เชื่อมต่อหูฟังรุ่น Elva และอุปกรณ์อย่างไร

โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างเพื่อเปิดใช้ Sudio Elva ของคุณและจับคู่กับอุปกรณ์ของคุณ

1. เปิดระบบปกรณ์เชื่อมต่อแบบไร้สายบนโทรศัพท์ของคุณ
2. กดปุ่มกลาง 5 วินาที หลังจากที่คุณได้ยิน " power on" ให้กดปุ่มตรงกลางค้างไว้จนกว่าคุณจะได้ยินเสียงบี๊บและ "จับคู่" Sudio Elva ของคุณจะเข้าสู่โหมดจับคู่
3. ค้นหา "Sudio Elva" ในรายการอุปกรณ์เชื่อมต่อแบบไร้สายของอุปกรณ์ของคุณ
4. คลิก "Sudio Elva" ในรายการ
อุปกรณ์เชื่อมต่อแบบไร้สาย

5. ตอนนี้ Sudio Elva ของคุณจับคู่กับอุปกรณ์ของคุณแล้ว

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
1 จาก 5 เห็นว่ามีประโยชน์

ข้อคิดเห็น

0 ข้อคิดเห็น

บทความนี้ถูกปิดการแสดงข้อคิดเห็น