ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

วิธีเปลี่ยนเพลง

สำหรับหูฟังรุ่น Tolv หากคุณต้องการเล่นเพลงถัดไป ให้กดปุ่มทางด้านขวาสองครั้งเร็วๆ หากคุณต้องการย้อนกลับไปยังเพลงก่อนหน้าให้กดปุ่มทางด้านซ้ายสองครั้งเร็วๆ

บางครั้ง ในบางแอพพลิเคชั่น หากต้องการย้อนกลับไปยังเพลงก่อนหน้า คุณอาจจะต้องเลือกทำในอุปกรณ์โทรศัพท์ของคุณ

ตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่ของหูฟังรุ่น Tolv ได้อย่างไร

ที่ด้านหลังของเคสชาร์จแบตเตอรี่ จะมีไฟ LED ปรากฎอยู่สองดวง

ไฟ LED ด้านซ้าย แสดงสถานะแบตเตอรี่ของเคสชาร์จ
ไฟ LED ด้านขวา แสดงสถานะแบตเตอรี่ของหูฟัง

หากไฟสีแดง ปรากฎขึ้นบนเคสชาร์จแบตเตอรี่ นั่นหมายความว่าเคสชาร์จแบตเตอรี่ถึงเวลาต้องชาร์จไฟเพิ่ม
พอแสงสีแดงได้เปลี่ยนเป็นแสงสีขาวหมายถึง เคสชาร์จแบตเตอรี่ชาร์จไฟเต็มแล้ว

การชาร์จหูฟังในเคสชาร์จแบตเตอรี่:

 1. ถ้าไฟ LED ด้านซ้ายปรากฎเป็นสีขาวและสว่างอยู่ (ไฟนิ่งไม่กะพริบ)
  เป็นเวลา 10 วินาทีหมายความว่า เคสชาร์จมีแบตเตอรี่อยู่ 70% ถึง 100%
  ในกรณีนี้ เคสชาร์จสามารถชาร์จหูฟังได้อย่างเต็มที่ 3 ถึง 4 ครั้ง;
 2. หากไฟ LED ด้านซ้ายปรากฎเป็นสีขาวและกะพริบเป็นเวลา 10 วินาที
  หมายความว่า เคสชาร์จมีแบตเตอรี่ 40% ถึง 70%
  ในกรณีนี้ เคสชาร์จสามารถชาร์จหูฟังได้อย่างเต็มที่ 1 ถึง 2 ครั้ง;
 3. หากไฟ LED ด้านซ้ายปรากฎเป็นสีแดงและสว่างอยู่ (ไฟนิ่งไม่กะพริบ)
  เป็นเวลา 10 วินาทีหมายความว่า เคสชาร์จมีแบตเตอรี่อยู่แค่ 10% ถึง 40% เท่านั้น
  ในกรณีนี้ เคสชาร์จสามารถชาร์จหูฟังได้อย่างเต็มที่ 0 ถึงเพียงแค่ 1 ครั้ง;
 4. หากไฟ LED ด้านซ้ายปรากฎเป็นสีแดงและกะพริบเป็นเวลา 10 วินาทีนั่นหมายถึง
  เคาชาร์จมีแบตเตอรี่แค่ 0% ถึง 10% ในกรณีนี้
  เคสชาร์จแบตเตอรี่ใกล้หมดและจำเป็นต้องชาร์จไฟเพิ่ม

การทำความสะอาดหูฟังรุ่น Tolv อย่างไร

เคสชาร์จหูฟังสีอ่อนควรได้รับการดูแลอย่างระมัดระวัง

หากเคสชาร์จมีการเปลี่ยนสีเมื่อใช้ไปนานๆ ขอแนะนำให้ทำความสะอาดเคสเบา ๆ
โดยใช้ผ้าชุบน้ำหมาดเช็ดเบา ๆ

โปรดทราบ: เคสชาร์จของหูฟังรุ่น Tolv ทำมาจากวัสดุพิเศษ โปรดอย่าใช้แอลกอฮอล์เช็ด

ในบางกรณี เมื่อเคสชาร์จสัมผัสกับแสงแดดแรงหรือถูกความร้อนสูงจะทำให้วัสดุซิลิกอนผิดรูปได้

Tolv - คู่มือการใช้ (PDF)
Tolv ทำงานผิดปกติหรือไม่สามารถเชื่อมต่อได้ ต้องทำอย่างไร

สนับสนุนโดย Zendesk