เปลี่ยนหรือยกเลิกการสั่งซื้อ

กรุณาติดต่อ info@sudio.com ภายใน 30 นาทีหลังจากที่คุณทำการสั่งซื้อ
อย่าลืมแนบหมายเลขการยืนยันคำสั่งซื้อของคุณในอีเมลด้วย

โปรดเขียน 'เปลี่ยนคำสั่งซื้อ' หรือ 'ยกเลิกคำสั่งซื้อ' เป็นภาษาอังกฤษเป็นชื่อหัวข้อของอีเมล
เปลี่ยนคำสั่งซื้อ Change Order
ยกเลิกคำสั่งซื้อ Cancel Order

เพื่อให้ดำเนินการได้เร็วขึ้น ขอแนะนำให้ใช้ที่อยู่อีเมลเดียวกันกับอีเมลที่ใช้ตอนทำการสั่งซื้อ

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
3 จาก 7 เห็นว่ามีประโยชน์

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น