วิธีรับสายโทรศัพท์เรียกเข้าผ่านทางหูฟัง Ett

หากคุณต้องการรับ / วางสายโทรศัพท์ ให้คลิกปุ่มที่ด้านใดด้านหนึ่งของ Ett ของคุณอีกครั้ง
หากคุณต้องการปฏิเสธสายเรียกเข้าโปรดกดปุ่มที่ด้านข้างของ Ett ของคุณค้างไว้ 2 วินาที

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
4 จาก 4 เห็นว่ามีประโยชน์

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น