โหมดโปร่งใส หรือ transparency mode คืออะไร

หูฟังรุ่น Ett ของเรา มีโหมดโปร่งใส ซึ่งจะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเมื่อรับสายเรียกเข้า และจะทำงานระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์

โหมดความโปร่งใสของ Ett ช่วยให้เสียงรบกวนรอบข้างจากภายนอกผ่านเข้ามาได้ เพื่อให้คุณได้ยินเสียงตัวเองพูดระหว่างการสนทนาโทรศัพท์ได้ดีขึ้นโดยไม่ต้องถอดหูฟังออก

ทันทีที่โทรศัพท์ของคุณมีสายเรียกเข้า Ett จะหยุดสิ่งที่คุณกำลังฟังไว้ชั่วคราวโดยอัตโนมัติและเปลี่ยนเป็นโหมดโปร่งใสทันที จากนั้นให้คุณตัดสินใจว่าจะรับสายหรือไม่

โหมดโปร่งใสจะเปิดขึ้นระหว่างการโทรศัพท์ โดยไม่คำนึงถึงการใช้ ANC เมื่อคุณวางสาย Ett จะกลับสู่โหมดปกติหรือโหมด ANC ขึ้นอยู่กับว่าโหมดที่คุณใช้อยู่ก่อนการโทรศัพท์คือโหมดอะไร

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
2 จาก 5 เห็นว่ามีประโยชน์

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น