Femtio - Användarhandbok - Kom igång

QCR5RfvQ.jpeg

Denna guide innehåller allt du behöver för att komma igång med din Femtio-högtalare, inklusive parkoppling, laddning och återställning.

Vad som ingår i förpackningen

fHVzRZC8.jpeg

 • Femtio högtalare
 • Typ-C USB-kabel

Innan du börjar

Högtalaren kommer sannolikt att ha en viss befintlig batteriladdning, men det rekommenderas att ladda Femtio fullt innan du använder dem för första gången.

Sätt på och stäng av Femtio

Tryck (håll) på strömknappen i två sekunder för att slå på/stänga av din Femtio.

Parkoppling med en enhet

mceclip0.png

Hoppa till komplett guide

Femtio går in i parkopplingsläge efter att ha tryckt (hållit) på strömknappen i två sekunder.

Öppna Bluetooth-inställningarna på din enhet och uppdatera listan vid behov. Välj Sudio Femtio i listan när den syns för att para ihop enheterna.

När den är ansluten kommer lampan att blinka vitt var tredje sekund (i vissa modeller är lampan släckt).

Laddning av batteriet

Hoppa till komplett guide

Det finns ett inbyggt batteri i Femtio.

Femtio laddas med en Typ-C USB-kabel. Det rekommenderas att använda Sudio Typ-C USB-kabel som ingår i paketet, men Femtio kan också vara kompatibelt med tredjeparts Typ-C USB-kablar.

Det finns fem LED-lampor till höger ovanför ‘Sudio’ loggan. De fyra LED-lampor på den vänstra sidan indikerar batteristatus för din Sudio Femtio.

Återställa Femtio till fabriksinställningar

Hoppa till komplett guide

Om Femtio beter sig oväntat då kan du återställa den till sin ursprungliga inställningar genom att följa instruktionerna i länken ovanpå. Du kan sedan fortsätta med att parkoppla Femtio igen.

Femtio - Användarhandbok - Parkoppling och anslutning

Koppla Femtio med en enhet

mceclip0.png

 1. Starta din Sudio Femtio genom att trycka på och hålla in startknappen i två sekunder. Sudio Femtio kommer automatiskt att vara i parkopplings-läge och lampan längst till höger kommer börja blinka snabbt.
 2. Gå till Bluetooth-inställningarna på din enhet. 
  • För iOS (iPhone), gå till Inställningar-appen och välj Bluetooth.
  • För Android, gå till Inställningar-appen, sedan välj Anslutningar, följt av Bluetooth.
  • För Windows 10, klicka på Start-knappen, välj Inställningar, följt av Enheter, sedan välj Bluetooth och andra enheter.
  • För MacOS, gå till Systeminställningar-appen och välj Bluetooth.
 3. Välj Sudio Femtio i Bluetooth-listan på din enhet.
 4. När du har anslutit kommer lampan att blinka var tredje sekund. Du kan nu använda din Sudio Femtio.

Kompatibilitet

Femtio använder Bluetooth version 5.0 som är kompatibel med ett brett utbud av Bluetooth-enheter. Den parkopplade enheten behöver inte vara av samma version, men liknande versioner har en bättre kompatibilitet som säkerställer en starkare anslutning.

Signalstyrka

Viss trådlös elektronik kan störa varandras signaler, så som WiFi-routers, smartklockor, andra Bluetooth-enheter osv. Om de använder samma frekvens kan du uppleva störningar som "hackande" eller tappat ljud. Det enklaste sättet att hitta orsaken till störningar är genom att upprätthålla enbart en anslutning mellan enheterna samtidigt, alternativt ta hörlurarna och den anslutna enheten till ett annat rum eller utomhus för att se om störningen försvinner.

Femtio kan befinna sig högst 10 meter ifrån den parkoppade enheten, men anslutningen kan brytas om enheterna blockeras av väggar eller liknande objekt. 

Femtio - Användarhandbok - Knapp-kontroller

Uppspelning av musik/video

 • Tryck (håll) knappen märkt (+) i två sekunder för att för att hoppa framåt
 • Tryck (håll) knappen märkt (-) i två sekunder för att för att hoppa tillbaka

Volym

 • Tryck på knappen märkt (+) för att öka volymen och upprepa tills du når önskad volym.
 • Tryck på knappen märkt (-) för att minska volymen och upprepa tills du når önskad volym.

Inkommande telefonsamtal

Du kan svara på samtal med antingen din mobil eller Femtio.

 • Tryck på paus/spela-knappen en gång för att svara/avsluta ett telefonsamtal från Femtio
 • Tryck (håll) på paus/spela-knappen i 2 sekunder för att avvisa ett telefonsamtal
 • Tryck (håll) på paus/spela-knappen i 2 sekunder medan du svarar på samtalet för att byta ljud från din telefon till högtalaren och tvärtom

På/Av

 • Tryck (håll) på strömknappen i två sekunder för att slå på/stänga av din Femtio.

Siri eller Google Assistant

 • Tryck (håll) på paus/spela-knappen i 2 sekunder för att aktivera röstassistenter som Siri och Google Assistant

mceclip0.png

Femtio - Användarhandbok - Fabriksåterställning

Om din högtalare beter sig konstigt eller om du har svårt att parkoppla din enhet rekommenderar vi att du gör en fabriksåterställning. Innan du börjar, kontrollera serienumret på din produkt som finns på baksidan av produktförpackningen och vanligtvis nära en streckkod. Serienumren är unika nummerserier som är cirka elvasiffrigt. Efter att ha kontrollerat ditt serienummer, följ stegen som motsvarar din modell.

Om ditt serienummer börjar med 31 eller 503, följ denna fabriksåterställning:

 1. Gå in i trådlösa anslutningar på din enhet och "glöm" Sudio Femtio. Högtalaren kommer inte längre att synkroniseras till din enhet.
 2. Stäng av högtalaren.
 3. Håll startknappen intryckt i tio sekunder.
 4. Sudio Femtio har nu återställts. Starta den för att parkoppla enheten genom att följa steget “Hur du parkopplar Femtio med en enhet”.

Om ditt serienummer börjar med andra nummer, följ denna fabriksåterställning:

 1. Tryck på knappen länst till vänster och minus-knappen samtidigt i tre sekunder.
 2. Sudio Femtio har nu återställts. Starta den för att parkoppla enheten genom att följa steget "Hur du parkopplar Femtio med en enhet”. 

mceclip0.png

Femtio - Användarhandbok - Batteri och laddning

Femtio har ett inbyggt batteri i högtalaren.

Laddnings- och speltid

Femtio kan användas i cirka 14 timmar på en laddning.

Batteriet tar ca. 4 timmar att ladda fullt. Femtio kan återställa 1 timmars speltid efter 15 minuters laddning och 12 timmars speltid efter 2 timmars laddning.

Laddningsmetoder

Femtio kan laddas med en Typ-C USB-kabel.

Vi rekommenderar att du använder Sudio-kabeln som ingår i förpackningen, men Typ-C USB-kablar från tredje part kan också vara kompatibla.

Hur du läser av batterinivån på Femtio

mceclip0.png

Om du vill se batteristatus på din Sudio Femtio trycker du på startknappen en gång. Det finns fem LED-lampor till höger ovanför ‘Sudio’ loggan. De fyra LED-lampor på den vänstra sidan indikerar batteristatus för din Sudio Femtio.

75% - 100% Batterinivå: Alla fyra vita lampor lyser
50% - 75% Batterinivå: Tre vita lampor lyser
25% - 50% Batterinivå: Två vita lampor lyser
< 25% Batterinivå: En vit lampa lyser
Extremt låg batterinivå: En röd lampa blinkar.

Femtio - Användarhandbok - Skötsel och rengöring

Rengör Sudio Femtio med en lätt fuktad trasa. Använd vatten när du gör detta. Använd inte alkohol eller andra kemiska produkter för att rengöra Sudio Femtio.

Femtio - Användarhandbok - Ladda ner PDF version
Femtio - Funktioner - Hur använder man två högtalare med en enhet? (Dubbel parkopplingsteknik)

Om du har två Sudio Femtio kan du njuta av ett dynamiskt stereoljud med hjälp av dubbel parkopplings-teknik. För att förstärka din upplevelse ytterligare, följ stegen nedan.

 1. Börja med att parkoppla en högtalare till din enhet. Om du är osäker på hur du parkopplar högtalaren, se länk för beskrivning.
 2. Starta den andra högtalaren och sätt den i parkopplings-läge. Lampan längs till höger på den första högtalaren kommer att blinka grönt och samma lampa på den andra högtalare, kommer att blinka vitt.
 3. Tryck två gånger på knappen längst till vänster på den första högtalaren för att aktivera den dubbla parkopplings-tekniken. Detta möjliggör så att två Sudio Femtio kan parkopplas.
 4. När väl båda högtalarna är parkopplade kommer lamporna på båda högtalarna att lysa grönt efter ungefär tio sekunder. Nu är båda högtalarna anslutna till din enhet och du kan njuta av stereoljud. Den första högtalaren kommer att fungera som den vänstra kanalen och den andra högtalaren kommer att fungera som den högra kanalen.

Femtio - Funktioner - Vattenbeständighet (IPX6)

Sudio Femtio har IPX6 vattentäthet vilket tillåter dig att njuta av musik i duschen, köket och utomhus. Trots att Sudio Femtio har utmärkt vattentäthet och är gjord för alla olika typer av väder så rekommenderar vi inte att du blötlägger den i vatten. Detta kan skapa vattenskador och vår garanti täcker inte dessa typer av fall.

QepHOreU.jpeg

Femtio - FAQ - Vad du kan göra om Femtio beter sig oväntat eller inte ansluter

Om din högtalare beter sig konstigt eller om du har svårt att parkoppla din enhet rekommenderar vi att du gör en fabriksåterställning. Innan du börjar, kontrollera serienumret på din produkt som finns på baksidan av produktförpackningen och vanligtvis nära en streckkod. Serienumren är unika nummerserier som är cirka elvasiffrigt. Efter att ha kontrollerat ditt serienummer, följ stegen som motsvarar din modell.

Om ditt serienummer börjar med 31 eller 503, följ denna fabriksåterställning:

 1. Gå in i trådlösa anslutningar på din enhet och "glöm" Sudio Femtio. Högtalaren kommer inte längre att synkroniseras till din enhet.
 2. Stäng av högtalaren.
 3. Håll startknappen intryckt i tio sekunder.
 4. Sudio Femtio har nu återställts. Starta den för att parkoppla enheten genom att följa steget “Hur du parkopplar Femtio med en enhet”.

Om ditt serienummer börjar med andra nummer, följ denna fabriksåterställning:

 1. Tryck på knappen länst till vänster och minus-knappen samtidigt i tre sekunder.
 2. Sudio Femtio har nu återställts. Starta den för att parkoppla enheten genom att följa steget "Hur du parkopplar Femtio med en enhet”. 

mceclip0.png