วิธีการใช้ระบบควบคุมด้วยปุ่มของ Ett ต้องทำอย่างไร

คุณสามารถควบคุมฟังก์ชั่นต่างๆ โดยการคลิกที่ปุ่มที่ด้านใดด้านหนึ่งของ Ett ของคุณ

- เพลง -
คลิกเดียว: หยุดเพลงชั่วคราวและเล่นเพลงต่อ
คลิกสองครั้ง: ข้ามไปยังเพลงถัดไป
สามคลิก: กลับไปที่เพลงก่อนหน้า

-โทรศัพท์-
เพียงคลิกเดียว: รับ / วางสาย
กดค้างไว้ 2 วินาที: ปฏิเสธสาย

- เปิด / ปิดหูฟัง -
กดค้างไว้ 6 วินาที: ปิด
คุณสามารถปิดได้โดยกดปุ่มเป็นเวลา 6 วินาที
ทั้งนี้ หากต้องการเปิดใช้งานหูฟังอีกครั้ง ให้ใส่ Ett กลับคืนในกล่องชาร์จแล้วนำออกมา

- เปิด / ปิดเสียงยกเลิกการใช้งาน (ANC)
กดค้างไว้ 2 วินาที

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
16 จาก 31 เห็นว่ามีประโยชน์

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น