วิธีเปิด/ปิดระบบตัดเสียงรบกวน ANC บน Ett

ในการเปิด / ปิด ระบบ ANC ให้กดปุ่มด้านข้างของหูฟังค้างไว้ 2 วินาที
คุณจะได้ยิน "ANC on " หรือ โดยทำเช่นนั้น "

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
8 จาก 13 เห็นว่ามีประโยชน์

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น