วิธีการใช้ระบบควบคุมแบบสัมผัสของ Nio ต้องทำอย่างไร

คำแนะนำในการใช้ระบบควบคุมแบบสัมผัสของ Sudio Nio มีดังนี้:

ควบคุมการฟังเพลง
แตะหนึ่งครั้ง(ซ้าย/ขวา): หยุดหรือเล่นเพลง
แตะสองครั้งที่หูฟังทางฝั่งขวา: เล่นเพลงถัดไป
แตะสองครั้งที่หูฟังทางฝั่งซ้าย: เล่นเพลงก่อนหน้านี้
แตะสามครั้งที่หูฟังทางฝั่งขวา: เพิ่มระดับเสียง
แตะสามครั้งที่หูฟังทางฝั่งซ้าย: ลดระดับเสียง

ควบคุมการโทร
แตะครั้งเดียว(ซ้าย/ขวา): รับสายโทรศัพท์

แตะค้างไว้ 2 วินาที(ซ้าย/ขวา): ตัดสายโทรศัพท์

แตะค้างไว้ 3 วินาที: วางสายโทรศัพท์


เปิด/ปิดการใช้งานของหูฟัง
แตะค้างไว้ 6 วินาที(ซ้าย/ขวา): ปิดการใช้งาน
แตะค้างไว้ 3 วินาที(ซ้าย/ขวา): เปิดการใช้งาน

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
43 จาก 54 เห็นว่ามีประโยชน์

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น