วิธีเสียบใช้อะแดปเตอร์ Flyg

Flyg มีพินสองตัวที่สามารถใช้แยกกันหรือใช้ร่วมกันได้ คุณสามารถเปลี่ยนให้อุปกรณ์อิเลกทรอนิกส์ที่ไม่มีสัญญาณการเชื่อมต่ออุปกรณ์แบบไร้สายมีเพียงช่องเสียบหูฟังแบบขนาด 3.5 มม. เช่น เครื่องเล่นเกมคอนโซลแบบพกพาและหน้าจอโทรทัศน์ส่งสัญญาณไร้สายได้โดยเพียงแค่เสียบ Sudio Flyg เข้ากับแจ็คหูฟังที่อุปกรณ์เหล่านั้น คุณยังสามารถเชื่อมต่อเข้ากับบริการความบันเทิงบนเครื่องบินได้ที่มีช่องเสียบแบบ 2 รู โดยใช้ทั้ง 2 พินร่วมกัน เมื่อมีเช่องเสียบเพียงรูเดียว โปรดใช้พินตัวหลัก

flyg-mainpin.png

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น