ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Tolv R ทำงานผิดปกติหรือไม่สามารถเชื่อมต่อได้ ต้องทำอย่างไร

หากหูฟังของคุณทำงานผิดปกติหรือมีปัญหาในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์
เราขอแนะนำให้คุณทำการล้างระบบ(reset) หูฟัง

โปรดใช้เวลากับกระบวนการเหล่านี้ เนื่องจากมีหลายขั้นตอน

หากหูฟังของคุณซิงค์หรีอเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของคุณไม่ได้ คุณจะต้องทำการล้างระบบ
แบบ factory reset ดังนี้:

  1. ปิดสวิตช์หูฟังทั้งสองโดยกดปุ่มทั้งสองข้าง ค้างไว้เป็นเวลา 6 วินาที
  2. เปิดสวิตช์หูฟังอีกครั้งโดยกดปุ่มทั้งสองข้าง ค้างไว้เป็นเวลา 13 วินาที จนกระทั่งไฟหยุดกะพริบ
  3. ใส่หูฟังกลับไปในเคสชาร์จ และรอ 10 วินาที
  4. ในขั้นตอนนี้ หูฟังจะถูกล้างระบบ

จากนี้ คุณสามารถเริ่มเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้:

  1. ยกหูฟังทั้งสองข้าง ออกจากกเคสชาร์จพร้อมๆกัน
    (อย่ายกทีละตัว ให้ยกทั้งคู่ขึ้นมาในเวลาเดียวกัน)
    และหูฟังจะอยู่ในโหมดเชื่อมต่อ
  2. เลือก 'Sudio Tolv R' ในรายการการเชื่อมต่ออุปกรณ์แบบไร้สายที่แสดงอยู่บนหน้าจออุปกรณ์ของคุณ
 
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
28 จาก 89 เห็นว่ามีประโยชน์

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น

สนับสนุนโดย Zendesk