A1 - Användarhandbok - Parkoppling och anslutning

A1 slås på så snart öronsnäckorna tas ut från laddningsfodralet, vilket indikeras av LED-lamporna på öronsnäckorna och ljud feedbacken 🔈 Power On. När du parar A1 för första gången hör du 🔈 On följt av 🔈 Ready to pair, find your Sudio product in the Bluetooth list of your device.

⚠️ Sudio A1 levereras med en skyddsfilm som täcker laddningsanslutningarna mellan öronsnäckorna och laddningsfodralet. Filmen måste tas bort för att hörlurarna ska kunna ladda.

Parkoppla A1 med en enhet

 1. Ta ur A1-öronsnäckorna från laddnings-fodralet och placera dem i dina öron.
 2. Gå till Bluetooth-inställningarna på din enhet. När du söker efter tillgängliga enheter blinkar öronsnäckornas LED-lampor vitt och orange. 
  • För iOS (iPhone), gå till Inställningar-appen och välj Bluetooth.
  • För Android, gå till Inställningar-appen, sedan välj Anslutningar, följt av Bluetooth.
  • För Windows 10, klicka på Start-knappen, välj Inställningar, följt av Enheter, sedan välj Bluetooth och andra enheter.
  • För MacOS, gå till Systeminställningar-appen och välj Bluetooth.
 3. Välj Sudio A1 i Bluetooth-listan på din enhet.
 4. När parkopplingen är klar hör du 🔈 Pairing Successful.

Om du bara vill använda en av öronsnäckorna kan du göra det genom att bara ta ut den du vill använda från laddnings-fodralet.

Om A1 har tidigare kopplats ihop med din föredragna enhet tar du bara ut hörlurarna från laddnings-fodralet så ansluts de automatiskt, förutsatt att Bluetooth är aktiverat på enheten och A1 inte har kopplats ihop med en annan enhet nyligen.

Sudio A1 slås på automatiskt när du tar ut öronsnäckorna från laddnings-fodralet, och dem stängs av när du sätter tillbaka dem i fodralet. Du kan också stänga av dem genom att trycka på touchknappen i 7 sekunder tills du hör 🔈 Power off.
För att slå på dem, sätt dem tillbaka i laddningsfodralet och ta ut dem ur laddnings-fodralet.

Kompatibilitet

A1 använder Bluetooth version 5.3 som är kompatibel med ett brett utbud av Bluetooth-enheter. Den parkopplade enheten behöver inte vara av samma version, men liknande versioner har en bättre kompatibilitet som säkerställer en starkare anslutning.

Signalstyrka

Viss trådlös elektronik kan störa varandras signaler, så som WiFi-routers, smartklockor, andra Bluetooth-enheter osv. Om de använder samma frekvens kan du uppleva störningar som "hackande" eller tappat ljud. Det enklaste sättet att hitta orsaken till störningar är genom att upprätthålla enbart en anslutning mellan enheterna samtidigt, alternativt ta hörlurarna och den anslutna enheten till ett annat rum eller utomhus för att se om störningen försvinner.

A1 kan befinna sig högst 10 meter ifrån den parkoppade enheten, men anslutningen kan brytas om enheterna blockeras av väggar eller liknande objekt. 

Parkoppling med flera enheter

A1 kan komma ihåg upp till 10 enheter och paras automatiskt med den senast använda enheten. 

Om du vill återansluta till en av dina tidigare ihopparade enheter, vänligen koppla först bort Sudio A1 från den enhet du för närvarande använder och klicka på "Sudio A1" i listan över nästa enhet du vill ansluta.

Sudio A1 stöder multi-pairing, men du kan bara spela upp ljud från en enhet åt gången. 

Var denna artikel till hjälp?
3 av 7 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.