อะไรคือเทคโนโลยี Adaptive dual-microphone

เทคโนโลยีไมโครโฟนคู่ในตัวหรือ Adaptive dual-microphone เป็นระบบที่คอยตัดเสียงรบกวนจากภายนอกระหว่างการคุยโทรศัพท์

หูฟัง Sudio Nio มีไมโครโฟนในหูฟังข้างละสองตัว ซึ่งรวมทั้งหมดแล้วหูฟัง Nio มีไมโครโฟนสี่ตัว ด้วยเทคโนโลยี adoptive dual-microphone ที่คอยรองรับเสียงรบกวนและปรับเปลี่ยนไมโครโฟนตามสภาพเสียงรอบข้าง ช่วยให้การพูดคุยผ่านหูฟังชัดเจนยิ่งขึ้น

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
5 จาก 6 เห็นว่ามีประโยชน์

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น