โหมด Transparency ฟังเสียงภายนอก

โหมด Transparency ของ Ett จะปล่อยให้คุณได้ยินเสียงภายนอก เพื่อให้คุณได้ยินเสียงพูดของคุณได้ดีขึ้นในระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์
ทันทีที่โทรศัพท์ของคุณมีสายเรียกเข้า Ett จะหยุดสิ่งที่คุณกำลังฟังอยู่และสลับไปที่โหมด Transparency โดยอัตโนมัติ จากนั้นให้คุณตัดสินใจว่าจะรับสายหรือไม่

โหมดความโปร่งใสจะเปิดในระหว่างการโทรโดยอัติโนมัติ แม้ว่าคุณจะใช้โหมด ANC อยู่ก็ตาม และเมื่อคุณวางสายแล้ว Ett กลับไปที่โหมดปกติหรือโหมด ANC ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้โหมดอะไรอยู่ก่อนการใช้ Ett สนทนาทางโทรศัพท์

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
11 จาก 16 เห็นว่ามีประโยชน์

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น