เรารับคำร้องขอคืนสินค้า

เราจะติดต่อคุณอย่างแน่นอน เมื่อหูฟังของคุณมาถึงและได้รับการประเมินแล้ว

ซึ่งอาจใช้เวลาประมาณ 5 ถึง 7 วันทำการหลังจากได้รับการส่งคืน

เราขอขอบคุณอย่างจริงใจที่คุณสละเวลาในขั้นตอนการดำเนินการนี้ เราจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อจัดการกับสถานการณ์และคำร้องขอของคุณให้เร็วที่สุด

* เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน โปรดทราบว่าอาจต้องใช้เวลามากกว่าปกติถึง 2-3 วันทำการในการดำเนินการคืน หลังจากที่เราได้รับพัสดุแล้ว *

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
1 จาก 2 เห็นว่ามีประโยชน์

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น