ระยะเวลาประกันสินค้า

ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นจาก Sudio มาพร้อมกับการรับประกัน 12 เดือนในตัว ระยะเวลาการรับประกันจะเริ่มต้นในวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่ที่ยังไม่ได้เปิดใช้งาน ผลิตภัณฑ์ของคุณได้รับการประกันครอบคลุมจากข้อบกพร่องในการผลิตทั้งหมดเป็นเวลา 12 เดือนนับจากวันที่ซื้อ การรับประกัน 12 เดือนจะไม่ครอบคลุมถึงข้อบกพร่องหรือความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์อันเนื่องมาจาก: การดูแลรักษาทีไม่ถูกต้อง การใช้งานที่ไม่ถูกต้อง การโจรกรรม สูญหาย โดนน้ำหรือไฟไหม้

หากผลิตภัณฑ์ของคุณอยู่ในช่วงระยะเวลาการรับประกัน 12 เดือน(หรือ 18 เดือน ในกรณีที่คุณลงทะเบียนกับ Sudio Sphere) และได้รับการพิจารณาว่า ผลิตภัณฑ์มีข้อบกพร่องจากศูนย์บริการของเราเนื่องจากวัสดุและ/หรือความผิดพลาดในการผลิต ทาง Sudio AB จะไม่เรียกเก็บเงินจากคุณ ทั้งในค่าแรง ค่าอะไหล่ หรือค่าซ่อมแซม (บางส่วนหรือทั้งหมด) และเราจะคืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดส่ง และจ่ายค่าชดเชยให้ถึงที่สุดสำหรับที่ผลิตภัณฑ์บกพร่องเหล่านั้น การตรวตสอบและสรุปผลนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Sudio AB หากคุณได้รับการพิจารณาว่าสินค้าที่คุณซื้อ มีข้อบกพร่องอันเนื่องมาจากความเสียหายที่เกิดจากเหตุผลอื่นที่ไม่ได้มาจากข้อบกพร่องทางการผลิต เรายังยินดีที่จะเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ของคุณโดยมีค่าบริการเพิ่มเติม


โปรดเก็บใบเสร็จการขายหรือใบยืนยันการสั่งซื้อของคุณไว้เป็นหลักฐานการซื้อ หลักฐานการซื้อ จะต้องมีระบุวันที่ซื้อและชื่อของผลิตภัณฑ์ เมื่อหมดระยะเวลาการรับประกัน 12 (หรือ 18) เดือน เราเสียใจที่ไม่สามารถให้บริการซ่อมแซม / เปลี่ยนใหม่ได้อีกต่อไป

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
29 จาก 51 เห็นว่ามีประโยชน์

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น