เชื่อมต่อหูฟังรุ่น Femtio และอุปกรณ์อย่างไร

  1.  ไปที่ตัวเลือกการเชื่อมต่ออุปกรณ์แบบไร้สายธอุปกรณ์ของคุณในโปรแกรมตั้งค่า แล้วเปิดใช้งานการเชื่อมต่ออุปกรณ์แบบไร้สาย หากการเชื่อมต่ออุปกรณ์แบบไร้สายถูกเปิดใช้งานอยู่แล้ว ให้ปิดแล้วเปิดใหม่อีกครั้งๅ
  2. เปิดใช้งานลำโพง Femtio โดยกดค้างที่ปุ่มเปิด/ปิด นาน 2 วินาที ลำโพงจะอยู่ในโหมดเชื่อมต่ออัตโนมัติ และไฟที่ด้านขวาสุดของลำโพงจะกะพริบเป็นสีขาว
  3. เลือก Sudio Femtio ที่ตัวเลือกการเชื่อมต่ออุปกรณ์แบบไร้สายบนอุปกรณ์ของคุณ
  4. เมื่อได้เชื่อมต่อแล้ว ไฟสีขาวจะกระพริบทุก 3 วินาท คุณสามารถใช้งานลำโพง Femtio ได้แล้ว
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
5 จาก 13 เห็นว่ามีประโยชน์

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น