มาตรฐานความทนต่อเหงื่อและน้ำ (IPX5)

Fem เป็นหูฟังที่มีการป้องกันน้ำอยู่ในระดับ 5 ซึ่งหมายความว่าหูฟังนั้นกันน้ำได้ ในระดับนี้หูฟังสามารถรับมือกับละอองน้ำแรงดันต่ำได้ ส่วน IPX เป็นการให้คะแนนที่ได้รับจากการทดสอบอย่างเป็นทางการซึ่งดำเนินการโดยบริษัทบุคคลที่สาม หูฟัง Fem นั้นสามารถกันเหงื่อได้อย่างสมบูรณ์และสามารถใช้ระหว่างการออกกำลังกายได้

อย่างไรก็ตามสำหรับการจัดอันดับ IPX 5 เราขอแจ้งว่า ไม่มีการรับประกันว่าหูฟังจะยังคงทำงานได้อย่างสมบูรณ์หลังจากสวมใส่หูฟังระหว่างทำกิจกรรมเหล่านี้ เช่น ว่ายน้ำหรืออาบน้ำ

ในขณะที่หูฟังมีการป้องกัน IPX5 แต่ควรทราบด้วยว่า เคสชาร์จแบตเตอรี่นั้นไม่กันน้ำ หากคุณสัมผัสเคสชาร์จด้วยมือที่เปียกหรือใส่หูฟังกลับไปในเคสชาร์จขณะที่หูฟังยังไม่แห้งสนิท เคสชาร์จอาจเสียหายได้
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกรณีเหล่านี้ จะไม่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นข้อบกพร่องจากการผลิตและจะไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนสินค้าผ่านการรับประกันของเรา

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
5 จาก 6 เห็นว่ามีประโยชน์

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น