วิธีเปิดใช้งาน Siri หรือ Google assistant บนหูฟัง Elva

กดปุ่มกลางค้างไว้ 1 วินาทีเพื่อใช้งาน Siri หรือ Google Assistant

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น