วิธีปิดหูฟัง Elva

กดปุ่มกลางค้างไว้ประมาณ 5 วินาทีจนกว่าคุณจะได้ยิน "power off"

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น