เชื่อมต่อหูฟังรุ่น Fem และอุปกรณ์อย่างไร

โปรดทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้เพื่อเปิดและเชื่อมต่อหูฟัง Fem ของคุณ:

หูฟังจะเปิดทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อยกออกจากเคสชาร์จ

เปิดการเชื่อมต่ออุปกรณ์แบบไร้สายในอุปกรณ์ของคุณ ยกหูฟังทั้งสองออกจากกล่องสำหรับชาร์จ
หูฟังทั้งสองข้างจะอยู่ในโหมดจับคู่ เลือก 'Sudio Fem' ในรายการการเชื่อมต่ออุปกรณ์แบบไร้สายบนอุปกรณ์ของคุณ

ในการปิดหูฟัง หูฟังจะถูกปิดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณใส่กลับไปในเคสชาร์จ หากต้องการปิดหูฟังด้วยตนเองโดยไม่ต้องใช้เคสชาร์จ ให้กดค้าง 6-10 วินาทีจนกระทั่งแสงสีแดงปรากฎ

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
16 จาก 53 เห็นว่ามีประโยชน์

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น