วิธีการใช้ระบบควบคุมแบบสัมผัสของ Fem ต้องทำอย่างไร

- ฟังเพลง-

คลิกหนึ่งครั้ง: เพื่อหยุดเล่นและเริ่มเล่นเพลงต่อ
คลิกสองครั้งที่หูฟังด้านซ้าย: เพื่อย้อนกลับเล่นเพลงก่อนหน้า
คลิกสองครั้งที่ด้านขวา: เพื่อข้ามไปเล่นเพลงถัดไป
คลิกสามครั้งที่ด้านซ้าย: เพื่อลดเสียง
คลิกสามครั้งที่ด้านขวา: เพื่อเพิ่มเสียง

-โทรศัพท์-
คลิกหนึ่งครั้ง (ขวาหรือซ้าย): รับ / วางสาย
กดค้างไว้ 2 วินาที (ขวาหรือซ้าย): ปฏิเสธการรับโทรศัพท์

- ผู้ช่วยเสียง (Siri และ Google Assistant) -
กดค้างไว้ 1 วินาที (ขวาหรือซ้าย): เปิดใช้งานผู้ช่วยเสียง

- เปิด / ปิดหูฟัง -
กดค้างไว้ 6 วินาที (ขวาหรือซ้าย): เปิด / ปิดหูฟัง

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
7 จาก 13 เห็นว่ามีประโยชน์

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น