ตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่ของหูฟังรุ่น Flyg ได้อย่างไร

กรุณากดปุ่มบน Sudio Flyg ของคุณหนึ่งครั้งเพื่อดูสถานะแบตเตอรี่ปัจจุบัน

แบตเตอรี่ 50% - 100%: ไม่มีไฟปรากฏ
แบตเตอรี่ 10% - 50%: ไฟกะพริบเป็นสีแดงและสีขาว
แบตเตอรี่น้อยกว่า 10%: ไฟเป็นสีแดง

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
1 จาก 2 เห็นว่ามีประโยชน์

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น