วิธีเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ Flyg กับหูฟัง Elva

ก่อนอื่น คุณต้องจับคู่ Sudio Elva ของคุณกับ Sudio Flyg เมื่อจับคู่แล้วคุณก็พร้อมที่จะเชื่อมต่อ Sudio Flyg กับอุปกรณ์เสียงใด ๆ ที่คุณต้องการ

โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่าง

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีอุปกรณ์ใดที่เปิดใช้งานการเชื่อมต่ออุปกรณ์แบบไร้สายอยู่รอบตัวคุณ เพื่อป้องกันไม่ให้ Sudio Flyg เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ไม่ถูกต้อง
  2. กดปุ่มกลมบน Sudio Flyg ของคุณค้างไว้ (แสดงภาพด้านล่าง) เป็นเวลา 5 วินาทีจนกระทั่งไฟ LED เริ่มกะพริบเป็นสีขาว
    flyg-pairwithelva.png
  3. เปิด Sudio Elva ของคุณและเข้าสู่โหมดจับคู่โดยกดปุ่มตรงกลางเป็นเวลา 7 วินาที
  4. วาง Sudio Elva ของคุณไว้ใกล้ ๆ (1 ถึง 2 ซม.) ถึง Flyg
  5. เมื่อคุณเห็นไฟ LED บน Sudio Flyg ของคุณหยุดกะพริบ Sudio Elva ของคุณจะจับคู่กับ Sudio Flyg ได้สำเร็จ
  6. เสียบอะแดปเตอร์ Sudio Flyg เข้ากับอุปกรณ์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อเพื่อใช้งานหูฟัง Sudio Elva หากมีช่องเสียบเพียงตัวเดียว ให้ใช้พินหลักที่อแดปเตอร์
  7. ตอนนี้อุปกรณ์ของคุณและ Sudio Elva เชื่อมต่อสำเร็จแล้ว
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
2 จาก 9 เห็นว่ามีประโยชน์

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น