การเลือกจุกหูฟังที่พอดีกับสรีระหู

ตัวหูฟัง Sudio Nio สามารถใช้กับจุกหูฟังที่ถอดเปลี่ยนได้สี่ขนาด ทำให้คุณสามารถเลือกขนาดที่พอดีกับสรีระหูของคุณ เพื่อยกระดับความสบายในการใช้ Sudio Nio หากคุณพบว่า Sudio Nio สวมใส่ไม่พอดี สามารถลองเปลี่ยนจุกหูฟังขนาดต่างๆที่มีอยู่ในกล่องผลิตภัณฑ์ เพื่อหาขนาดที่พอดีที่สุดกับสรีระหูของคุณ

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
1 จาก 8 เห็นว่ามีประโยชน์

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น