båda öronsnäckorna har samma komponenter (högtalare och mikrofoner), vilket innebär att du kan använda antingen vänster eller höger hörlur med samma effekt. 

Se till att lämna den andra öronsnäckan som ej används inuti laddnings-fodralet för att säkerställa en stabil koppling. Om du bara vill använda en av öronsnäckorna kan du göra det genom att bara ta ut den du vill använda från laddnings-fodralet.

Det är alltid en bra idé att ladda båda öronsnäckorna fullt efter att ha använt dem separat för att bibehålla samma batterinivåer.

A1 - FAQ - Stöder Nio trådlös laddning?

Nej, A1 stöder inte trådlös laddning via Q1-teknik eller liknande. Ladda ditt A1-fodral genom att sätta i en Typ-C USB-kabel och anslut den antingen till en USB-port eller till ett vägguttag via en adapter.

Vi rekommenderar att du använder Sudio-kabeln som ingår i produktförpackningen, men andra USB-kablar från tredje part kan också vara kompatibla.