Min Sudio-produkt är trasig, vad ska jag göra?

Det är riktigt tråkigt när det väl händer, och vi finns alltid här för att hjälpa till.

Om din Sudio produkt har en defekt eller skada som sannolikt har orsakats av ett tillverkningsfel ber vi dig kontakta oss så fort som möjligt efter att defekten upptäckts.

Reklamations-processen är den samma oavsett om det är under standard-garantin på 12 månader eller under den förlängda Sudio Sphere-garantin på upp till 18 månader.

Utvärdering och felsökning

Vårt Service-team kommer att utföra utvärderingen genom den kanal du kontaktade oss i, antingen genom Support-knappen på hemsidan, e-post eller live-chatt. Genom dessa kommer ett support-ärende skapas där du kan följa utvecklingen. I dagsläget går det ej att besöka ett Sudio Service Center i Sverige för reklamation eller service, detta tillhandahålls av vårt Service-team genom dem kontakt-kanaler som erbjuds på Sudio.com.

För att utvärdera orsaken till defekten kan vårt Service-team komma att efterfråga vissa underlag, till exempel:

  • Foton/videos som demonstrerar defekten
  • En beskrivning på hur problemet upptäcktes och hur produkten har använts
  • Produktens serienummer

Om problemet bedöms ej vara orsakat av ett tillverkningsfel och möjligtvis går att åtgärda genom teknisk support kommer vårt Service-team ebjuda dig användarvänliga och säkra metoder för att återställa produkten till sitt brukbara tillstånd.

Om en manuell utvärdering krävs kommer vårt Service-team tillhandahålla instruktioner för hur du skickar din defekta produkt till vårt närmaste Service Center.

Om du inte bistår med någon av den informationen som efterfrågats eller inte svarar på ärendet kommer det automatiskt markeras som "löst" efter några dagars inaktivitet. Dock kan du alltid återuppta ärendet eller skapa ett nytt i efterhand. Vänligen notera att vi förbehåller oss rätten att neka reklamationen om den återupptas efter att garantin har utgått. 

Nyttja din garanti

Om defekten är bekräftad och täcks av din garanti kommer du behöva bifoga ett köpbevis.

  • För Sudio.com gäller ditt ordernummer som köpbevis. Om du ej har kvar det behöver du tillhandahålla uppgifter för att lokalisera beställningen, t.ex e-postadressen som användes vid köptillfället.
  • För Sudio-produkter som har köpts genom en återförsäljare gäller en kopia på original-kvittot (t.ex ett foto eller en skärmavbild). Artikelns namn och köpdatum måste synas tydligt på kopian. 

Om reklamationen godkänns kommer du bli erbjuden full kompensation i form av en ny produkt av samma modell, en likvärdig produkt (utifrån pris och egenskaper), eller en reparation. Typ av kompensation beror på de tjänster och produkter som finns tillgängliga på marknaden men kommer alltid reflektera värdet på original-köpet. 

För mer information om vad som täcks av din garanti, se här

Om reklamationen inte godkänns, t.ex att defekten inte är orsakad av ett tillverkningsfel eller om garantin har utgått kan du bli erbjuden att ersätta produkten mot en extra avgift.

Var denna artikel till hjälp?
7 av 11 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.