สามารถจัดการกับการเชื่อมต่ออุปกรณ์หลายตัวได้อย่างไร

Ett สามารถจดจำอุปกรณ์ที่จับคู่ได้ถึงสูงสุดแปดเครื่อง ซึ่งหมายความว่า คุณไม่จำเป็นต้องทำตามขั้นตอนการจับคู่ทุกครั้งที่คุณสลับใช้งาน Ett ระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ของคุณ เมื่อเปิดใช้งาน Ett จะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ล่าสุดที่เชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ
หากคุณต้องการเชื่อมต่อ Ett กับอุปกรณ์อื่นของคุณที่จับคู่ไว้ก่อนหน้านี้อีกครั้ง ให้ยกเลิกการเชื่อมต่อ Ett ก่อนจากอุปกรณ์ที่คุณกำลังใช้งานอยู่ แล้วคลิก "Sudio Ett" ในรายการอุปกรณ์เชื่อมต่อแบบไร้สาย ของอุปกรณ์ถัดไปที่คุณต้องการเชื่อมต่อ
แม้ว่า Ett จะรองรับการจับคู่หลายชุด คุณสามารถใช้ Ett ได้จากอุปกรณ์เดียวในการใช้งานแต่ละครั้ง

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
3 จาก 9 เห็นว่ามีประโยชน์

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น