ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เชื่อมต่อหูฟังรุ่น Fem และอุปกรณ์อย่างไร

โปรดทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้เพื่อเปิดและเชื่อมต่อหูฟัง Fem ของคุณ:

หูฟังจะเปิดทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อยกออกจากเคสชาร์จ

เปิดการเชื่อมต่ออุปกรณ์แบบไร้สายในอุปกรณ์ของคุณ ยกหูฟังทั้งสองออกจากกล่องสำหรับชาร์จ
หูฟังทั้งสองข้างจะอยู่ในโหมดจับคู่ เลือก 'Sudio Fem' ในรายการการเชื่อมต่ออุปกรณ์แบบไร้สายบนอุปกรณ์ของคุณ

ในการปิดหูฟัง หูฟังจะถูกปิดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณใส่กลับไปในเคสชาร์จ หากต้องการปิดหูฟังด้วยตนเองโดยไม่ต้องใช้เคสชาร์จ ให้กดค้าง 6-10 วินาทีจนกระทั่งแสงสีแดงปรากฎ

วิธีการใช้ระบบควบคุมแบบสัมผัสของ Fem ต้องทำอย่างไร

- ฟังเพลง-

คลิกหนึ่งครั้ง: เพื่อหยุดเล่นและเริ่มเล่นเพลงต่อ
คลิกสองครั้งที่หูฟังด้านซ้าย: เพื่อย้อนกลับเล่นเพลงก่อนหน้า
คลิกสองครั้งที่ด้านขวา: เพื่อข้ามไปเล่นเพลงถัดไป
คลิกสามครั้งที่ด้านซ้าย: เพื่อลดเสียง
คลิกสามครั้งที่ด้านขวา: เพื่อเพิ่มเสียง

-โทรศัพท์-
คลิกหนึ่งครั้ง (ขวาหรือซ้าย): รับ / วางสาย
กดค้างไว้ 2 วินาที (ขวาหรือซ้าย): ปฏิเสธการรับโทรศัพท์

- ผู้ช่วยเสียง (Siri และ Google Assistant) -
กดค้างไว้ 1 วินาที (ขวาหรือซ้าย): เปิดใช้งานผู้ช่วยเสียง

- เปิด / ปิดหูฟัง -
กดค้างไว้ 6 วินาที (ขวาหรือซ้าย): เปิด / ปิดหูฟัง

Fem ทำงานผิดปกติหรือไม่สามารถเชื่อมต่อได้ ต้องทำอย่างไร

บางครั้ง หูฟังของคุณอาจซิงค์หรือเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของคุณไม่ได้ เช่น เมื่อเปิดใช้งาน หูฟังทั้งสองข้างพูดว่า pairing แต่เสียงกลับออกมาจากหูฟังเพียงข้างเดียว ในกรณีนี้ ให้ทำการใส่หูฟังทั้งสองข้างกลับใส่เคสชาร์จแบตเตอรี่เป็นเวลา 10 วินาที จากนั้นให้ยกหูฟังขึ้นทั้งสองข้างพร้อมๆกัน หากวิธีนี้ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ทำการรีเซตหูฟังแบบ factory reset  ตามวิธีการดังนี้

โปรดสละเวลาให้กับกระบวนการเหล่านี้ เนื่องจากมีหลายขั้นตอน

Fem - คู่มือการใช้ (PDF)
มาตรฐานความทนต่อเหงื่อและน้ำ (IPX5)

Fem เป็นหูฟังที่มีการป้องกันน้ำอยู่ในระดับ 5 ซึ่งหมายความว่าหูฟังนั้นกันน้ำได้ ในระดับนี้หูฟังสามารถรับมือกับละอองน้ำแรงดันต่ำได้ ส่วน IPX เป็นการให้คะแนนที่ได้รับจากการทดสอบอย่างเป็นทางการซึ่งดำเนินการโดยบริษัทบุคคลที่สาม หูฟัง Fem นั้นสามารถกันเหงื่อได้อย่างสมบูรณ์และสามารถใช้ระหว่างการออกกำลังกายได้

อย่างไรก็ตามสำหรับการจัดอันดับ IPX 5 เราขอแจ้งว่า ไม่มีการรับประกันว่าหูฟังจะยังคงทำงานได้อย่างสมบูรณ์หลังจากสวมใส่หูฟังระหว่างทำกิจกรรมเหล่านี้ เช่น ว่ายน้ำหรืออาบน้ำ

ในขณะที่หูฟังมีการป้องกัน IPX5 แต่ควรทราบด้วยว่า เคสชาร์จแบตเตอรี่นั้นไม่กันน้ำ หากคุณสัมผัสเคสชาร์จด้วยมือที่เปียกหรือใส่หูฟังกลับไปในเคสชาร์จขณะที่หูฟังยังไม่แห้งสนิท เคสชาร์จอาจเสียหายได้
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกรณีเหล่านี้ จะไม่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นข้อบกพร่องจากการผลิตและจะไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนสินค้าผ่านการรับประกันของเรา

สนับสนุนโดย Zendesk