K2 - Podręcznik użytkownika - Pierwsze ustawienie

Co znajduje się w pudełku

 • K2
 • Kabel ładujący
 • Ulotka ostrzeżeń
 • Instrukcja obsługi

Parowanie z urządzeniem:

1. Włącz K2 przytrzymując przycisk przez 3 sekundy
2. Połącz się z urządzeniem

Ładowanie baterii

Ładowanie za pomocą USB-C.
Pomarańczowe/białe światło = ładowanie.
Białe światło = naładowane.

K2 - Podręcznik użytkownika - Konectywność i Parowanie

1. Włącz K2 przytrzymując przycisk przez 3 sekundy
2. Połącz się z urządzeniem

K2 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA - Kontrola dotykowa

Operacje odtwarzania

 • [ODTWARZANIE/PAUZA]: Stuknij 1 raz
 • [POPRZEDNI]: Stuknij 2 razy
 • [DALEJ]: Stuknij 3 razy
 • [ZWIĘKSZANIE GŁOŚNOŚCI]: Przytrzymaj 2 sek.
 • [ZMNIEJSZANIE GŁOŚNOŚCI]: Przytrzymaj 3 sek.

Operacje połączeń telefonicznych

 • Akceptacja połączeń: 1 stuknięcie
 • Rozłączanie lub odrzucanie połączeń: Przytrzymaj stronę R przez 2 sekundy

Aktywna redukcja szumów (ANC)

 • Włącz/wyłącz ANC, przytrzymując przycisk przez 2 sekundy

K2 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA - Reset fabryczny

1. Wyłącz K2 przytrzymując przycisk 4 sek.
2. Przytrzymaj przycisk 10 sek.
3. Dioda LED mignie 2 razy

K2 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA - Poziomy baterii i zarządzanie

Czasy ładowania i odtwarzania

Na jednym naładowaniu słuchawki mogą być używane przez około 60 godzin (27 godzin przy włączonym ANC).

Naładowanie baterii do pełna trwa około 90 minut.

Metody ładowania

K2 można ładować za pomocą dołączonego do opakowania kabla USB-C.

Wskaźniki poziomu baterii

Słuchawki (bez włożonego kabla)

Dioda LED miga na pomarańczowo, gdy poziom naładowania baterii jest niski (0-10%)

Słuchawki (z włożonym kablem i ładowaniem)

Pomarańczowe/białe światło = ładowanie

Białe światło = naładowane

K2 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA - Pobierz podręcznik w formacie PDF