การทำความสะอาดหูฟังรุ่น Ett อย่างไร

ทำความสะอาด Ett ด้วยผ้าชุบน้ำหมาด อย่าใช้แอลกอฮอล์
สารกัดกร่อนหรือสารเคมีอื่นนอกจากน้ำในการเช็ดทำความสะอาด
ถ้าหากคุณใช้กระดาษเปียกเอนกประสงค์เช็ดทำความสะอาด สารเคมีในกระดาษเปียก อาจทำลายสารเคลือบของ Ett ได้

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
2 จาก 7 เห็นว่ามีประโยชน์

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น