สามารถจัดการกับการเชื่อมต่ออุปกรณ์หลายตัวได้อย่างไร

Sudio Nio สามารถจำอุปกรณ์ที่เชื่อเชื่อมต่อได้มากถึง 8 ตัว ซึ่งไม่ต้องทำการเชื่อมต่อใหม่ทุกครั้งเมื่อเปลี่ยนใช้ระหว่างอุปกรณ์ เมื่อเปิดการใช้งาน Sudio Nio ตัวหูฟังจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อล่าสุดโดยอัตโนมัต

หากจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ใช้ก่อนหน้านี้ โปรดตัดการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ปัจจุบัน และเลือกเชื่อมต่อกับ Sudio Nio ในรายชื่ออุปกรณ์
เชื่อมต่อแบบไร้สายในอุปกรณ์ที่คุณต้องการจะเชื่อม Sudio Nio มีระบบรับรองการเชื่อมต่อหลายอุปกรณ์ในเวลาเดียวกัน แต่สามารถถ่ายทอดเสียงได้จากอุปกรณ์เดียวต่อครั้งเท่านั้น (ระบบยังไม่รับรองการเชื่อมต่อแบบหลายจุด)

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
2 จาก 6 เห็นว่ามีประโยชน์

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น