ตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่ของหูฟังรุ่น Elva ได้อย่างไร

สถานะแบตเตอรี่จะแสดงที่จอโทรศัพท์ของคุณทั้งในระบบ iOS และอุปกรณ์ Android ส่วนใหญ่
แต่เนื่องจากผู้ผลิตโทรศัพท์แบบ Android มีหลายรุ่นที่ทำงานแตกต่างกัน คุณสามารถดาวน์โหลดแอปแสดงแบตเตอรีของอุปกรณ์เชื่อมต่อแบบไร้สาย บน Google Play Store ได้

เมื่อระดับแบตเตอรี่เหลือน้อยมากไฟ LED ที่ด้านหลังของแผงควบคุมจะติดสว่างเป็นสีแดง

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น