เมื่อได้ยินเสียงจากหูฟังเพียงข้างเดียวควรทำอย่างไร

เมื่อหูฟังได้ยืนยังผ่านเสียงว่า “pairing successful” แต่ได้ยินเสียงจากหูฟังเพียงข้างเดียว บ่งบอกว่าหูฟังทั้งสองข้างไม่เชื่อมต่อกัน ซึ่งการทำให้หูฟังทั้งสองข้างเชื่อมต่อกันอีกครั้งนั้น หูฟังทั้งสองข้างต้องนำกลับใส่เข้าไปในเคสชาร์จเป็นระยะเวลา 5 - 10 วินาที จากนั้นนำหูฟังทั้งสองข้างออกจากเคสชาร์จพร้อมกัน หากแก้ไขปัญหาโดยวิธีนี้ไม่สำเร็จ ให้ทำการตั้งค่าข้อมูลจากโรงงาน โดยสามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้

  1. ปิดการเชื่อมต่ออุปกรณ์แบบไร้สายจากอุปกรณ์ของคุณ
  2. นำหูฟังทั้งสองข้างใส่กลับเข้าไปในเคสชาร์จและปิดฝาเคสชาร์จ
  3. เลือก ลืม Sudio Nio ในรายชื่ออุปกรณ์เชื่อมต่อแบบไร้สายของคุณ จากนั้นอุปกรณ์ของคุณจะไม่จับคู่กับหูฟัง Sudio Nio หากหูฟัง Sudio Nio ได้จับคู่กับหลายอุปกรณ์ เลือกลืม Sudio Nio จากรายชื่ออุปกรณ์เชื่อมต่อแบบไร้สายในทุกๆอุปกรณ์ของคุณ
  4. กดปุ่มรีเซ็ทหูฟังที่ข้างใต้เคสชาร์จ ค้างไว้ 3 วินาที
  5. เปิดสัญญาณเชื่อมต่อแบบไร้สายจากอุปกรณ์ของคุณ และเลีอกจับคู่กับ Sudio Nio ในรายชื่ออุปกรณ์เชื่อมต่อแบบไร้สาย
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
151 จาก 751 เห็นว่ามีประโยชน์

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น