วิธีปรับเสียงหูฟัง Elva

หากคุณต้องการเพิ่มระดับเสียงให้กดปุ่มที่แผงควบคุมหนึ่งครั้ง แล้วทำซ้ำจนกว่าจะถึงระดับเสียงที่คุณต้องการ
หากคุณต้องการลดระดับเสียงให้กดปุ่มอีกด้านหนึ่งครั้งแล้วทำซ้ำจนกว่าจะถึงระดับเสียงที่คุณต้องการ 

elva-changevolume.png

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 3 เห็นว่ามีประโยชน์

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น