วิธีเปลี่ยนเพลงบนหูฟัง Elva

หากคุณต้องการฟังเพลงถัดไปให้กดปุ่มที่แผงควบคุมค้างไว้ 2 วินาที
หากคุณต้องการย้อนกลับไปฟังเพลงก่อนหน้าให้กดปุ่มอีกด้านหนึ่งค้างไว้ 2 วินาที 

elva-changesongs.png

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น