วิธีเปิด/ปิด โหมดตัดเสียงรบกวน active noise cancelling (ANC) ที่หูฟัง Elva

กรุณากดปุ่มกลางสองครั้งเร็ว ๆ เพื่อเปิด / ปิด โหมด ANC บนหูฟัง Sudio Elva คุณจะได้ยิน" "noise cancelling" เมื่อคุณเปิดใช้งานโหมด ANC และเมื่อคุณปิดโหมดใช้งาน หูฟังจะมีเสียงสัญญาณเตือนเป็นเสียง "บี๊ป" ให้ทราบว่าโหมด ANC ถูกปิดลง

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น