วิธี เปิด/ปิด การใช้งานของ Flyg

กดปุ่มค้างไว้ประมาณ 5 วินาทีจนกระทั่งไฟ LED หย จะปิดโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไประยะหนึ่งหากไม่มีการส่งสัญญาณหรือไม่ได้จับคู่หูฟัง

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 2 เห็นว่ามีประโยชน์

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น