สินค้าที่สั่งซื้อจัดส่งมาจากที่ใด

สินค้าจะจัดส่งออกจากคลังสินค้าต่างๆ ขึ้นอยู่กับประเทศปลายทาง
กรุณาตรวจสอบประเทศด้านล่าง

โปรดทราบว่า บางกรณีเราจัดส่งสินค้าที่มาจากคลังสินค้าอื่นด้วย ขึ้นอยู่กับปริมาณสินค้าคงคลัง
วันหยุดราชการ หรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดอื่น ๆ

เมื่อคุณสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากเว็บไซต์ประเทศไทย และให้ข้อมูลจัดส่งไปยังที่อยู่ในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์จะได้รับการจัดส่งมาจากคลังสินค้าภายในประเทศ

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
3 จาก 5 เห็นว่ามีประโยชน์

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น