วิธี เปิด/ปิด การใช้งานของ Nio

Sudio Nio จะเปิดการใช้งานอัตโนมัตเมื่อนำหูฟังออกจากเคสชาร์จ และจะปิดการใช้งานอัตโนมัตเมื่อนำหูฟังใส่กลับเข้าไปในเคสชาร์จ คุณสามารถปิดหูฟังอีกวิธีหนึ่งโดยการกดปุ่มสัมผัสค้างไว้ 6 วินาที จนกว่าจะได้ยินเสียง “power off”
ในการที่จะเปิดใช้งานอีกครั้ง ให้นำหูฟังใส่กลับเข้าไปในเคสชาร์จ แล้วนำออกมาอีกครั้ง

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
29 จาก 90 เห็นว่ามีประโยชน์

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น