T2 - คู่มือผู้ใช้ - ระดับแบตเตอรี่และการตรวจสอบ

T2 มีแบตเตอรี่ในตัวทั้งสิ้นสามก้อน ก้อนที่หนึ่งอยู่ในเคสชาร์จและที่เหลือยู่ในเอียร์บัดแต่ละข้าง แบตเตอรี่ในเคสชาร์จใช้สำหรับการชาร์จตัวหูฟังเอียร์บัด ในขณะที่สาย USB-C ที่มากับบรรจุภัณฑ์นั้นใช้สำหรับการชาร์จตัวเคส

ก่อนใช้หูฟัง T2 ของคุณเป็นครั้งแรก

⚠️ Sudio T2 มาพร้อมกับฟิล์มป้องกันที่ครอบคลุมขั้วต่อการชาร์จระหว่างตัวหูฟังเอียร์บัดและเคสชาร์จ กรุณาถอดฟิล์มออกเพื่อเปิดใช้งานหูฟังเอียร์บัด

การชาร์จและระยะเวลาการใช้งาน

ตัวหูฟังเอียร์บัดสามารถใช้งานได้ประมาณ 7.5 ชั่วโมงต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง (6.5 ชั่วโมงเมื่อใช้ร่วมกับระบบตัดเสียงรบกวนแบบแอ็คทีฟ) โดยสามารถใช้ได้เวลารวมสูงสุด 35 ชั่วโมงก่อนที่จะต้องชาร์จตัวเคส

แบตเตอรี่แต่ละก้อนใช้เวลาประมาณ 60 นาทีในการชาร์จจนเต็ม แต่อย่างไรก็ตาม T2 รองรับการชาร์จแบบรวดเร็ว ที่ให้เวลาเล่นเพิ่ม 2 ชั่วโมงหลังจากชาร์จเพิ่ม 10 นาที

วิธีการชาร์จ

เคสชาร์จ T2 สามารถชาร์จได้ด้วยสาย USB-C เท่านั้นและไม่รองรับการชาร์จแบบไร้สาย เราขอแนะนำให้ใช้สายจาก Sudio ที่รวมอยู่ในบรรจุภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม สาย USB -C ของบริษัทอื่นอาจใช้งานร่วมกันได้เช่นกัน

การดูค่าระดับของแบตเตอรี่

แสงไฟ LED สามดวงที่บ่งบอกถึงระดับของแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ แสงไฟของเคสชาร์จอยู่ที่ด้านหลังของตัวเคส ถัดจากบริเวณการเชื่อมต่อสายชาร์จ แสงไฟของหูฟังเอียร์บัดอยู่ที่ใต้ปุ่มควบคุมแบบสัมผัส

แสงไฟ LED จะสว่างขึ้น เมื่อนำหูฟังเอียร์บัดดข้าและออกจากเคสชาร์จ และเมื่อแบตเตอรี่เหลือน้อยกว่า 25%

เมื่อเสียบสายชาร์จเข้ากับเคส สีของแสงที่ระบุระดับของแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่จะปรากฏขึ้นเป็นเวลา 5 วินาที ตามด้วยไฟกะพริบแสดงว่าเคสกำลังชาร์จอยู่

ในบางกรณี คุณสามารถอ่านระดับแบตเตอรี่ในโทรศัพท์ได้ เช่น อุปกรณ์ iPhone หรือ Android ระดับที่แสดงคือระดับของตัวหูฟังเอียร์บัด T2 ไม่ใช่ระดับของเคสชาร์จ

ตัวหูฟังเอียร์บัด

t2-earbud-led.png

  • แสงสีขาว: แบตเตอรี่คงเหลือ 26-100% 
  • แสงสีส้ม: แบตเตอรี่คงเหลือ 0-25% 

เคสชาร์จ (เมื่อไม่เชื่อมต่อกับสายชาร์จ)

t2-case-battery.png

  • แสงสีขาว: แบตเตอรี่คงเหลือ 26-100% 
  • แสงสีส้ม: แบตเตอรี่คงเหลือ 0-25% 

เคสชาร์จ (เมื่อเชื่อมต่อกับสายชาร์จ)

t2-cable-charging.png

  • แสงสีขาว (นิ่ง): ชาร์จเต็ม 100% 
  • แสงสีขาว (กะพริบ): กำลังชาร์จที่ปริมาณ 26-99%
  • แสงสีส้ม: กำลังชาร์จที่ปริมาณ 0-25% 
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
89 จาก 112 เห็นว่ามีประโยชน์

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น